powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
    Patronat Raportu Kolejowego: Kolej w regionach

    Patronat Raportu Kolejowego: Kolej w regionach

    Patronat Raportu Kolejowego: Kolej w regionach

    11 czerwca 2018 r. Fundacja „Pro Kolej” wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy organizuje szóstą edycję konferencji z cyklu Rail22 pod hasłem „Kolej w  regionach – zrównoważony rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce”.

    Osią konferencji będą trzy panele dyskusyjne na temat planów rozwoju transportu pasażerskiego, towarowego oraz innowacji, które stanowić będą unikalną okazję do zastanowienia się nad obecnym i przyszłym miejscem kolei w systemie transportowym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Dolnego Śląska. Całodniowe wydarzenie zgromadzi parlamentarzystów, władze regionalne, przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców oraz środowiska samorządowe i naukowe, którzy spojrzą na branżę z perspektywy kolejarzy, ale również pasażerów, nadawców oraz obiorców ładunków, przedsiębiorców i władz samorządowych. Równoległe odniesienie do problematyki gospodarczej i społecznej będzie punktem wyjścia do oceny potrzeb branży i zysków jakie daje dostępność do transportu szynowego.