MenuMenu
pl | en

Kolportaż

Nasze wydawnictwo trafia do:

 1. Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:
  1. PKP Polskie Koleje Państwowe SA
  2. PKP Polskie Linie Kolejowe SA
  3. PKP Intercity
  4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
  5. PKP Cargo
  6. PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa Sp. z o.o.
  7. PKP Informatyka Sp. z o.o.
  8. PKP Budownictwo
  9. PKP Utrzymanie
  10. Xcity Investment Sp. z o.o.
  11. Drukarnia Kolejowa
  12. CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o.
  13. Natura Tour.
 2. Kolei Samorządowych:
  1. Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
  2. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
  3. Pomorska Kolej Metropolitalna SA
  4. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
  5. Koleje Dolnośląskie SA
  6. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
  7. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
  8. Koleje Śląskie Sp. z o.o.
  9. Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
  10. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
  11. Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
 3. Spółek związanych z kolejnictwem:
  1. TK Telekom
  2. PKP Energetyka.
 4. Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska
 5. Przedstawicieli resortów transportu i gospodarki
 6. Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce
 7. Oddziałów WEH Ambasad RP
 8. Jednostek certyfikujących.

Katalog służy promocji firm członkowskich w Polsce i poza granicami kraju oraz całemu sektorowi transportu szynowego, a także potencjalnym klientom i partnerom zagranicznym. Katalog kolportowany jest podczas targów, konferencji, misji gospodarczych oraz spotkań i szkoleń branżowych, m.in:

Targi:

 • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
 • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
 • 11 Międzynarodowa wystawa transportu, logistyki i ITS TRANSBALTICA
 • Targi Logistyki Służb Mundurowych
 • Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO
 • Targi Czech Rail Days (Czechy)

Konferencje:

 • Telekomunikacja i Informatyka na Kolei
 • Modernizacja Taboru Szynowego
 • Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia
 • Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej
 • Odzież służbowa w transporcie publicznym
 • VI Konferencja „Nawierzchnie szynowe. Rynek-Inwestycje-Utrzymanie"
 • Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie, budowa i utrzymanie Infrastruktury w transporcie szynowym – INFRASZYN.

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
grupa MTM | najlepsze strony www