powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en

  INNOVATICA 2017 - Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej

  Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do nagrody INNOVATICA 2017. Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • Innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji
  • Innowacyjnego rozwiązania – produktu / technologii / usługi
  • Osobistości innowacyjnej

  Kapituła Nagrody

  • Zbigniew Dworzecki, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa
  • Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
  • Andrzej Arendarski, Prezes KIG
  • Patrycja Klarecka, Prezes PARP
  • Michał Kleiber, były Prezes PAN

  Zasady przyznania nagrody

  Ocenę zgłoszonych wniosków dokonuje Kapituła powołana przez Prezesa KIG p. Andrzeja Arendarskiego, ona również decyduje o przyznaniu nagród.

  Wnioski o przyznanie nagród mają prawo zgłosić organizacje członkowskie KIG, członkowie Kapituły oraz firmy/uczelnie/organizacje, zaangażowane we wdrażanie innowacyjnych strategii.

  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do:

  • na adres mailowy (podpisany skan): estusinska@kig.pl
  • lub pocztowo na adres: Trębacka 4, 00-074 Warszawa (z dopiskiem „INNOVATICA”)

  Przy ocenie wniosków uwzględnione zostaną następujące kryteria:

  • Korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji     50 pkt
  • Poprawa pozycji konkurencyjnej w kraju i na świecie wynikająca z wdrożenia innowacji     20 pkt
  • Forma zabezpieczenia własności intelektualnej     20 pkt
  • Korzyści dla środowiska wynikające z wdrożenia innowacji     10 pkt

  Przy ocenie wniosków z kategorii innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji oceniane będą łącznie wszystkie rozwiązania zarówno o charakterze technicznym i organizacyjnym oraz proinnowacyjne działania zarządu (filozofia rozwoju firmy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań).

  Przy ocenie wniosków z kategorii osobowości innowacyjnej oceniane będą zasługi twórców innowacyjnych rozwiązań, szefów firm / uczelni / organizacji wdrażających filozofię rozwoju poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, osób szczególnie zasłużonych dla promowanie rozwoju gospodarczego poprzez innowacje.

  Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce ma dwie klasy:

  • Nagroda główna – statuetka i dyplom – przyznawana po jednej w każdej kategorii
  • Wyróżnienie – dyplom – do trzech w każdej kategorii.

  Nagrody wręczone zostaną podczas 8 Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, który odbędzie się 9 listopada 2017 r. w Warszawie.

  Zapraszamy!