powrót do mtmAdmin
MenuMenu
pl | en

    Polityka jakości

    Zaspokajamy potrzeby klienta w zakresie wydawania dokumentów, organizacji imprez, których celem jest promowanie naszych członków, produktów przez nich wytwarzanych oraz całego środowiska producentów na rzecz kolejnictwa.

    Poprzez profesjonalną kadrę, pełne zaangażowanie najwyższego kierownictwa i wykorzystanie najnowocześniejszych technik docieramy do rynku niedostępnego dla osób nie posiadających adekwatnych umiejętności.

    Naszym celem jest rzetelne i profesjonalne zaspokajanie potrzeb klienta oraz realizacja celów statutowych. Spełniamy wymagania klienta, lub odmawiamy realizacji.

    Zbudowany przez nas system jakości zmienia się według potrzeb klientów jest ciągle doskonalony, swój wkład w doskonalenie systemu mają wszyscy pracownicy. System gwarantuje, że jakość usług osiąga wysoki poziom, którego dalsze ponoszenie jest zadaniem, jakie organizacja postawiła sobie podejmując decyzję o wdrożeniu systemu jakości.