MenuMenu
pl | en
  V Konferencja Techniczno - Naprawcza PKP INTERCITY SA2018-06-13 - 2018-06-15

  W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

  oraz „PKP Intercity” SA dziękujemy za udział w:

  V KONFERENCJI TECHNICZNO-NAPRAWCZEJ „PKP INTERCITY” SA,

  która odbyła się w dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym „Panorama”, Mszczonów.

  pod patronatem oraz we współpracy z:

   

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom PKP Intercity, a także całej branży kolejowej w Polsce, z przyjemnością zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której spółka przedstawi swoje potrzeby, perspektywy oraz plany rozwojowe.

  W kwietniu br. PKP Intercity podpisało umowę na dofinansowanie unijne projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnianie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” w ramach działania 5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 402 mln zł na zakup wagonów i lokomotyw – pozyskane w ramach konkursu środki są elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity na kwotę ok 7 mld złotych. Strategia taborowa „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. zakłada: modernizację ponad 700 wagonów i zakup 185 nowych. Ponadto pasażerowie skorzystają z 19 nowych i 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz dwóch składów typu push-pull. PKP Intercity kupi także 118 lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych, a także zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Część lokomotyw, wagonów i EZT-ów będzie przystosowana do prędkości 200 km/h lub wyższej. W ramach strategii planowana jest również modernizacja 16 stacji postojowych w największych miastach Polski.

  Konferencja ma na celu wykreowanie efektywnego dialogu na linii zleceniodawca – wykonawca, do którego Państwa serdecznie zapraszamy. Podczas spotkania będą Państwo mogli zaprezentować potencjał firmy oraz najnowsze rozwiązania dedykowane produkcji, naprawom i pracom utrzymaniowym taboru kolejowego.

  Serdecznie zapraszamy na konferencję.

  Zapraszamy na stronę wydarzenia

  Szczegółowe informacje:

  Justyna Bartczak
  Justyna Bartczak

  tel. kom 795 022 754,
  j.bartczak@izbakolei.pl

  Aleksandra Jasińska

  Aleksandra Jasińska
  tel. 508-501-037
  a.jasinska@izbakolei.pl

  RELACJA 2018

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  V Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity SA

  PKP Intercity SA realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii, w jego ramach spółka m.in. zmodernizuje i zakupi nowy tabor. Piąta edycja Konferencji Techniczno-Naprawczej była doskonałą okazją do przedstawiania planów rozwojowych spółki i umocnienia relacji biznesowych z producentami kolejowymi.

  Konferencja odbyła się w dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym „Panorama” w Mszczonowie. Z ramienia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei spotkanie rozpoczęli Dyrektor Generalny Adam Musiał oraz Dyrektor Biura Izby Dorota Markiewicz. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów dla nowych firm, które przystąpiły do Izby:

  • El-Cab Sp. z o.o.,
  • Knorr-Brese Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o.,
  • QMS Kamil Niedek,
  • SKB Drive Tech SA,
  • WANO Solutions Michał Maligóra.

  Wykład inaugurujący, podczas którego wskazano główne zadania i cele spółki, wygłosił Członek Zarządu PKP Intercity SA Jarosław Oniszczuk.

  Podczas konferencji wręczono „Świadectwa Zgodności”, czyli certyfikaty potwierdzające akceptowalność przez PKP Intercity produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego. W wyniku pozytywnie przeprowadzonego audytu „Świadectwo Zgodności” otrzymały firmy: „ELTRONIK” Sp. z o.o, PPHU Gramet, P.W. BASIS Sp. z o.o., LEONI Studer AG przez Link Kables Sp. z o.o., Centralne Sklady Części Kolejowych Sp. z o.o. W wyniku wznowienia uprzednio nadanych certyfikatów „Świadectwa Zgodności” przyznano firmom: MEDCOM Sp. z o.o., FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski, Bochumer Verein Verkehrstechnik, Knorr-Brese Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o., ASTE Sp. z o.o., Axtone SA.

