Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

III Konferencja techniczno - naprawcza PKP INTERCITY S.A.

 

III KONFERENCJA TECHNICZNO-NAPRAWCZA

odbyła się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r.
w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Ossa” w Rawie Mazowieckiej

 

W ubiegłym roku PKP Intercity SA zanotowało rekordowe wyniki pod względem przychodów, bilansu rocznego oraz liczby pasażerów. Dalszy rozwój Spółki jest uzależniony m.in. od inwestycji w nowoczesny tabor i efektywnej współpracy z podwykonawcami. Dlatego organizowana konferencja ma na celu przedstawienie obecnie realizowanych projektów, sytuacji taborowej oraz planów rozwojowych PKP Intercity SA.

Podczas wystąpień, prezentacji i specjalnych spotkań bilateralnych szczególny nacisk zostanie położony na praktyczny aspekt realizacji projektów oraz zasad współpracy pomiędzy PKP Intercity SA a kontrahentami. Spotkania bilateralne zostaną przeprowadzone w grupach tematycznych, dotyczących takich zagadnień, jak eksploatacja, modernizacja i budowa wagonów, lokomotyw oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Podczas konferencji odbędzie się również wizyta studyjna w Zakładzie Centralnym Intercity SA, dzięki której uczestnicy będą mogli zapoznać się z zakresem prac przeprowadzonych w zakładzie. Konferencja umożliwi nawiązanie wielu wartościowych kontaktów oraz wykreowanie efektywnego dialogu na linii zleceniodawca – wykonawca.

Więcej: www.konferencjaintercity.pl

 

Szczegółowe informacje:

Aleksandra Jasińska tel. 508-501-037, a.jasinska@izbakolei.pl

Justyna Bartczak  tel. kom 795 022 754, j.bartczak@izbakolei.pl

 

RELACJA 2017

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III Konferencja techniczno-naprawcza PKP INTERCITY SA

W zeszłym roku PKP Intercity SA zanotowało rekordowe wyniki pod względem przychodów, bilansu rocznego oraz liczby pasażerów. Kolejna już Konferencja techniczno-naprawcza PKP Intercity była więc doskonałą okazją do przedstawiania planów taborowych spółki i umocnienia relacji biznesowych z producentami kolejowymi. Wydarzenie odbyło się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. w Hotelu „Ossa” w Rawie Mazowieckiej.

Konferencję z ramienia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei otworzyli dyrektor generalny Adam Musiał oraz dyrektor Dorota Markiewicz. Przed rozpoczęciem części merytorycznej odbyło się wręczenie certyfikatów dla nowych firm członkowskich Izby – Holmatro Polska Sp. z o.o. oraz Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.

Następnie głos zabrał Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity, który w swoim wystąpieniu opowiedział o planach taborowych spółki. Oniszczuk podkreślił, że coraz więcej podróżnych wybiera pociąg jako preferowaną formę transportu. W ubiegłym roku wzrost liczy pasażerów w PKP Intercity przekroczył założony próg o 1,5 mln. Żeby odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie koleją i potrzeby pasażerów, spółka planuje przeprowadzenie modernizacji i zakup nowych pojazdów. Strategia taborowa na lata 2016 – 2020 zakłada modernizację 455 wagonów i 20 lokomotyw EU/EP027 oraz zakup 55 nowych wagonów i 40 nowych lokomotyw. Założenia strategii taborowej to: odnowienie zaniedbanego taboru wagonowego, podniesienie standardu posiadanego taboru, wymienienie części puli lokomotyw i wagonów na nowe, a także zakup nowych pociągów. Do 2021 r. PKP Intercity zamierza stopniowo ograniczać kategorię TLK i minimalizować przestarzały technicznie tabor.

