MenuMenu
pl | en

    Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

    Migdałowa 4
    02-796 Warszawa

    +48 22 549 04 00
    +48 22 549 04 10

    bureauveritas.pl
    biuro@bureauveritas.pl

    Założona w 1828 roku Grupa Bureau Veritas jest międzynarodowym liderem, specjalizującym się w usługach zarządzania jakością, bezpieczeństwem, ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz inżynierii przemysłowej i budowlanej.

    Grupa, działająca w 140 krajach i zatrudniająca ponad 40 000 pracowników, aktywnie uczestniczy w tworzeniu standardów jakości na świecie. Odpowiadając na potrzeby klientów, Bureau Veritas oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie potwierdzania i oceny zgodności z wymaganiami międzynarodowymi, krajowymi i branżowymi. Niezależnie od branży i wielkości firmy, Bureau Veritas pełni kluczową rolę w zakresie zarządzania ryzykiem i poprawy wyników działalności.

    W ramach Grupy Bureau Veritas działa niezależna jednostka certyfikująca – Bureau Veritas Certification (dawniej BVQI), uznana przez ponad 35 krajowych i międzynarodowych jednostek akredytacyjnych na całym świecie. Pracując dla 80 000 Klientów w 100 krajach i wydając ponad 100 000 certyfikatów rocznie, Bureau Veritas Certification jest światowym liderem certyfikacji.

    Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

    1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
    2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
    3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
    4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
      a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
      b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
    5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
    8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
    9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

    AKCEPTUJĘ
    grupa MTM | najlepsze strony www