  O szczegółach obecnie realizowanych projektów taborowych oraz planach spółki w tym zakresie mówił Krzysztof Prządka, Dyrektor Biura Taboru PKP Intercity. Prządka przedstawił projekty w trakcie realizacji oraz ogłoszone postępowania. Uczestnicy konferencji mieli też okazję dowiedzieć się, jakie projekty są w przygotowaniu oraz jakie postępowania planuje ogłosić PKP Intercity.

  W dalszej części wystąpień prelegenci skupili się na technicznych aspektach produkcji i modernizacji taboru. Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy firmy Sosnowski, mówił o wpływie wyposażenia zaplecza obsługowo-serwisowego na niezawodność i estetykę taboru. Marek Fiołka z CNC Art. Porusztł zagadnienia geometrii płytek do toczenia kół oraz zestawów kołowych. Artur Dudak, Market Development Specialist z 3M Poland Sp. z o.o., przybliżył zebranym trendy i nowości w personalizacji wyglądu pojazdów szynowych (folie graficzne i inne rozwiązania 3M). ). Anna Siwińska, Dyrektor Sprzedaży Lantal Textilles AG, przedstawiła materiały tekstylne dla kolei. Pierwszy dzień konferencji zamknęło wystąpienie Roberta Świercza, Commercial Technical z ZEP POLSKA, który opowiedział zebranym o sposobach mycia podwozia lokomotyw preparatem biodegradowalnym.

  Drugiego dnia konferencji goście zostali zaproszeni na szkolenie „ISO/TS 22163:2017 – ogólne wymagania normy mającej zastąpić ISO 9001 w branży kolejowej” poprowadzone przez Roberta Dąbrowskiego, Dyrektora ds. wdrożeń w firmie QMS Kamil Niedek, mogli także wziąć udział w zamkniętych spotkaniach bilateralnych, podczas których przedstawiciele PKP Intercity omawiali z kontrahentami realizację zawartych i bieżących umów oraz zasady współpracy. Następnie odbyły się wystąpienia przedstawicieli pionów technicznych Zakładów Centralnego, Południowego, Zachodniego i Północnego PKP Intercity oraz Biura Taboru PKP Intercity.

  Już po raz piąty Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity SA cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i umożliwiła efektywny dialog pomiędzy największym polskim kolejowym przewoźnikiem pasażerskim a kontrahentami z sektora taboru szynowego. Zapraszamy na kolejną edycję!

   

   

   

  Relacja 2016

  W Gdańsku odbyła się konferencja Techniczno- naprawcza PKP Intercity SA, zorganizowana przez Polska Izbę producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, podczas której Spółka przedstawiła swoje plany rozwojowe i zapotrzebowania. W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 170 przedstawicieli przewoźnika, firm związanych z rynkiem kolejowym oraz ekspertów.

  Konferencja skupiła się na wykreowaniu efektywnego dialogu na linii PKP Intercity a firmy wykonawcze. Podmioty operujące na rynku kolejowym miały okazję do zaprezentowania swojego potencjału oraz najnowszych rozwiązania w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego.

  Otwarcia konferencji dokonał Adam Musiał, Dyrektor Izby Kolei a uroczystego rozpoczęcia Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu, „PKP Intercity” S.A. Podczas inauguracyjnego wystąpienia Oniszczuk przedstawił ilostan inwentarzowy taboru, naprawy P4 i P5 wykonane w 2016 roku, prognozowaną liczbę napraw na 2017 oraz plany inwestycyjne IC do 2020 roku.

  Pierwszym komercyjnym prelegentem był Janusz Dembski, Product Manager z PROTEKTEL – Zbigniew Achciński, Dariusz Stempiń, Jacek Turkowski Spółka Jawna, która scharakteryzował ograniczniki przepięć i przekaźniki w kolejowym systemie trakcyjnym. Następnie Krzysztof Włodarz, Dyrektor Generalny z HEICO Poland Sp. z o.o. streścił system HEICO-LOCK jako gwarancja skutecznego zabezpieczenia połączeń śrubowych. Charakteryzując podkładki klinujące HEICO-LOCK Włodarz zaznaczył, że to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na zabezpieczenie połączeń śrubowych przed samoczynnym luzowaniem spełniający wymagania norm DIN 25 201 i DIN 605 151.