Dyrektor Biura Taboru PKP Intercity Krzysztof Prządka zapoznał zebranych z obecnie realizowanymi projektami taborowymi oraz planami spółki do końca trzeciego kwartału 2017 r. Wśród planowych postępowań związanych z pojazdami trakcyjnymi warto wymienić m.in. zakup 10 lokomotyw wielosystemowych, 20 elektrycznych i 10 manewrowych, przegląd P4 z modernizacją 76 lokomotyw elektrycznych i przegląd P5 wraz z modernizacją 13 lokomotyw manewrowych. Spółka zamierza także zamówić wagony: 1 klasy przedziałowe, 2 klasy bezprzedziałowe, 2 klasy przedziałowe, 2 klasy bezprzedziałowe przystosowane do przewozu rowerów, 2 klasy przedziałowe przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji: Marcina Chmielewskiego, zajmującego stanowisko Sales Managera w Holmatro Polska („System wykolejenia Holmatro, narzędzia hydrauliczne i mechaniczne do prac naprawczych w kolejnictwie”), Krzysztofa Kubasika, Dyrektora Projektu w LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K. („Innowacyjne rozwiązania IT w modernizacji taboru PKP Intercity”), Ilony Jacob, Dyrektor Herbert Kneitz GmbH („Najnowcze i bardziej odporne tkaniny zgodne z nową Normą EN 45545”), Mariusza Syldatka, Dyrektora Handlowego z firmy Sosnowski Sp. z o.o. Sp.K („Zaplecze naprawy taboru – przykłady innowacyjnych rozwiązań wyposażenia”), Marcina Domańskiego, Specjalisty ds. Rozwoju Rynku z 3M Poland Sp. z o.o. („Rozwiązania 3M w budowie i procesach naprawczych pojazdów szynowych”), Bartłomieja Klocka, Specjalisty ds. wsparcia technicznego z firmy Aksel Sp. z o.o. („Rozwiązania firmy Aksel i Deute Werke dedykowane dla PKP Intercity”), Dariusza Żółtkowskiego, Wiceprezesa Annax Sp. z o.o. (Najnowsze rozwiązania Annax w informacji pasażerskiej”), Zbigniewa Niemca, Zastępny Kierownika Wydziału P3 w Hucie Bankowej Sp. z o.o. („Huta Bankowa – produkcja, innowacja, wizja”) oraz Jakuba Papli, Dyrektora Generalnego Rail Tech Papla Sp. z o.o. („Rozwiązania Haslerrail i SAIRA dla Przewoźników Kolejowych”).

Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny do Zakładu Centralnego PKP Intercity SA – Warszawa Grochów, spotkania bilateralne oraz panel dyskusyjny, na którym omówiono współpracę PKP Intercity z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. Duże zainteresowanie wzbudziła także prelekcja Adama Pecho, Prezesa Zarządu SSK Rail Sp. z o.o., złotego partnera konferencji. Pecho przedstawił nowoczesny sposób myślenia o modernizacji, skonfrontował perspektywy producentów i przewoźników, po czym podkreślił, że najważniejszy jest dialog przed i w trakcie realizacji projektu, a także dokładność, gwarancja, wysoka jakość produktów oraz uniezależnienie biznesu od dostawców zewnętrznych.

Już po raz trzeci Konferencja techniczno-naprawcza PKP Intercity SA cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i umożliwiła efektywny dialog pomiędzy największym polskim kolejowym przewoźnikiem pasażerskim a kontrahentami z sektora taboru szynowego. Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w listopadzie b.r.

Relacja 2016

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

W Gdańsku odbyła się konferencja Techniczno- naprawcza PKP Intercity SA, zorganizowana przez Polska Izbę producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, podczas której Spółka przedstawiła swoje plany rozwojowe i zapotrzebowania. W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 170 przedstawicieli przewoźnika, firm związanych z rynkiem kolejowym oraz ekspertów.

Konferencja skupiła się na wykreowaniu efektywnego dialogu na linii PKP Intercity a firmy wykonawcze. Podmioty operujące na rynku kolejowym miały okazję do zaprezentowania swojego potencjału oraz najnowszych rozwiązania w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego.

Otwarcia konferencji dokonał Adam Musiał, Dyrektor Izby Kolei a uroczystego rozpoczęcia Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu, „PKP Intercity” S.A. Podczas inauguracyjnego wystąpienia Oniszczuk przedstawił ilostan inwentarzowy taboru, naprawy P4 i P5 wykonane w 2016 roku, prognozowaną liczbę napraw na 2017 oraz plany inwestycyjne IC do 2020 roku.

Pierwszym komercyjnym prelegentem był Janusz Dembski, Product Manager z PROTEKTEL – Zbigniew Achciński, Dariusz Stempiń, Jacek Turkowski Spółka Jawna, która scharakteryzował ograniczniki przepięć i przekaźniki w kolejowym systemie trakcyjnym. Następnie Krzysztof Włodarz, Dyrektor Generalny z HEICO Poland Sp. z o.o. streścił system HEICO-LOCK jako gwarancja skutecznego zabezpieczenia połączeń śrubowych. Charakteryzując podkładki klinujące HEICO-LOCK Włodarz zaznaczył, że to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na zabezpieczenie połączeń śrubowych przed samoczynnym luzowaniem spełniający wymagania norm DIN 25 201 i DIN 605 151.

Nowoczesny system informacji pasażerskiej był przedmiotem prezentacji  Daniela Pogody, Dyrektora Biura Konstrukcyjnego oraz Andrzeja Barszcza, Managera Rynku Kolejowego firmy R&G PLUS Sp. z o.o. Omówili oni SIP dla taboru szynowego i kolei, komunikacji miejskiej oraz komunikacji międzymiastowej. Zwrócili oni szczególną uwagę na cechy systemu a zatem prostą konstrukcję, łatwą obsługę, konfigurację, bezobsługową transmisje danych, długość życia oraz łatwą adaptację do współpracy z systemami pokładowymi.

