powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en

  Misja gospodarcza do Senegalu (27-29 marca 2019 r.)

  Misja gospodarcza do Senegalu (27-29 marca 2019 r.)

   

  Szanowni Państwo ,

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa  do udziału w misji gospodarczej do Senegalu, która odbędzie się w dniach 27-29 marca 2019 r.   

  Misja organizowana jest przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ambasadą RP w Dakarze, Ambasadą Senegalu w Warszawie oraz Unią Izb Przemysłowo-Handlowych Senegalu i Zrzeszeniem Senegalskich Przemysłowców i Handlowców.

  Celem misji jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Senegalu.

  Republika Senegalu jest jednym z najszybciej rozwijających się demokratycznych państw Afryki ze stabilnym wzrostem PKB. Ostatnia dekada przyniosła znaczący rozwój przemysłu tego kraju, dzięki realizacji rządowego programu gospodarczego  tzw. Plan Senegal Emergant, którego druga faza jest aktualnie wdrażana.

  W pierwszej fazie zostały zrealizowane liczne inwestycje, w tym m.in. budowa nowego lotniska, rozbudowa sieci dróg (w tym budowa autostrady), budowa nowego miasta w miejscowości Diamniadio, w której ma powstać nowe centrum administracyjne kraju oraz specjalna strefa ekonomiczna służąca rozwojowi przemysłu. Druga faza przewiduje  dalszy rozwój infrastruktury i dywersyfikację sektora przemysłowego.

  Ważnym czynnikiem zwiększającym gospodarczą atrakcyjność Senegalu są jego zasoby naturalne. Do niedawna głównymi zasobami były: złoto, fosforyty, cyrkon i żelazo. W ostatnich latach odkryte zostały zasoby ropy i gazu, z czego największy potencjał wykazują złoża gazu, szacowane jako siódme co do wielkości na świecie. Perspektywa rozpoczęcia ich wydobycia (prawdopodobnie w 2021 lub 2022 roku) oznacza nie tylko szansę na dynamiczny rozwoju samego sektora wydobywczego, ale również na dalszy wzrost PKB Senegalu, zwiększenie środków na inwestycje i wzrost siły nabywczej ludności.

   

  W ramach programu misji przewidziana jest organizacja Polsko - Senegalskiego Forum Biznesu, indywidualnych rozmów B2B z senegalskimi przedsiębiorcami i z przedstawicielami administracji rządowej oraz organizacjami otoczenia biznesu, wizyta w Diamniadio (w którym powstaje nowe centrum administracyjno-gospodarcze kraju), rozmowy w nowej strefie przemysłowej, jak również spotkanie z przedstawicielem Zagranicznego Biura Handlowego w Dakarze.

  KIG wraz z senegalskimi partnerami przygotowuje aktualnie program merytoryczny oraz zajmuje się obsługą logistyczną uczestników misji: rezerwacja przelotu Warszawa – Dakar – Warszawa, transport lokalny, ubezpieczenie, pomoc  tłumaczeniowa w rozmowach B2B, zapewnia opiekę organizacyjną  oraz rezerwację hotelu w Dakarze. Uczestnicy misji pokrywają wymienione koszty obsługi logistycznej wyjazdu.

  Licząc na Państwa  udział w powyższym przedsięwzięciu, prosimy o przesłanie wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w misji wypełniając FORMULARZ REJESTRACYJNY co umożliwi nam przekazanie Państwu w najbliższych dniach dalszych informacji organizacyjno-finansowych, związanych z udziałem w misji.

  Kontakt:

  KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA – Biuro  Współpracy z Zagranicą                                    

  Agnieszka Salamończyk, asalamonczyk@kig.pl

  tel. 22 6309773 

  Elżbieta Wojtas, ewojtas@kig.pl

  Tel 22 6309752.