  Nowoczesny system informacji pasażerskiej był przedmiotem prezentacji  Daniela Pogody, Dyrektora Biura Konstrukcyjnego oraz Andrzeja Barszcza, Managera Rynku Kolejowego firmy R&G PLUS Sp. z o.o. Omówili oni SIP dla taboru szynowego i kolei, komunikacji miejskiej oraz komunikacji międzymiastowej. Zwrócili oni szczególną uwagę na cechy systemu a zatem prostą konstrukcję, łatwą obsługę, konfigurację, bezobsługową transmisje danych, długość życia oraz łatwą adaptację do współpracy z systemami pokładowymi.

  W przypadku firmy 3M POLAND Sp. z o.o., Marcin Domański, Market Development Specialist, zdefiniował rozwiązania 3M w budowie i procesach naprawczych pojazdów szynowych. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z aspektami użycia taśm i klejów przemysłowych, folii graficznych i ochronnych oraz systemów obróbki ściernej.

  Mariusz Syldatk, Dyrektor handlowy SOSNOWSKI Sp. Z o. o. Sp.K, omówił nowoczesne zaplecze techniczne podstawą prawidłowego funkcjonowania dokonując przeglądu urządzeń do obsługi codziennej i napraw taboru.

  Pierwszy panel w drugim dniu konferencji przeznaczono na omówienie współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. Najpierw przedstawiciele pionów technicznych Zakładów PKP Intercity SA Centralnego – Warszawa, Południowego – Kraków, Zachodniego – Poznań i Północnego – Gdynia zaprezentowali reklamacje zgłoszone po naprawach P4 i P5 w okresie od stycznia 2015 roku do września 2016 pojazdów trakcyjnych i wagonów pasażerskich.

  W kolejnym panelu natomiast miały miejsce spotkania zamknięte podczas, których omówiono realizację i zawartych i bieżących umów oraz zasady współpracy pomiędzy „PKP Intercity” SA a kontrahentami. Rozmowy toczyły się w grupach tematycznych: wagony (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Newag SA, Remtrak Sp. z o.o., Wagon Opole Sp. z o.o., H. Cegielski – FPS Sp. z o.o.), lokomotywy (Newag SA, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy SA, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA), EZT (Alstom Konstal SA, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA).

  Uczestnicy konferencji, którzy nie wzięli udziału w dyskusjach mieli sposobność na przejazd Express Intercity Premium, czyli popularnym Pendolino, z Gdańska do Gdynii oraz zwiedzanie składu.

  Ostatni dzień organizatorzy przeznaczyli na spotkania wewnętrzne „PKP Intercity” SA, które zamknęły konferencję.

   

  RELACJA 2015

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wraz z PKP Intercity S.A. zorganizowała pierwszą konferencję techniczno- naprawczą. Miejscem spotkania przedstawicieli branży był ośrodek Falenty pod Raszynem. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją i planami taborowymi przewoźnika.

  Konferencja trwała trzy dni i miała nieszablonowy charakter bowiem dzień pierwszy przeznaczono na prezentacje PKP Intercity S.A. oraz firm z branży kolejowej. W kolejnych dwóch była natomiast możliwość omówienia współpracy PKP Intercity z kontrahentami oraz spotkań bilateralnych.

  Moderatorem konferencji był Michał Guzek, Dyrektor Wykonawczy ds. Technicznych „PKP Intercity” S.A. a otwarcia dokonali wspólnie Adam Musiał, Dyrektor, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Piotr Rybotycki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych „PKP Intercity” S.A. Rybotycki wygłosił także przemówienie inauguracyjne po czym przekazał głos Guzkowi. Dyrektor Wykonawczy ds. Technicznych „PKP Intercity” S.A. przedstawił aktualną sytuacje taborową, realizowane projekty oraz plany „PKP Intercity” S.A. na przyszłość. Podczas tej części przedstawiono ilość taboru PKP Intercity, napraw P4 i P5 oraz prognozy inwestycyjne w zakresie pojazdów trakcyjnych i wagonów pasażerskich.

