powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  Deklaracja w zakresie bezpieczeństwa w Transporcie Szynowym

  Deklaracja w zakresie bezpieczeństwa w Transporcie Szynowym

  Z przyjemnością zawiadamiamy że Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przystąpiła do projektu „Deklaracji w zakresie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Pełnomocnikiem Izby ds. bezpieczeństwa została Pani Dorota Markiewicz, Dyrektor Biura Izby.

  Projekt deklaracji został ogłoszony 17 marca 2016 r. przez Urząd Transportu Kolejowego. Przez 14 miesięcy aż 170 Sygnatariuszy podpisało deklarację i tym samym obrało sobie za priorytet zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Zdaniem UTK cel ten powinien być wspierany przez działania całego środowiska zarówno przy pomocy organów państwowych, jednostek naukowych, organizacji, stowarzyszeń,  jak i mediów. Kontynuacją deklaracji jest konkurs „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, którego głównym celem jest wyróżnienie osób i przedsiębiorców, propagujących innowacyjne rozwiązania,  przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa w branży kolejowej.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, jako przedstawiciel firm związanych z branżą kolejową, kładzie szczególny nacisk na wspieranie i uczestniczenie  w inicjatywach związanych z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Razem z naszymi firmami członkowskimi i Urzędem Transportu Kolejowego mamy nadzieję budować kolej przyszłości – innowacyjną i bezpieczną.

  Wszelkie informację dotyczące projektu „Deklaracji w zakresie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.utk.gov.pl.