MenuMenu
pl | en
  Wznowienie Katalogu Firm Edycja 2018/20192018-09-01 - 2018-09-01

  Katalog Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei - WZNOWIENIE edycji 2018/2019

  Katalog wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest najbardziej znanym i najlepiej dostępnym kompendium wiedzy o rynku kolejowym. 

  Nasze wydawnictwo ukazuje się nieprzerwanie od ponad 19 lat. Wydawane jest w cyklu dwuletnim. Dociera do najważniejszych podmiotów z branży kolejowej w kraju. Jego nakład to ponad 7000 egzemplarzy. Jest dostępny w ponad 300 miejsach na tenie Polski – w tym w spółkach Grupy PKP, spółkach związanych z kolejnictwem, instytucjach naukowo-badawczych oraz jednostkach certyfikujących. Katalog jest także dystrybuowany podczas najważniejszych międzynarodowych targów i konferencji.

   

  Katalog jest wizytówką firm z branży kolejowej

  Znajdziecie w nim Państwo informacje o prowadzonej przez nas działalności oraz prezentacje poszczególnych firm.

  Dzięki ponad 7-tysięcznemu nakładowi i bezpłatnemu kolportażowi na najważniejszych imprezach branży kolejowej w Europie Katalog stał się doskonałym nośnikiem informacji i narzędziem promocji. Od 19 lat Katalog spotyka się z szerokim zainteresowaniem czytelników zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Katalog wydawany jest co 2 lata!

  • NAKŁAD – 7 tys. egzemplarzy
  • PIERWSZA PREZENTACJA – podczas Targów TRAKO 2017
  • DRUGA PREZENTACJA – podczas Targów INNOTRANS 2018
  • WYDANIE 2-JĘZYCZNE (polski, angielski)
  • Od 2000 r. najlepsze kompendium wiedzy na temat firm związanych z koleją.

  Korzyści:

  • CYKL ŻYCIA – 2 lata – dwuletni cykl życia oznacza, że informacje o Izbie, firmach zrzeszonych oraz reklamy funkcjonują na rynku w dłuższym cyklu niż konkurencyjne katalogi
  • ODBIORCY  Katalog Firm kierujemy głównie do kadry zarządzającej – prezesów, dyrektorów i menadżerów firm kolejowych
  • DYSTRYBUCJA  dwa kanały – z naciskiem na kolportaż bezpośredni podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę oraz tych, w których biorą udział pracownicy Izby.

  Nasze wydawnictwo trafia do:

  1. Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:
   1. PKP Polskie Koleje Państwowe SA
   2. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
   3. PKP Intercity
   4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
   5. PKP Cargo
   6. PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa Sp. z o.o.
   7. PKP Informatyka Sp. z o.o.
   8. PKP Telkol sp. z o.o.
   9. Xcity Investment Sp. z o.o.
   10. Drukarnia Kolejowa
   11. CS Natura Tour Sp. z o.o.
  2. Kolei samorządowych:
   1. Koleje Śląskie Sp. z o.o.
   2. Koleje Dolnośląskie SA
   3. Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
   4. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
   5. Pomorska Kolej Metropolitalna SA
   6. Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
   7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
   8. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
   9. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
   10. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
  3. Spółek związanych z kolejnictwem:
   1. TK Telekom,
   2. PKP Energetyka.
  4. Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska
  5. Przedstawicieli resortów transportu i gospodarki
  6. Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce
  7. Jednostek certyfikujących.

  Katalog służy promocji firm członkowskich w Polsce i poza granicami kraju oraz całemu sektorowi transportu szynowego, a także potencjalnym klientom i partnerom zagranicznym. Katalog kolportowany jest podczas targów, konferencji, misji gospodarczych oraz spotkań i szkoleń branżowych, m.in:

  Targi : 

  • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
  • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
  • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
  • Targi Czech Rail Days (Czechy)
  • Międzynarodowe Targi SIFER (Francja)
  • Międzynarodowe Targi Railtex (Wielka Brytania)

  Konferencje:

  • Telekomunikacja i Informatyka na Kolei    
  • Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie
  • Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity SA
  • Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia
  • Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej
  • Energetyka na Kolei
  • VI Konferencja „Nawierzchnie szynowe. Rynek-Inwestycje-Utrzymanie"

  Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt z:

  Edyta Studzińska

  Edyta Studzińska 
  Kom.  500 474 832
  e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

  Radosław Karwicki

  Radosław Karwicki
  Kom. 508 501 069
  e-mail: r.karwicki@izbakolei.pl

   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Rafał HincDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 577 337 624r.hinc@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www