W przypadku firmy 3M POLAND Sp. z o.o., Marcin Domański, Market Development Specialist, zdefiniował rozwiązania 3M w budowie i procesach naprawczych pojazdów szynowych. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z aspektami użycia taśm i klejów przemysłowych, folii graficznych i ochronnych oraz systemów obróbki ściernej.

Mariusz Syldatk, Dyrektor handlowy SOSNOWSKI Sp. Z o. o. Sp.K, omówił nowoczesne zaplecze techniczne podstawą prawidłowego funkcjonowania dokonując przeglądu urządzeń do obsługi codziennej i napraw taboru.

Pierwszy panel w drugim dniu konferencji przeznaczono na omówienie współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. Najpierw przedstawiciele pionów technicznych Zakładów PKP Intercity SA Centralnego – Warszawa, Południowego – Kraków, Zachodniego – Poznań i Północnego – Gdynia zaprezentowali reklamacje zgłoszone po naprawach P4 i P5 w okresie od stycznia 2015 roku do września 2016 pojazdów trakcyjnych i wagonów pasażerskich.

W kolejnym panelu natomiast miały miejsce spotkania zamknięte podczas, których omówiono realizację i zawartych i bieżących umów oraz zasady współpracy pomiędzy „PKP Intercity” SA a kontrahentami. Rozmowy toczyły się w grupach tematycznych: wagony (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Newag SA, Remtrak Sp. z o.o., Wagon Opole Sp. z o.o., H. Cegielski – FPS Sp. z o.o.), lokomotywy (Newag SA, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy SA, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA), EZT (Alstom Konstal SA, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA).

Uczestnicy konferencji, którzy nie wzięli udziału w dyskusjach mieli sposobność na przejazd Express Intercity Premium, czyli popularnym Pendolino, z Gdańska do Gdynii oraz zwiedzanie składu.

Ostatni dzień organizatorzy przeznaczyli na spotkania wewnętrzne „PKP Intercity” SA, które zamknęły konferencję.

 

RELACJA 2015

__________________________________________________________________________________________________

 

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wraz z PKP Intercity S.A. zorganizowała pierwszą konferencję techniczno- naprawczą. Miejscem spotkania przedstawicieli branży był ośrodek Falenty pod Raszynem. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją i planami taborowymi przewoźnika.

Konferencja trwała trzy dni i miała nieszablonowy charakter bowiem dzień pierwszy przeznaczono na prezentacje PKP Intercity S.A. oraz firm z branży kolejowej. W kolejnych dwóch była natomiast możliwość omówienia współpracy PKP Intercity z kontrahentami oraz spotkań bilateralnych.

Moderatorem konferencji był Michał Guzek, Dyrektor Wykonawczy ds. Technicznych „PKP Intercity” S.A. a otwarcia dokonali wspólnie Adam Musiał, Dyrektor, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Piotr Rybotycki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych „PKP Intercity” S.A. Rybotycki wygłosił także przemówienie inauguracyjne po czym przekazał głos Guzkowi. Dyrektor Wykonawczy ds. Technicznych „PKP Intercity” S.A. przedstawił aktualną sytuacje taborową, realizowane projekty oraz plany „PKP Intercity” S.A. na przyszłość. Podczas tej części przedstawiono ilość taboru PKP Intercity, napraw P4 i P5 oraz prognozy inwestycyjne w zakresie pojazdów trakcyjnych i wagonów pasażerskich.

Część przeznaczoną na prezentacje firm partnerskich rozpoczęła Beata Szulfer – Rosiak, Dyrektor ds. Rynku Transportu Szynowego z ASTE Sp. z o.o. , które dostarcza produkty dla taboru szynowego oraz infrastruktury kolejowej. wagony pasażerskie. Szulfer – Rosiak przedstawiła zastosowanie produktów ASTE a zatem kabli zasilających, sterowniczych, do przesyłu danych, koncentrycznej ochrony kabli PMA, koryt grzebieniowych oraz siatkowych anten anteny zewnętrznych i wewnętrznych w elektrycznych zespołach trakcyjnych czy lokomotywach spalinowych i elektrycznych.

Krzysztof Włodarz, Dyrektor Generalny w Heico Poland Sp. z o.o.- Krzysztof Włodarz, zaprezentował skuteczny sposób na zabezpieczenie śrub przed samoczynny luzowaniem – podkładki klinujące HEICO-LOCK. Zalety tego produktu to między innymi pewne zabezpieczenie połączeń śrubowych przed poluzowaniem w warunkach wibracji, drgań i obciążeń dynamicznych, wysoka odporność na korozję, wysoka twardość pozwalająca na współpracę ze śrubami do klasy 12.9 włącznie oraz temperatura pracy odpowiednia do współpracujących śrub i nakrętek.

