powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en
  Warsztaty dla firm członkowskich: Instytut Kolejnictwa

  Warsztaty dla firm członkowskich: Instytut Kolejnictwa

  Warsztaty dla firm członkowskich: Instytut Kolejnictwa

  Wczoraj, 10 kwietnia, odbyły się warsztaty organizowane przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Instytut Kolejnictwa.

  Działalność, możliwości badawcze i efektywna współpraca z Instytutem Kolejnictwa stanowią istotne zagadnienia dla każdego przedsiębiorcy działającego w branży transportu szynowego. Dlatego Izba, jako samorząd skupiony na wspieraniu i rozwoju firm członkowskich, zorganizowała bezpłatne warsztaty, podczas których licznie zgromadzeni przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z problematyką i metodologią badań prowadzonych przez Instytut. Szczególną atrakcją była możliwość zwiedzenia laboratoriów: Automatyki i Telekomunikacji, Badań Taboru oraz Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji.

  Zapraszamy na kolejne szkolenia i warsztaty organizowane przez Izbę!