powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  Konferencja Kolejowe pojazdy autonomiczne - perspektywa zastosowania

  Konferencja Kolejowe pojazdy autonomiczne - perspektywa zastosowania

  Konferencja Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywa zastosowania

  W Warszawie właśnie rozpoczęła się konferencja Kolejowe pojazdy autonomiczne – perspektywa zastosowania, organizowana przez PKP SA oraz Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest branżowym partnerem, a Raport Kolejowy patronem medialnym wydarzenia.

  Konferencję prowadzi dr Adam Wielądek. Referaty wygłaszają prof. Andrzej Chudzikiewicz; dr Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP SA; Ignacy Góra – Prezes UTK; dr Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa; Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT; Krzysztof Celiński – Dyrektor Mobility w SIEMENS SA; Włodzimierz Żmuda – Członek Zarządu PKP PLK SA; Kazimierz Frąk – Prezes Zarządu KOMBUD SA.

  Gościem honorowym konferencji jest Mikołaj Wild – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

  W trakcie wydarzenia odbędzie się panel dyskusyjny prowadzony przez dr Andrzeja Massela pt.: „Przygotowania przemysłu i przewoźników do produkcji i zastosowania autonomicznych pojazdów kolejowych”.