powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
    MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

    MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

    Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie z instrumentu "Łącząc Europę" dla projektów dotyczących m.in. Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w obszarze związanym z wyposażeniem tabrou w urządzenia pokładowe poziomu 3.

    Po więcej informacji zapraszamy do poniższego dokumentu.