powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego obronił pracę doktorską na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego obronił pracę doktorską na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego obronił pracę doktorską na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

   

  Dzisiaj, 17 maja 2018 r., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra obronił z wyróżnieniem na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej pracę doktorską pt. „Modelowanie i badania symulacyjne właściwości dynamicznych kolejowego zestawu kołowego z zastosowaniem innowacyjnych powłok samosmarowania" pod opieką naukową prof. dr. hab. Andrzeja Chudzikiewicza oraz dr. inż. Rafała Melnika.

  Komisja wystąpiła o nadanie Prezesowi UTK Ignacemu Górze stopnia doktora.