Systemy pomiarowe do kół taboru były natomiast tematem prezentacji prezesa Juliusza Grabczyka z PUT GRAW Sp. z o.o.

Zalety wiązań i mocowań takich jak opaski kablowe serii OS (outside serrated), KR, mocujące EdgeClip i Fir Tree-Tie czy narzędzi do rozcinania opasek kablowych CUTties oraz bezhalogenowych koryt grzebieniowych firmy HellermannTyton GmbH zaprezentował Paweł Petykiewicz, Sales Manager.

Firmę ANNAX Sp. z o.o. reprezentowali – Dariusz Żółtowski, Wiceprezes Zarządu i Piotr Czerwionka, Dyrektor Sprzedaży omawiając zagadnienie nowoczesnej informacji w pociągach pasażerskich na podstawie rozwiązań i doświadczenia grupy ANNAX.

Pierwszy dzień zakończył Mariusz Syldatk, Dyrektor handlowy z SOSNOWSKI Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Przedstawił on urządzenia będące w ofercie gdańskiej firmy w tym między innymi podnośniki śrubowe Kutruffa – udźwig od 5 – 50 t, podnośniki hydrauliczne bezprzewodowe – udźwig od 5 – 12,5 t, zapadnie torowe wózków oraz zestawów kołowych czy systemy odfekalniania taboru: stacjonarne i mobilne.

W drugim dniu konferencji panele II i III poświęcono na omówienie współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami realizującymi obecnie naprawy taboru „PKP Intercity” S.A. oraz spotkania bilateralne podczas, których omówiono realizację zawartych i bieżących umów oraz zasad dalszej współpracy pomiędzy przewoźnikiem a firmami: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o., PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., Remtrak Sp. z o.o., Wagon Opole Sp. z o.o. oraz H. Cegielski – FPS Sp. z o.o.

Podczas konferencji miały miejsce także zamknięte, wewnętrzne spotkania „PKP Intercity” S.A. Na nich zaprezentowały się cztery Zakłady PKP IC- Zachodni, Centralny, Południowy i Północny, które pokazały ilość reklamowanych pojazdów trakcyjnych i wagonów po naprawach P4 i P5 w okresie od stycznia do września 2015 r.

Konferencja, która odbyła się w ośrodku Falenty okazała się bardzo potrzebna. Umożliwiono bowiem kontrahentom omówienie umów i zasad współpracy z PKP Intercity S.A oraz określenie tych elementów na przyszłość.

FOTORELACJA 2017

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Fotorelacja 2016

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dsc06085 dsc06097 dsc06103 dsc06115 dsc06140 dsc06156 dsc06160 dsc06162 dsc06164 dsc06165 dsc06173 dsc06177 dsc06182 dsc06219 dsc06236

 

Fotorelacja 2015

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DSC09745     DSC09746     DSC09755

DSC09762     DSC09763     DSC09764

DSC09765     DSC09776     DSC09785

DSC09803     DSC09813     DSC09823

DSC09824

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
telefon: +48 52 324 93 80
faks: +48 52 331 25 30

NIP 967 10 47 950
KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
Regon 092 454 672
Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

 


 

Dyrektor Generalny
Adam Musiał
tel.: 52 324 93 80
a.musial@izbakolei.pl

Dyrektor
Dorota Markiewicz
tel.: 52 324 93 80
d.markiewicz@izbakolei.pl

Manager
Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

Manager
Zbigniew Wiśniewski
tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
Radosław Karwicki
tel.: 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Anna Modrzejewska
tel.: 501 797 551
a.modrzejewska@izbakolei.pl

Specjalista ds. Marketingu
Edyta Studzińska
tel.: 500 474 832
e.studzinska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Justyna Bartczak
tel.: 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Katarzyna Umińska
tel.: 508 603 310
k.uminska@izbakolei.pl

Pracownik Redakcji
Lena Szuster
tel.: 536 712 192
l.szuster@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Karolina Karólczak-Morawska
tel.: 508 501 012
k.karolczak@izbakolei.pl

Asystentka / Handlowiec
Monika Olszewska
tel.: 534 577 822
m.olszewska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Rafał Hinc
tel.: 577 337 624
r.hinc@izbakolei.pl

Księgowość
Anna Tomaszewska
tel.: 508 501 092
ksiegowosc@izbakolei.pl

Pracownik Sekretariatu
Karolina Mazurek-Ligowska
tel.: 571 391 317
sekretariat1@izbakolei.pl

grupa MTMdesign: