powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  Nasza firma członkowska PKP TELKOL podpisała porozumienie z Zespołem Szkół Łączności

  Nasza firma członkowska PKP TELKOL podpisała porozumienie z Zespołem Szkół Łączności

  Nasza firma członkowska PKP TELKOL podpisała porozumienie z Zespołem Szkół Łączności

  W piątek 15 czerwca br. w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Łączności, reprezentowanym przez Dyrektora Pawła Kucharczyka, i spółką PKP TELKOL, którą reprezentował Prezesa Zarządu Mirosława Gilarskiego. W wydarzeniu wziął udział również Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka.

   

  Dzięki w ten sposób potwierdzonej współpracy uczniowie wezmą udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu zorganizowanych przez PKP TELKOL na terenie Małopolski. Uczniowie szkoły będą mieli także możliwość odbywania staży wakacyjnych organizowanych przez spółkę. Wspieranie działań promocyjnych realizowanych przez szkołę w ramach Targów Edukacyjnych oraz Dni Otwartych Szkoły odbywać się będą przy dużym zaangażowaniu PKP TELKOL.

  W ramach podjętej współpracy szkoła będzie zapewnić możliwość spotkań przedstawicieli spółki z uczniami na terenie szkoły oraz będzie zamieszczać oferty spółki skierowane do uczniów i absolwentów.

  W interesie spółki leży wspieranie edukacji zawodowej młodzieży. Oferowane przez nas praktyki zawodowe i staże z zakresu telekomunikacji kolejowej i radiołączności mogą być dla wielu początkiem kariery w stabilnej i nowoczesnej firmie należącej do Grupy PKP – mówił Mirosław Gilarski, Prezes Zarządu PKP TELKOL.

  Porozumienie o współpracy wpisuje się w zaktualizowaną Strategię „EUROPA 2020” przyjętą przez Radę Ministrów 23 kwietnia 2018 r. Reforma kształcenia zawodowego przewiduje wprowadzenie zmian programowych, organizacyjnych i prawnych. Zmiany organizacyjne obejmą nowy model współpracy szkolnictwa branżowego i technicznego z gospodarką, w którym priorytetem będzie kształtowanie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy.

  Kolejnym ważnym dokumentem, który zainspirował sygnatariuszy do podjęcia wspólnych działań, jest porozumienie z 6 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Związkiem Pracodawców Kolejowych w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z kolejnictwem. Głównym celem zawarcia porozumienia jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia branżowego oraz technicznego, a także dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy i wyzwań jakie stawia. Działania w zakresie programowania treści nauczania, organizacji praktycznej nauki zawodu, nabywanie przez uczniów uprawnień zawodowych to tylko nieliczne przykłady współpracy. Wykorzystywanie w kształceniu zawodowym najnowszych technologii, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku i pracodawców, nabywanie przez absolwentów szkół branżowych kwalifikacji gwarantujących uzyskanie dobrej, satysfakcjonującej pracy stało się najważniejszym wyzwaniem współczesnej edukacji zawodowej.

  Minister wspiera tego typu inicjatywy, które w przyszłości zaowocują rozwojem polskiej kadry inżynierskiej – stwierdził Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

  Działania spółki PKP TELKOL wpisują się w kampanię Grupę PKP zachęcającą młodzież do nauki w szkołach branżowych. Młodzi ludzie przygotowani w placówkach takich jak Zespół Szkół Łączności będą w przyszłości doskonałymi kandydatami do podjęcia pracy w spółce PKP TELKOL.

  Rewolucja telekomunikacyjna wciąż trwa. Dziś, obok konieczności zapewnienia łączności między ludźmi, musimy komunikować ze sobą poszczególne urządzenia, działające w coraz większym stopniu w sposób autonomiczny. PKP TELKOL prowadzi projekty pilotażowe i badawcze, testuje nowe rozwiązania, a wkrótce zamierza otworzyć własne laboratorium, aby rozwijać usługi bazujące na koncepcji internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Dla młodych, dobrze wykształconych, kreatywnych ludzi, drzwi spółki są otwarte – dodał Mirosław Gilarski, prezes Zarządu PKP TELKOL.

  W ofercie skierowanej do uczniów proponowane są m.in. takie kierunki kształcenia jak: technik telekomunikacji, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk. Ukończenie tych kierunków umożliwi znalezienie zatrudnienia w PKP TELKOL na takich stanowiskach jak: specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. radiołączności, specjalista ds. utrzymania infrastruktury, specjalista ds. uzgodnień dokumentacji, specjalista ds. informatyki, projektant, kosztorysant.

  – Staramy się, by przekazywana uczniom wiedza i konkretne umiejętności praktyczne mogły być w trakcie nauki zweryfikowane w warunkach, z jakimi spotkają się po zakończeniu edukacji. Współpracujemy ze znanymi firmami z branży informatycznej czy elektronicznej. Trudniej pozyskać atrakcyjne miejsce do odbycia praktyki zawodowej czy stażu wakacyjnego dla uczniów kształcących się na kierunku telekomunikacyjnym czy teleinformatycznym. Możliwości, które w tym zakresie stwarza uczniom podpisanie umowy ze spółką PKP TELKOL w dużym stopniu zaspokajają te potrzeby – podkreślił Paweł Kucharczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Łączności. – Należy pamiętać, że uczniowie wybierając miejsce odbywania praktyk czy stażu wakacyjnego coraz częściej kierują się możliwością przyszłego zatrudnienia w tej konkretnej, wybranej firmie. Ich wybory natomiast determinowane są atrakcyjnością danego podmiotu: rozpoznawalnością, popularnością na rynku pracy, możliwością własnego rozwoju w danej firmie itp. Z punktu widzenia ucznia spółka PKP TELKOL spełnia te kryteria. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że udało nam się pozyskać atrakcyjnego partnera, który znacząco poszerza ofertę szkoły w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego.

  Dla uczniów Zespołu Szkół Łączności to szeroka perspektywa połączona z tradycją i nowoczesnością.