powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  KONKURS FIRMA KOLEJOWA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE ROZSTRZYGNIĘTY.

  KONKURS FIRMA KOLEJOWA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE ROZSTRZYGNIĘTY.

  Organizatorzy konkursu: ASTE Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego informują, że dnia 12.09.2017 jury wyłoniło laureatów konkursu – Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie.

  Nadesłane aplikacje pokazały, że dobre praktyki już wpisały się w strategię działania firm kolejowych.

  Jury przyznało trzy równorzędne nagrody w postaci honorowych statuetek, dyplomów oraz sesji consultingu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

  LAUREACI KONKURSU

  • DB Cargo Polska SA – za angażowanie pracowników w działania społeczne oraz wzorowy sposób komunikacji;
  • Koleje Dolnośląskie SA – za wielość, różnorodność i jakość działań dla społeczności lokalnej;
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. – za wyjątkową dostępność oferty przewozowej dla osób  z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz znakomitą komunikację społeczną.

  Wręczenie statuetek i dyplomów dla laureatów nastąpiło 26.09.2017 podczas uroczystej Gali TRAKO. Zaś 27.09.2017, na stoisku targowym ASTE zostały wręczone okolicznościowe dyplomy wszystkim partnerom konkursu i jego uczestnikom.

  Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom konkursu oraz patronom honorowym i partnerom za pomoc i popularyzację idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

  Bardzo cieszy fakt, że dobre praktyki wpisują się w świadomość nie tylko pracodawców ale również pracowników, lokalnej społeczności i organizacji samorządowych. Chcielibyśmy wspólnie rozwijać te działania i za dobrymi przykładami laureatów – zachęcić innych.