powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  Konsultacje zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów

  Konsultacje zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów

  Konsultacje zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów

   

  Urząd Transportu Kolejowego rozpoczyna konsultacje projektu stanowiska w sprawie zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa. UTK czeka na opinie do końca czerwca. Na ich podstawie powstaną rekomendacje dla prawodawcy.

  Procedury wprowadzania do obrotu wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa nie zawsze zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego. Pomijają bowiem ocenę bezpiecznej integracji wyrobu w podsystemie. Można również mieć wątpliwości co do niejasnego rozłożenia odpowiedzialności za spełnienie wymagań przez wyrób i za jego bezpieczne zabudowanie i zainstalowanie. Dodatkowo procedury są wysoce sformalizowane i skonstruowane w sposób uciążliwy dla wnioskodawców. Pozostają one niespójne z procedurami uregulowanymi w prawie Unii Europejskiej.

  Urząd Transportu Kolejowego prezentuje projekt stanowiska omawiającego kierunki zmian w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa. Projekt zawiera doświadczenia wynikające ze stosowania przepisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych z dnia 13 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 720) i propozycje rozwiązań pozwalających na poprawę krajowego systemu oceny zgodności wyrobów i podsystemów kolejowych.

  Celem konsultacji jest uzyskanie opinii przedsiębiorców kolejowych co do proponowanych kierunków zmian. Opinie będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji, której końcowym efektem będzie sformułowanie rekomendacji dla prawodawcy w omawianym obszarze.

  UTK prosi o nadsyłanie uwag do 30 czerwca 2018 r. przez formularz na adres utk@utk.gov.pl.