Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Katalog Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei IX edycja 2018/2019

Katalogu Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei 2018/2019

Nowy Katalog Firm został po raz pierwszy zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, które odbyły się w dniach 26-29 września 2017 r. To największe i najbardziej prestiżowe targi w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego, na którym zaprezentowany został aktualny poziom rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.

Katalog jest wizytówką firm z branży kolejowej.

 • Znajdziecie w nim Państwo informacje o prowadzonej przez nas działalności oraz prezentacje poszczególnych firm.
 • Dzięki ponad 7-tysięcznemu nakładowi i bezpłatnemu kolportażowi na najważniejszych imprezach branży kolejowej w Europie Katalog stał się doskonałym nośnikiem informacji i narzędziem promocji.
 • Od 18 lat Katalog spotyka się z szerokim zainteresowaniem czytelników zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 • Katalog wydawany jest co 2 lata!
 • NAKŁAD – 7 tys. egzemplarzy
 • PIERWSZA PREZENTACJA – podczas Targów TRAKO 2017
 • DRUGA PREZENTACJA - podczas Targów INNOTRANS 2018
 • WYDANIE 2-JĘZYCZNE (polski, angielski)
 • Od 2000 r. najlepsze kompendium wiedzy na temat firm związanych z koleją.

 

Nasze wydawnictwo  trafia do:

 1. Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Cargo, PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Budownictwo, PKP Utrzymanie, Xcity Investment Sp. z o.o., Drukarnia Kolejowa, CS Natura Tour Sp. z o.o.

      2.  Kolei Samorządowych:

Przewozy Regionalne Sp. z o.o., "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie SA, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

     3. Spółek związanych z kolejnictwem:

TKTelekom, PKP Energetyka

      4. Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechniki Śląskiej

      5. Przedstawicieli resortów transportu i gospodarki

      6. Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce

      7. Oddziałów WEH Ambasad RP

      8. Jednostek certyfikujących

Katalog służy promocji firm członkowskich w Polsce i poza granicami kraju oraz całemu sektorowi transportu szynowego, a także potencjalnym klientom i partnerom zagranicznym.

Katalog kolportowany jest podczas targów, konferencji, misji gospodarczych oraz spotkań i szkoleń branżowych, m.in:

Targi : 

 • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
 • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
 • 11 Międzynarodowa wystawa transportu, logistyki i ITS 11 Międzynarodowa wystawa transportu, logistyki i ITS „TRANSBALTICA”
 • Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO
 • Targi Czech Rail Days (Czechy)
 • Międzynarodowe  Targi SIFER 2017 (Francja)
 • Międzynarodowe Targi Railtex ( Wielka Brytania)
 • Międzynarodowych Targach Nordic Rail (Szwecja)

Konferencje:

 • „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”    
 • „Modernizacja Taboru Szynowego”
 • Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity S.A.
 • „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”
 • „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”
 • KONGRES - "Koleje Aglomeracyjne i regionalne – wspólne zadania urzędów marszałkowskich i przewoźników"
 • Konferencja naukowo-techniczna „Logistyka i technologie robót kolejowych”
 • Konferencja „Bezpieczeństwo pasażera na kolei”
 • Konferencja „ENERGETYKA NA KOLEI”
 • Konferencja „DWORCE”
 •  „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje, inwestycje”
 • Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie Infrastruktury w transporcie szynowym” – INFRASZYN

  
Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt z:


Edyta Studzińska 
Kom.  500 474 832
e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

Radosław Karwicki
 Kom. 508 501 069
e-mail: r.karwicki@izbakolei.pl

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
telefon: +48 52 324 93 80
faks: +48 52 331 25 30

NIP 967 10 47 950
KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
Regon 092 454 672
Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

 


 

Dyrektor Generalny
Adam Musiał
tel.: 52 324 93 80
a.musial@izbakolei.pl

Dyrektor
Dorota Markiewicz
tel.: 52 324 93 80
d.markiewicz@izbakolei.pl

Manager
Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

Manager
Zbigniew Wiśniewski
tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
Radosław Karwicki
tel.: 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Anna Modrzejewska
tel.: 501 797 551
a.modrzejewska@izbakolei.pl

Specjalista ds. Marketingu
Edyta Studzińska
tel.: 500 474 832
e.studzinska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Justyna Bartczak
tel.: 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Katarzyna Umińska
tel.: 508 603 310
k.uminska@izbakolei.pl

Pracownik Redakcji
Lena Szuster
tel.: 536 712 192
l.szuster@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Karolina Karólczak-Morawska
tel.: 508 501 012
k.karolczak@izbakolei.pl

Asystentka / Handlowiec
Monika Olszewska
tel.: 534 577 822
m.olszewska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Rafał Hinc
tel.: 577 337 624
r.hinc@izbakolei.pl

Księgowość
Anna Tomaszewska
tel.: 508 501 092
ksiegowosc@izbakolei.pl

Pracownik Sekretariatu
Karolina Mazurek-Ligowska
tel.: 571 391 317
sekretariat1@izbakolei.pl

grupa MTMdesign: