Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Kolportaż

Nasze wydawnictwo  trafia do:

 1. Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:

PKP Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Cargo, PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Budownictwo, PKP Utrzymanie, Xcity Investment Sp. z o.o., Drukarnia Kolejowa, CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o., Natura Tour.

      2.  Kolei Samorządowych:

Przewozy Regionalne Sp. z o.o., "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie SA, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

     3. Spółek związanych z kolejnictwem:

TKTelekom, PKP Energetyk

      4. Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechniki Śląskiej

      5. Przedstawicieli resortów transportu i gospodarki

      6. Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce

      7. Oddziałów WEH Ambasad RP

      8. Jednostek certyfikujących

Katalog służy promocji firm członkowskich w Polsce i poza granicami kraju oraz całemu sektorowi transportu szynowego, a także potencjalnym klientom i partnerom zagranicznym.

Katalog kolportowany jest podczas targów, konferencji, misji gospodarczych oraz spotkań i szkoleń branżowych, m.in:

Targi : 

 • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
 • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
 • 11 Międzynarodowa wystawa transportu, logistyki i ITS 11 Międzynarodowa wystawa transportu, logistyki i ITS „TRANSBALTICA”
 • Targi Logistyki Służb Mundurowych        
 • Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO
 • Targi Czech Rail Days (Czechy)

Konferencje:

 • „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”    
 • „Modernizacja Taboru Szynowego”
 • „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia”
 • „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”
 • „Odzież służbowa w transporcie publicznym”
 • „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje, inwestycje”
 • Konferencja PKP SKM w Trójmieście „Finansowanie usług i inwestycji w  pomorskim transporcie kolejowym – perspektywa UE 2014-2020. Nowe inwestycje PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.”.  
 • Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie Infrastruktury w transporcie szynowym” – INFRASZYN

  

WYDANIE AKTUALNE

grupa MTMdesign: