powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en

  Polska Izba Kolei z nowymi władzami

  Polska Izba Kolei z nowymi władzami

  8 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.dokonano wyboru członków Rady Izby, na nową czteroletnią kadencję. Spośród 15 zgłoszonych kandydatur, najwięcej głosów uzyskali i objęli miejsca w radzie:

   

  1. Krystyna Golik
  2. Sławomir Jankowski
  3. Piotr Kubicki
  4. Michał Łagosz
  5. Adam Nowak
  6. Adam Przybyło
  7. Elżbieta Rembiasz
  8. Magdalena Sakowska
  9. Janusz Szajta
  10. Piotr Szarski
  11. Włodzimierz Wilkanowicz

  Członkowie Rady Izby w swoim gronie dokonali wyboru Prezydium. Zgodnie z przegłosowaną zmianą w statucie nowym Przewodniczącym Rady Izby został Sławomir Jankowski, który zastąpił na głównej funkcji dotychczasowego prezesa Adama Przybyło. Piastować stanowiska wiceprzewodniczących będą Magdalena Sakowska i Adam Nowak.

  W ostatnich głosowaniach uczestnicy Walnego Zgromadzenia wyłonili składy ciał statutowych: Sądu Koleżeńskiego (Wiesława Galińska, Damian Midura, Andrzej Wierciński), Komisji Rewizyjnej (Agnieszka Izdebska, Łukasz Słończewski, Beata Szulfer-Rosiak).

  Na zakończenie Dyrektor Generalny Izby Adam Musiał podsumował obrady i zachęcił do aktywnego udziału w życiu Izby, ponieważ to członkowie kreują wygląd Izby i kierunek jej przedsięwzięć. Dyrektor Izby Markiewicz podziękowała delegatom za uczestnictwo i zaprosiła na obchody 20-lecia Izby 25 lutego 2020 r.