MenuMenu
pl | en

  Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.

  Składowa 5
  61-897 Poznań

  +48 61 279 27 00
  +48 61 279 27 08

  koleje-wielkopolskie.com.pl
  zarzad@koleje-wielkopolskie.com.pl

  Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. to polski przewoźnik kolejowy. Spółka została powołana na mocy Uchwały nr XXXIX/542/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 roku. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 22.02.2010 roku z numerem KRS 000034125.

  Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiadają licencję z dnia 6.07.2010 r. nr WPO/188/2010 na przewóz kolejowy osób oraz licencję nr UPT/189/2010 na świadczenie usług trakcyjnych transportu kolejowego oraz zatwierdzony w dniu 3.03.2011r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A oraz zatwierdzony w dniu 17.03.2011r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B.

  Zadaniem Spółki jest wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w obrębie województwa wielkopolskiego.

  Wizja firmy

  Spółka Koleje Wielkopolskie będzie sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwem, realizującym przewozy pasażerskie na obszarze całego województwa wielkopolskiego. Spółka będzie dążyć do podwyższania standardów jazdy oraz świadczonych usług w przewozach regionalnych. Celem Spółki jest wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców, zarówno w wymiarze czasowym (np. poprzez dostosowanie częstotliwości kursowania pociągów do potrzeb mieszkańców), jak też w wymiarze jakościowym (np. poprzez wprowadzanie nowoczesnego taboru kolejowego, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych).

  Nowoczesny wymiar Spółki przejawiać się będzie także w świadczeniu wysokiej jakości obsługi pasażerów, w szczególności poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu, cieszącego się uznaniem pasażerów.
  Działalność Spółki Koleje Wielkopolskie w dużej części pokryje zapotrzebowanie ludności województwa wielkopolskiego na przewozy do szkół, uczelni oraz miejsc pracy.
  Sprawny pasażerski transport kolejowy stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru. Spółka będzie realizować przewozy pociągami regionalnymi, których sieć połączeń będzie stanowić kluczowy element pasażerskiego systemu transportowego województwa.

  Spółka oferować będzie usługi transportowe przyjazne środowisku i stanowiące alternatywę dla ruchu kołowego.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy.

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

  akceptuję czytaj więcej
  grupa MTM | najlepsze strony www