  Część przeznaczoną na prezentacje firm partnerskich rozpoczęła Beata Szulfer – Rosiak, Dyrektor ds. Rynku Transportu Szynowego z ASTE Sp. z o.o. , które dostarcza produkty dla taboru szynowego oraz infrastruktury kolejowej. wagony pasażerskie. Szulfer – Rosiak przedstawiła zastosowanie produktów ASTE a zatem kabli zasilających, sterowniczych, do przesyłu danych, koncentrycznej ochrony kabli PMA, koryt grzebieniowych oraz siatkowych anten anteny zewnętrznych i wewnętrznych w elektrycznych zespołach trakcyjnych czy lokomotywach spalinowych i elektrycznych.

  Krzysztof Włodarz, Dyrektor Generalny w Heico Poland Sp. z o.o.- Krzysztof Włodarz, zaprezentował skuteczny sposób na zabezpieczenie śrub przed samoczynny luzowaniem – podkładki klinujące HEICO-LOCK. Zalety tego produktu to między innymi pewne zabezpieczenie połączeń śrubowych przed poluzowaniem w warunkach wibracji, drgań i obciążeń dynamicznych, wysoka odporność na korozję, wysoka twardość pozwalająca na współpracę ze śrubami do klasy 12.9 włącznie oraz temperatura pracy odpowiednia do współpracujących śrub i nakrętek.

  Systemy pomiarowe do kół taboru były natomiast tematem prezentacji prezesa Juliusza Grabczyka z PUT GRAW Sp. z o.o.

  Zalety wiązań i mocowań takich jak opaski kablowe serii OS (outside serrated), KR, mocujące EdgeClip i Fir Tree-Tie czy narzędzi do rozcinania opasek kablowych CUTties oraz bezhalogenowych koryt grzebieniowych firmy HellermannTyton GmbH zaprezentował Paweł Petykiewicz, Sales Manager.

  Firmę ANNAX Sp. z o.o. reprezentowali – Dariusz Żółtowski, Wiceprezes Zarządu i Piotr Czerwionka, Dyrektor Sprzedaży omawiając zagadnienie nowoczesnej informacji w pociągach pasażerskich na podstawie rozwiązań i doświadczenia grupy ANNAX.

  Pierwszy dzień zakończył Mariusz Syldatk, Dyrektor handlowy z SOSNOWSKI Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Przedstawił on urządzenia będące w ofercie gdańskiej firmy w tym między innymi podnośniki śrubowe Kutruffa – udźwig od 5 – 50 t, podnośniki hydrauliczne bezprzewodowe – udźwig od 5 – 12,5 t, zapadnie torowe wózków oraz zestawów kołowych czy systemy odfekalniania taboru: stacjonarne i mobilne.

  W drugim dniu konferencji panele II i III poświęcono na omówienie współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami realizującymi obecnie naprawy taboru „PKP Intercity” S.A. oraz spotkania bilateralne podczas, których omówiono realizację zawartych i bieżących umów oraz zasad dalszej współpracy pomiędzy przewoźnikiem a firmami: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o., PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., Remtrak Sp. z o.o., Wagon Opole Sp. z o.o. oraz H. Cegielski – FPS Sp. z o.o.

  Podczas konferencji miały miejsce także zamknięte, wewnętrzne spotkania „PKP Intercity” S.A. Na nich zaprezentowały się cztery Zakłady PKP IC- Zachodni, Centralny, Południowy i Północny, które pokazały ilość reklamowanych pojazdów trakcyjnych i wagonów po naprawach P4 i P5 w okresie od stycznia do września 2015 r.

  Konferencja, która odbyła się w ośrodku Falenty okazała się bardzo potrzebna. Umożliwiono bowiem kontrahentom omówienie umów i zasad współpracy z PKP Intercity S.A oraz określenie tych elementów na przyszłość.

  FOTORELACJA 2018

  Fotorelacja 2017

  Fotorelacja 2016

  Fotorelacja 2015

  Zawartość tej strony jest chroniona hasłem!
  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Karolina Mazurek-LigowskaPracownik Sekretariatutel.: 571 391 317sekretariat1@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Rafał HincDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 577 337 624r.hinc@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEM I WE WSPÓŁPRACYPARTNER SREBRNY KONFERENCJIPARTNER BRĄZOWY KONFERENCJI

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www