MenuMenu
pl | en

Kolportaż i promocja

Kolejne wydania dostarczane są do polskich firm związanych z taborem szynowym, infrastrukturą, informatyką, telekomunikacją, energetyką oraz wieloma innymi elementami szerokiego rynku kolejowego. Nasze wydawnictwo trafia do:

 • Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o., PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o Warszawa ,PKP Cargo S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o., PKP Energetyka SA,TK Telekom sp. z o. o., PKP Informatyka sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o.
 • instytucji naukowo-badawczych
 • przedstawicieli resortów transportu czy gospodarki
 • przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce
 • oddziałów WEH Ambasad RP 
 • jednostek certyfikujących 
 • przedsiębiorstw branży kolejowej

Raport Kolejowy kolportowany jest podczas spotkań i szkoleń branżowych, targów, konferencji oraz misji gospodarczych.

Targi : 

 • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
 • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
 • Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO
 • Targi Transportu Publicznego Silesia KOMUNIKACJA
 • Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV
 • Targi AUTOMATICON 2016
 • Targi Eurasia Rail 2016 (Turcja)
 • RAILTEX 2016 (Londyn)
 • Targi Nordic Rail (Szwecja)
 • Targi Czech Rail Days (Czechy)

Konferencje:

 • „Telekomunikacja i informatyka na Kolei”
 • „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”
 • „Modernizacja Taboru Szynowego”
 •  „Pomorska Kolej Metropolitalna – przyszłość, rozwój, inwestycje”
 •  „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, inwestycje, modernizacja”
 • „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”
 • „Odzież służbowa w transporcie publicznym”
 • Konferencja „Finansowanie usług i inwestycji w  pomorskim transporcie kolejowym- perspektywa UE 2015-2020.Nowe inwestycji PKP SKM  w Trójmieście Sp. z o.o.”

Dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest jedynym branżowym pismem na rynku, które zostało objęte patronatem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W rezultacie bardzo dobra współpraca redakcji i UTK doprowadziła do kolejnego etapu kooperacji w zakresie kolportażu czasopisma.

Redakcja „Raportu Kolejowego” dostarczyła do siedziby centralnej urzędu oraz oddziałów terenowych stojaki na prasę do których regularnie doręczany jest nasz dwumiesięcznik.

Stojaki w:

 • Urząd Transportu Kolejowego, Centrala, Warszawa
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu

Ponadto na podstawie indywidualnych umów i porozumień stojaki na prasę „Raportu Kolejowego” stanęły w instytucjach związanych z koleją oraz samorządowych spółkach kolejowych. Kolportaż tego typu ma miejsce w:

 • PKP SA, Centrala Grupy PKP, Warszawa
 • PKP PLK SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Zakład Centralny, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Biuro Taboru, Warszawa
 • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
 • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA – Grupa PESA, Mińsk Mazowiecki
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice
 • Koleje Dolnośląskie SA, Legnica
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Łódź, Łódź
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
 • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Gdańsk
 • PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o., Gdynia
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Mielno
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustronie Morskie
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustka
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Spała
 • Hotel Maraton, Bydgoszcz

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
grupa MTM | najlepsze strony www