Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Warsztaty Urzędu Transportu Kolejowego – I edycja

Warsztaty Urzędu Transportu Kolejowego – I edycja

odbyły się 29 marca 2017 r. w  siedzibie Urządzie Transportu Kolejowego, Warszawa

  1. IV Pakiet Kolejowy – wyzwania i działania podejmowane przez Urząd Transportu Kolejowego”.
  2. „Nowa lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wymagania krajowe komplementarne do wymagań europejskich obowiązujące na poziomie budowli i urządzeń oraz na poziomie całych podsystemów”.

 

Warsztaty zorganizowane pod patronatem i we współpracy z:

 

 

Warsztaty dedykowane wyłącznie firmom zrzeszonym w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Warsztaty są nieodpłatne - koszt udziału w warsztatach dla członków Izby pokrywa Biuro Izby.

 

Organizacja warsztatów ma na celu budowanie świadomości branży, efektywności i innowacyjnego rozwoju. Warsztaty dotyczyć będą szeregu najważniejszych problemów, zagadnień i wyzwań, przed którymi stoją obecnie przedsiębiorcy związani z sektorem kolejowym. Podczas trwania warsztatów uczestnicy dowiedzą się jakie wyzwania oraz działania podejmowane są przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach IV Pakietu Kolejowego. Warsztaty podzielone są na bloki tematyczne, po których przewidujemy czas na dyskusję. Każdy uczestnik uzyska certyfikat ukończenia warsztatów.

Kontakt:

Justyna Bartczak

Doradca ds. Kluczowych Klientów:
kom. 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl

 

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
ul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
telefon: +48 52 324 93 80
faks: +48 52 331 25 30

NIP 967 10 47 950
KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
Regon 092 454 672
Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

 


 

Dyrektor Generalny
Adam Musiał
tel.: 52 324 93 80
a.musial@izbakolei.pl

Dyrektor
Dorota Markiewicz
tel.: 52 324 93 80
d.markiewicz@izbakolei.pl

Manager
Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

Manager
Zbigniew Wiśniewski
tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego
Radosław Karwicki
tel.: 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Anna Modrzejewska
tel.: 501 797 551
a.modrzejewska@izbakolei.pl

Specjalista ds. Marketingu
Edyta Studzińska
tel.: 500 474 832
e.studzinska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Justyna Bartczak
tel.: 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Katarzyna Umińska
tel.: 508 603 310
k.uminska@izbakolei.pl

Pracownik Redakcji
Lena Szuster
tel.: 536 712 192
l.szuster@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Karolina Karólczak-Morawska
tel.: 508 501 012
k.karolczak@izbakolei.pl

Asystentka / Handlowiec
Monika Olszewska
tel.: 534 577 822
m.olszewska@izbakolei.pl

Doradca ds. Kluczowych Klientów
Rafał Hinc
tel.: 577 337 624
r.hinc@izbakolei.pl

Księgowość
Anna Tomaszewska
tel.: 508 501 092
ksiegowosc@izbakolei.pl

Pracownik Sekretariatu
Karolina Mazurek-Ligowska
tel.: 571 391 317
sekretariat1@izbakolei.pl

grupa MTMdesign: