Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

VII Konferencja „ENERGETYKA NA KOLEI”

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
 
VII Konferencji „Energetyka na Kolei”
 
                    Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r.                          

w Centrum Konferencyjnym Falenty  w Raszynie.


 
 Rozwój polskiej kolei jest ściśle związany z branżą energetyczną, która ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy kraju. Energetyka dzięki powiązaniu z wieloma gałęziami przemysłu uważana jest za najbardziej przyszłościową branżę.
 
  Podczas wydarzenia poruszona zostanie tematyka dotycząca:               

- projektowania, budowy, modernizacji sieci trakcyjnych

- eksploatacji (utrzymania) sieci trakcyjnych

- KPK - elektryfikacji linii kolejowych 

- paszportyzacji

- obrotu, dystrybucji, pomiaru oraz rozliczenia energii elektrycznej   

Konferencja jest miejscem wymiany informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami. Tematem wiodącym będzie wzrost sektora energetycznego na kolei oraz wskazanie kierunku jego rozwoju.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy:

- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

-Ministerstwo Rozwoju -Ministerstwo Energii

-Urząd Transportu Kolejowego

- Instytut Kolejnictwa

-PKP Energetykę S.A. 

-PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Politechnika Łódzka

-Przewoźnicy kolejowi: towarowi i pasażerscy
 

                       

 

 Kontakt w sprawach organizacyjnych:  Anna Modrzejewska  tel: 501 797 551 e-mail:a.modrzejewska@izbakolei.pl

 

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
telefon: +48 52 324 93 80
faks: +48 52 331 25 30

NIP 967 10 47 950
KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
Regon 092 454 672
Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

 


 

Dyrektor Generalny
Adam Musiał
tel.: 52 324 93 80
a.musial@izbakolei.pl

Dyrektor
Dorota Markiewicz
tel.: 52 324 93 80
d.markiewicz@izbakolei.pl

Manager
Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

Manager
Zbigniew Wiśniewski
tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
Radosław Karwicki
tel.: 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Anna Modrzejewska
tel.: 501 797 551
a.modrzejewska@izbakolei.pl

Specjalista ds. Marketingu
Edyta Studzińska
tel.: 500 474 832
e.studzinska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Justyna Bartczak
tel.: 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Katarzyna Umińska
tel.: 508 603 310
k.uminska@izbakolei.pl

Pracownik Redakcji
Lena Szuster
tel.: 536 712 192
l.szuster@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Karolina Karólczak-Morawska
tel.: 508 501 012
k.karolczak@izbakolei.pl

Asystentka / Handlowiec
Monika Olszewska
tel.: 534 577 822
m.olszewska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Rafał Hinc
tel.: 577 337 624
r.hinc@izbakolei.pl

Księgowość
Anna Tomaszewska
tel.: 508 501 092
ksiegowosc@izbakolei.pl

Pracownik Sekretariatu
Karolina Mazurek-Ligowska
tel.: 571 391 317
sekretariat1@izbakolei.pl

grupa MTMdesign: