MenuMenu
pl | en
  VII Konferencja "Koleje regionalne i aglomeracyjne -doświadczenia i perspektywy"2018-10-11 - 2018-10-12

  Dziękujemy za udział w

  VII Konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się

  w dniach 11–12 października 2018 r. w Łodzi

   

  Konferencja organizowana pod honorowym patronatem Marszałków Urzędów Marszałkowskich województw:

  oraz

     

     

   

   

  PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI

  Konferencja była miejscem dialogu odnoszącego się do dalszego dynamicznego rozwoju w obszarach zakupu oraz utrzymania taboru, w tym wskazanie instrumentów wsparcia finansowego oraz zasad przyznawania środków unijnych, a także omówienie perspektyw, jakie daje sektorowi kolejowemu rządowy program Dostępność Plus. Przedstawiono rozwiązania stosowane w infrastrukturze oraz taborze, które dostosowywały przestrzeń do wymogów osób z niepełnosprawnościami. Omówiona została również tematyka integracji transportu, bezpieczeństwa pasażera i odpowiedzialności przewoźnika.

   

  Aleksandra Jasińska

  Aleksandra Jasińska
  tel. 508-501-037
  a.jasinska@izbakolei.pl
  www.kolejesamorzadowe.pl

  RELACJA 2017


  Konferencja Koleje Samorządowe – centralizacja czy regionalizacja?

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała kolejną edycję konferencji, której najważniejsze zagadnienia dotyczyły kierunków rozwoju kolei samorządowych oraz ich potencjału.

  Dla organizatorów i gości wydarzenia istotne było pokazanie wpływu kolei samorządowych na codzienne podróżowanie oraz zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań w organizacji przestrzeni pasażerskiej. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia wpływu kolei samorządowych na rozwój regionu, współpracy podmiotów kreujących rynek przewozów pasażerskich oraz zasad wprowadzania wspólnego biletu i integracji taryfowej. Podczas poszczególnych paneli omówiono więc obszary integracji transportu publicznego, rozliczenia przewoźników z tytułu komunikacji zastępczej, potencjału przewoźnika samorządowego regionalnego w porównaniu do przewoźnika samorządowego ogólnokrajowego, oferty przewozowej kreowanej z korzyścią dla pasażera, a także zagadnienie bezpieczeństwa i komfortu pasażera rozumianego jako wytyczna podczas wyboru rodzaju transportu.

  Forum – Centralizować czy regionalizować

  Wymienione wyżej zagadnienia nie wyczerpały w pełni tematyki konferencji. Najważniejszym celem była próba odpowiedzi na pytanie o strukturę kolei w naszym kraju. Szczególnie w sytuacji, gdy zaczyna się mówić o ponownym skupieniu spółek kolejowych pod jedną banderą oraz zlikwidowaniu spółek samorządowych. Na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest centralizacja, czy decentralizacja, odpowiedzieć miało forum zorganizowane w ramach konferencji. Jej moderatorem był dr hab. inż. Jarosław Konieczny – Politechnika Śląska, Katedra Transportu Kolejowego – a głos zabrali: Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych; Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa; Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.; Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA; Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.; Grzegorz Stawowy, Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o.; Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o.; Jan Maćkowiak, Wicemarszałek UMW Świętokrzyskiego; Paweł Nakonieczny, Członek Zarządu UMW Lubelskiego; Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu UMW Wielkopolskiego oraz Jacek Patoka, Z-ca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury UMW Mazowieckiego.

  Podczas dyskusji omówiono rozwiązania, które funkcjonują w ramach polskiej kolei oraz które przyczyniły się do sukcesu kolei samorządowych. Poruszono nieprzyjemny temat braków kadrowych, dziury pokoleniowej oraz problemów z systemem szkolenia przyszłych pracowników. Przedstawiciele organizatorów przejazdów streścili jakość przewozów w ich regionach, a także omówili współpracę z przewoźnikami. Sami przewoźnicy natomiast przekonywali, że nie ma już drogi odwrotu od regionalizacji przewozów. Szczególnie w sytuacji znacznych inwestycji w tabor, zaplecza techniczne oraz faktu, że koleje samorządowe otwierają połączenia tam, gdzie od dawna kolej nie jeździła. Konkluzja z dyskusji była jednoznaczna: nie można znowu myśleć o skupianiu kolei w Polsce pod jednym szyldem.

  Prezentacje firm i gości

  Konferencję, organizowaną przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, tradycyjnie otworzyła uroczystość wręczenia certyfikatów nowym podmiotom, które przystąpiły do samorządu. Tym razem były to firmy:

  • INFRA Centrum Doradztwa Sp. z o.o.,
  • APS Energia SA,
  • Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
  • MAX HARTER s.c. Karol Piekutowski Grzegorz Dokurno,
  • OBR STER Maciej Szymański.

  Otwarcia natomiast dokonali Adam Musiał, Dyrektor Generalny, i Dorota Markiewicz, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Pierwszym prelegentem był przedstawiciel Ministerstwa Energii Marcin Janiak – Naczelnik Wydziału w Departamencie Funduszy Europejskich – który w prezentacji „Wsparcie projektów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” omówił zagadnienia promowania efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, a także korzyści wynikające z nowej formy pożyczki preferencyjnej. Organizacja systemu wyboru i oceny projektów oraz kryteria wyboru projektów w Programie POIiŚ 2014–2020 były zagadnieniami, które poruszył Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wróbel nakreślił cel osi priorytetowej, czyli wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w sieci TEN-T i poza siecią, w tym infrastruktury kolejowej łączącej główne miasta Polski, ważne ośrodki przemysłowe
  i gospodarcze, a także linie stanowiące połączenie portów morskich z zapleczem gospodarczym.

  Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski przedstawił korzyści, jakie mogą odnieść przewoźnicy regionalni w związku z powstaniem kolei dużych prędkości. Natomiast pierwszy z trzech prelegentów reprezentujących Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy, Doradca Podatkowy Anna Szkudlarek, omówiła rozliczenie rekompensaty na gruncie ustawy o podatku VAT. Szkudlarek w podsumowaniu zaznaczyła, że dotacje mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Problematyką IV Pakietu Kolejowego zajęła się Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego w UTK, która m.in. omówiła dwa jego filary – rynkowy i techniczny – oraz jego cele. Prezes Basement Systems Poland Sp. z o.o. Daniel Sadkowski nakreślił tematykę integracji w dostawach kompleksowych rozwiązań dla transportu. Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych WKD Sp. z o.o., nakreśliła plany i cele strategiczne spółki oraz jej oddziaływanie na rozwój miast i gmin. Ponadto w tym panelu zaprezentowano:

  • urządzenia mobilne w zapleczu serwisowym (Mariusz Syldatk – Dyrektor Handlowy, SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. K.),
  • kwestię wymagań dotyczących udogodnień dla pasażera w transporcie regionalnym (Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego),
  • zagadnienie komunikacji zastępczej (Marcin Piszcz – Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy),
  • historię i sukcesy firmy Rawag (Karol Kupczyk – Key Account Manager, Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o.),
  • innowacyjne rozwiązania IT (Paweł Korczakowski – Inżynier Systemów IT, LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.),
  • rozwiązanie wspierające elektroniczne udzielanie zamówień (Mariusz Stasiak, „DOSKOMP” Sp. z o.o.).

  Szeroko omówione zostały także kwestie funkcjonowania i wpływu kolei samorządowych na otoczenie. Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA, zaprezentował Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Grzegorz Stawowy, Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o., omówił elementy przesądzające o wyborze kolei w codziennych podróżach (stałe godziny kursowania, krótki czas przejazdu, duża częstotliwość kursów, komfort podróży i wygoda oraz cena). Tomasz Konopacki, rzecznik PKM SA, zaprezentował Pomorską Kolej Metropolitalną jako stymulator zmian komunikacyjnych w Trójmieście i na Pomorzu. Natomiast Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich – KM Sp. z o.o., scharakteryzował zagadnienie integracji kolei w kontekście wspólnego biletu, zaznaczając przy tym, że termin „integracja kolei” obejmuje proces organizacyjny, oparty na współpracy i wzajemnym przenikaniu systemów biletowych, siatek połączeń, taryf, informacji oraz reklamy.

  Kwestie wspólnego biletu poruszył także Janusz Zubrzycki, Prezes Zarządu Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o., który zaznaczył, że w celu zapewnienia sukcesu projektu, na wczesnym etapie wdrożenia powinny powstać umowy przedwstępne, łączące biznesowo administratora systemu i organizatora transportu publicznego oraz przewoźników/operatorów. Panel oraz cały dzień zamknął Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, który scharakteryzował aspekty prawne i ekonomiczne organizacji transportu w regionie.

  Drugi dzień otworzyła Joanna Skubiszyńska z Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., która omówiła sukcesy przewoźnika na polu bezpieczeństwa. KW to przewoźnik mobilny, bezpieczny i z sercem. Kwestie bezpieczeństwa poruszył również Andrzej Wasilewski – Członek Zarządu z ŁKA Sp. z o.o. Oprócz tego firma UniControls a.s. zaprezentowała autorski system MOMA-S. Uwarunkowania organizacyjno-prawne przewozów, a zatem zakres działania wojewódzkiego organizatora zbiorowego transportu publicznego, zasady wyboru operatorów, finansowanie przewozów, dostęp do infrastruktury, infrastrukturę towarzyszącą oraz politykę taborową poruszył Jacek Patoka, Z-ca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przedstawił również projekt RUMOBIL, czyli „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change” (Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi). Piotr Szwechłowicz – Radca Prawny, Kancelaria Piszcz i Wspólnicy – scharakteryzował zmiany w rozporządzeniu 1370/2007 oraz zmiany prawne wpływające na rynek kolejowy.

  Dwie ostatnie prezentacje dotyczyły kolei regionalnych. Standardy ich funkcjonowania przedstawił Piotr Rybotycki, Wiceprezes Kolei Śląskich Sp. z o.o. Natomiast zakres taborowy omówił Piotr Chyliński, Specjalista z Instytutu Kolejnictwa.

   

  RELACJA 2016


  W Michałowicach koło Warszawy Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała kolejną konferencję „Koleje Samorządowe- szansy i zagrożenia”. Tym razem tematyka wydarzenia związana była z podnoszeniem konkurencyjności aglomeracyjnych i samorządowych usług kolejowych. Tegoroczna edycja był połączona z Galą na 15 – lecie Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

  Organizatorzy konferencji, opierając się o zamierzenia  Krajowej Polityki Miejskiej oraz Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, które zakładają wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju zaproponowali dyskusję w kilku obszarach tematycznych: finansowo – ekonomicznym ( finansowe aspekty zakupu i utrzymania taboru, unijna perspektywa budżetowa 2014-2020 – szansa dla samorządów, zaplecze techniczne kolei samorządowych), współpraca i integracja ( ITS, integracja transportu aglomeracyjnego, zintegrowana informacja pasażerska, reklama jako nośnik informacji dla pasażera, współpraca służb bezpieczeństwa – działania antyterrorystyczne, współpraca przewoźników,  zarządców infrastruktury kolejowej i przemysłu kolejowego,  promocja transportu szynowego), bezpieczeństwo ( aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego,  udogodnienia dla osób niepełnosprawne).

  Celem spotkania było natomiast wypracowanie standardów współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami aglomeracyjnego rynku kolejowego.

  Otwarcia konferencji a zarazem krótkiego wprowadzenia w tematykę dokonał Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Przy okazji wręczył on także certyfikaty członkowskie dla nowo przyjętych firm:

  • BASEMENT Systems Poland Sp. z o.o.
   Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie aplikacji i systemów informatycznych, Prowadzi rozwój natywnych aplikacji mobilnych oraz jest autorem mobilnego systemu do inspekcji obchodowej
  • EURO-BUD SA
   Wykonującej usługi inżynierskie związane z przemysłem paliwowym i chemicznym, a w szczególności budową i modernizacją terminali przeładunkowych materiałów płynnych, baz magazynowych, zbiorników naziemnych wielkogabarytowych i in. Specjalizuje się ponadto w technologiach pokryć antykorozyjnych i chemoodpornych, a także opracowuje i dostarcza technologie ochrony gruntów w miejscach narażonych na wycieki substancji niebezpiecznych.
  • KOL-SYSTEM Cieżak Spółka Jawna
   Profil działalności firmy  związany jest z naprawą i serwisem taboru kolejowego na terenie całego kraju: przeglądy okresowe  P1-P3, naprawy bieżące oraz awaryjne, diagnostykę pojazdów oraz ich podzespołów, serwis mobilny, wsparcie techniczne i dokumentacyjne.
  • Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o.
   Spółka w swej ofercie skupia się na realizacji projektów kolejowych, jak również projektów branż towarzyszących – srk, budownictwo drogowe, tramwajowe i inne. Nasz zespół stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem, które do wszystkich projektów podchodzą z zaangażowaniem, kreatywnością i profesjonalizmem.
  • 3M Poland Sp. z o.o.
   Jako lidera na wielu rynkach m.in. przemysłowym, transportu i drogownictwa, materiałów reklamowych, telekomunikacji, bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczeń, produktów medycznych. Atutem firmy jest silna baza technologiczna umożliwiająca ciągły rozwój innowacyjnych produktów. 3M obecne w Polsce od 25 lat stworzyła największe w Europie centrum produkcyjne mieszczące się we Wrocławiu, dział badawczo – rozwojowy, centrum logistyczne oraz centrum usług wspólnych. Łączne inwestycje przekroczyły pół miliarda dolarów a zatrudnienie wynosi blisko 3 tysiące osób.

  Inauguracyjna prezentacja, wygłoszona przez Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, dotyczyła współczesnych metody organizacji przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Żurkowski wymienił trzy najważniejsze zagadnienia: innowacyjne zasady organizacji przewozów, rozkład jazdy jako oferta przewozowa oraz kierunki rozwoju przewozów aglomeracyjnych i regionalnych. Zaznaczył, że w tych obszarach organizacja przewozów aglomeracyjnych powinna być rozpatrywana w kontekście całego systemu transportu a nowoczesna oferta przewozowa powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb klientów. W kontekście rozkładu jazdy zaznaczył konieczność jego stabilizacji i przejrzystości.

  Basement Systems Poland Sp. z o.o. jako srebrny partner konferencji,  reprezentował Daniel Sadkowski, Prezes Zarządu, który scharakteryzował Dis-Pro – kompleksowa platforma zarządzania kolejowym przewoźnikiem pasażerskim. Sadkowski skoncentrował się przede wszystkim na przewagach płynących z systemu, a zatem pokrywaniu wszystkich specyficznych obszarów pracy przewoźnika kolejowego, rodzimych realiach (infrastruktura, interfejsy, przepisy kolejowe i kodeksu pracy), łatwości adaptacji oraz możliwości wytestowania.

  Firma SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. była brązowym partnerem konferencji. Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy tej firmy omówił zagadnienia związane z nowoczesnym wyposażeniem zaplecza technicznego jako elementu rozwoju kolei regionalnych. W prezentacji omówione zostały zatem urządzenia do obsługi codziennej – Hale OC (myjnie taboru, systemy odfekalniania czy systemy napełniania piasecznic), urządzenia do przeglądów okresowych i napraw (podnośniki kolumnowe – KUTRUFFA, zapadnie torowe, lakiernie, obrotnice itd.)

  Marek Nitkowski, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o., dokonał wprowadzenia do prezentacji Kancelarii Prawnej PISZCZ, NOREK i WSPÓLNICY Sp.K. Jej przedstawiciele, Marcin Piszcz radca prawny i wspólnik zarządzający oraz Piotr Szwechłowicz – radca prawny sprecyzowali kwestie związane z kontrolą właścicielską nad spółką kolejową.

  Bank Pekao SA – brązowy partner konferencji, reprezentował w Michałowicach Sławomir Listkiewicz, Dyrektor, Biuro analiz i finansowania sektora publicznego. W prezentacji „Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw pasażerskiego transportu kolejowego” scharakteryzował on między innymi organizacje procesu pozyskiwania finansowania:

  • spotkanie z przedstawicielami banków w celu poznania aktualnych warunków rynkowych i oczekiwań instytucji finansowych,
  • szybkość pozyskania środków zależy m.in. od jakości przygotowanych materiałów informacyjnych, od przyjętej struktury kontraktowej (umowa przewozowa, umowa wsparcia),
  • wybór instrumentu, który determinuje dalszą procedurę postępowania,
  • rekomendacje w formie obligacji w szczególności w przedsięwzięciach inwestycyjnych o większym stopniu skomplikowania, co zapewnia większą elastyczność zarówno na etapie negocjacji jak i obsługi finansowania.

  Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA, Piotr Rachwalski, nakreślił natomiast nowe zadania kolei samorządowych. Po nim przyszłość systemów rozliczania pasażerów w transporcie publicznym na fundamencie systemu biletowego ComfoAccess, przedstawił Łukasz Stanisławski, Menedżer Sprzedaży z firmy TRAPEZE POLAND Sp. z o.o. – brązowego partnera konferencji. Rozwiązanie to ma szereg zalet takich jak wysoka precyzja wykrywania, odpowiedni poziom zabezpieczeń i szyfrowania, długi cykl życia oraz zasięg.

  Tomasz Tworek, Dyrektor ds. Sprzedaży Gallup Arteria Management Sp. z o.o. Sp.K. jako brązowego partnera konferencji omówił tematykę wspólnej informacji pasażerskiej przedstawiając jej wady oraz zalety zaznaczając, że dla pasażera najważniejsze jest uzyskanie informacji w czasie rzeczywistym.

  Prezentacji firmy STER Sp. z o.o.  również brązowego partnera konferencji, oprócz przedstawienia firmy koncentrowała się na przybliżeniu zalet fotela przeznaczonego dla kolei aglomeracyjnych Apollo. Producent zwracał przede wszystkim uwagę na redukcje masy osiągnięta przy zachowaniu wysokich parametrów bezpieczeństwa, wymiennych wkładkach tapicerskich oraz nowatorskim designie.

  Podczas drugiego panelu zaproszeni przez Izbę Kolei gości podjęli się dyskusji dotyczącej tego czy istnieje możliwość współpracy wielu podmiotów w publicznym transport kolejowy w regionie. Prowadzącym forum był  Marek Nitkowski, Członek Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. a udział wzięli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Województw  Świętokrzyskiego – Jan Maćkowiak, Wicemarszłek, Lubelskiego – Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu, Łódzkiego – Magdalena Janicka-Trybuchowska – p.o. Naczelnika Wydziału Transportu Szynowego, a także PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. – Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Kolei Dolnośląskich Sp. z o.o. – Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie – Jerzy Obrębski, Członek Zarządu, Polskich Kolei Państwowych SA – Michał Beim, Członek Zarządu. Uczestnik forum dyskusyjnego, Michał Beim otworzył natomiast panel trzeci i zaprezentował swoją wizję na kształt jaki przyjmie dworzec przyszłości. Firmę ABB Sp. z o.o. reprezentował natomiast Maciej Duczyński, Dyrektor Globalnej Linii Produktowej, który scharakteryzował energooszczędne układy napędowe ABB.

  Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. świętuje w tym roku 15 lat funkcjonowania. Jolanta Dałek, Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych tego przewoźnika zapoznała uczestników konferencji z kierunkami rozwoju WKD.  Dałek nakreśliła zatem plany inwestycyjne spółki (modernizację obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD, budowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki, zabudowę sygnalizacji przejazdowych oraz dalsze wzmacnianie pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności) oraz kierunki rozwoju (zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, skrócenie czasu podróży, nowe kanały dystrybucji biletów, wspólny bilet oraz parkingi w systemie parkuj i jedź).

  Po prezentacji WKD ofertę Novamedia innovision Sp. z o.o., przedstawiła Krzysztof Owczarek, Prezes Zarządu, który scharakteryzował między innymi: platformę Operacyjnych Systemów oraz platformę Aplikacji Kontrolujących.

  Kolejny przedstawiciel lokalnych przewoźników kolejowych, Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., omówił korzyści przyjęcia, że głównym celem działalności jest stałe podnoszenie kultury pracowników oraz dbanie o podnoszenie ich kompetencji.

  Tematem prezentacji Rafała Gwiazdy, Dyrektora ds. sektora kolejowego ENTE Sp. z o.o., były nowatorskie rozwiązania tej firmy w zakresie zliczania pasażerów, emisji reklam i wideo monitoringu w kolejowych przewozach pasażerskich.

  Pierwszy dzień konferencji zakończyła Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.

  Drugi dzień konferencji rozpoczął Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., który streścił obszar kolei aglomeracyjnych i regionalnych grupy UIC-CRTS. Karol Kłosowski, Naczelnik Wydziału, Wydział Postępowań Administracyjnych i Nadzoru UTK skomentował prawa osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie kolejowym.

  Pomorską Kolej Metropolitalną Sp. z o.o. reprezentował Tomasz Konopacki, Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych, który scharakteryzował węzły integracyjne jako obowiązkowy element nowo budowanych inwestycji infrastrukturalnych.

  Ostatnim akcentem konferencji była wizyta studyjna w siedzibie Warszawskiej Kolej Dojazdowej sp. z o.o. podczas której uczestnicy mieli szansę zwiedzić halę przeglądowo-naprawczą i izbę tradycji.

  Podczas konferencji, obok prezentacji zaprezentowali swoje stoiska przewoźnicy: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o. oraz firmy: Basement Systems Poland Sp. z o.o., Modus SA, Aksel Sp. z o.o., Ster Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne GRAW oraz  3M Poland Sp. z o.o. gdzie zademonstrowały swoje osiągnięcia i produkty.

  Dziękując za udział w spotkaniu już teraz zapraszamy na VI edycję konferencji w roku 2017.

   

  RELACJA 2015


  W hotelu Double Tree by Hilton Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencje „Koleje Samorządowe – Szanse i Zagrożenia”. Do Łodzi przyjechało blisko 200 ekspertów i przedstawicieli firm zaangażowanych w kolejowe projekty samorządowe.

  Tegoroczna edycja konferencji powiązana była z obchodami pierwszej rocznicy uruchomienia przejazdów przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Stąd też pierwszym aktem wydarzenia była konferencja prasowa w której dziennikarze lokalni oraz branżowi mieli okazję spotkania z Marszałkiem Województwa Łódzkiego – Witoldem Stępniem , prezesem ŁKA Andrzejem Wasilewskim oraz profesorem Tadeuszem Markowskim prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Spotkanie z dziennikarzami było okazją do tego, aby przedstawić sposób współpracy władz samorządowych z przewoźnikami oraz nakreślić plany na przyszłość. Wasilewski pokrótce podsumował pierwszy rok działalności przewozowej ŁKA. Zaznaczył, że dzięki wykorzystaniu nowoczesnego taboru firmy Stadler na wszystkich trasach łódzki przewoźnik odnotowuje systematyczny wzrost pasażerów. W opinii prezesa, kierowana przez niego spółka zrealizowała założone cele. Równocześnie zachęcał do podróży pociągami ŁKA po łódzkim ze względu na turystyczne walory tych ziem.

  – Region pokazujemy tak, żeby wszyscy mieszkańcy zobaczyli jakie to województwo jest ładne, bo naprawdę jest co oglądać – powiedział Wasilewski.

  Pozytywne aspekty funkcjonowania kolei samorządowych mogą jednak szybko zostać zaburzone. Profesor Markowski stwierdził, że te tendencje mogą ulec zmianie. I nie dotyczy to jedynie ŁKA, ale również innych linii kolejowych. Jako przyczynę zmian wskazał niekorzystne zagospodarowanie przestrzenne. W opinii Markowskiego przyszłość transportu samorządowego zależy od zmian w modelu planowania przestrzennego oraz zunifikowanego podejścia władz na każdym szczeblu.

  – Wiele miejscowości jest zorientowanych na drogi, nie na kolej. Tak jest m.in. na linii ŁKA z Łodzi do Kutna, gdzie widoczne są jeszcze skutki budowania kolei przez carską Rosję. Nie było wówczas w interesie dojeżdżanie do małych osad, a łączenie miast dużych. Obszary urbanizacji są więc daleko odsunięte od kolei. Jeśli mieszkaniec ma się tam przemieścić na stację, to trzeba mu stworzyć alternatywny sposób dojazdu – ścieżkę rowerową, lokalny autobus itp. Wtedy jednak koszty przerzucane są na gospodarzy terenu, których nie stać na inwestycje – oznajmił Markowski.

  Właściwą część konferencji „Koleje samorządowe – szanse i zagrożenia” otworzył Adam Musiał, dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Dokonał on krótkiego wprowadzenia do tematyki zaznaczając, że zbliża się powoli czas renesansu kolejowych przewozów samorządowych. Chwilę później głos zabrał Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego i twórca Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zaznaczył, że wydarzenie ma miejsce w niezwykłym momencie z uwagi na start nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. A w związku z faktem, że województwo łódzkie ma kilka ważnych projektów dotyczących bezpośrednio kolei istnieje szansa na uzyskanie wsparcia unijnego dla nich. W imieniu miasta Łodzi natomiast uczestników konferencji powitał wiceprezydent Ireneusz Jabłoński.

  Po zakończeniu oficjalnych powitań Polska Izba wręczyła dwóm przewoźnikom certyfikaty przyjęcia w poczet firm członkowskich. W imieniu ŁKA odebrał go prezes Andrzej Wasilewski, natomiast Kolei Dolnośląskich prezes Piotr Rachwalski.

  Referat wprowadzający do tematyki zaproponował profesor Tadeusz Markowski. Podjął się on omówienia kwestii związanych z ładem przestrzennym jako warunkiem ekonomicznej efektywności transportu szynowego. Zaznaczył, że na problemy transportu szynowego należy patrzeć w szerszym kontekście nie zapominając również o polityce przestrzennej. W opinii Markowskiego planowanie przestrzenne zostało w 1990 r. zrujnowane. W rezultacie mamy do czynienia z rozproszoną zabudową i siecią osiedleńczą, której kształt bardzo utrudnia zorganizowanie sprawnego transportu publicznego.

  Miejsce i role kolei samorządowych w nowoczesnym systemie transportowym omówił natomiast Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa. Zwrócił on uwagę na trzy zagadnienia – jaki jest nowoczesny system transportowy, rolę transportu kolejowego oraz miejsce kolei samorządowych w systemie. Punktem wyjścia do znalezienia odpowiedzi na wymienione zagadnienia było określenie faktu, że każdy ze środków transportu jest wykorzystywany adekwatnie do swoich predestynacji. Żurkowski podkreślił ponadto, że najważniejsze zadania stojące przed kolejami samorządowymi to aktywny udział w tworzeniu systemu transportowego kraju i regionu, budowa profesjonalnej oferty przewozowej oraz współpraca ze wszystkimi przewoźnikami.

  Profesjonalna oferta przewozowa nie miała by racji bytu gdyby przewoźnik nie dysponował niezawodnym i nowoczesnym taborem. Taki dla ŁKA dostarcza Stadler Polska Sp. z o.o. Członek zarządu tej firmy Stanisław Skalski zreferował zatem, jak to ujął, nowatorską inwestycję. Dotyczyła ona dostawy 20 EZT wraz z usługą ich 15-letniego utrzymania oraz zaprojektowanie i budowę Zaplecza Technicznego. Według słów Skalskiego nowatorskie podejście do projektu wynikało z innego niż zazwyczaj ustalenia kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Uwzględniały one bowiem główne składniki kosztów życia pojazdu i jego funkcjonalność (cena pojazdu 50%, cena utrzymania technicznego 30%, współczynnik masy pojazdu 10%, liczba stałych siedzeń w pojeździe 10%).

  Podczas dwudniowej imprezy przedstawiciele ŁKA bardzo często wskazywali Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. jako wzór, który chcieliby naśladować. Tym razem występujący z ramienia tego przewoźnika, członek zarządu i dyrektor handlowy Dariusz Grajda, omówił korzyści związane z integracją transportu aglomeracyjnego. Wyliczył przede wszystkim cele zintegrowania kolei z komunikacją miejską. Współpraca ma zatem doprowadzić do ograniczenia liczby aut w Warszawie, usprawnienia systemu transportowego, skrócenia czasu przejazdu pasażerów oraz wyeliminowania lub zmniejszenia przesiadek.

  Integracja przewoźników jako opcja współpracy wymaga przedstawienia pasażerom propozycji biletu elektronicznego. Tematem tym zajęła się firma ASEC S.A. Jej dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Tomasz Boryczko nadmienił, że bilet elektroniczny może stać się platformą konsolidującą różnych przewoźników. Jego zdaniem taki bilet zwiększa bezpieczeństwo oraz wygodę pasażera. Równocześnie umożliwia niezależne przenoszenie wielu aplikacji biletowych wydawanych przez różne podmioty.

  Warszawska Kole Dojazdowa, czyli popularna WKD, jest przewoźnikiem, który także widzi konieczność ujednolicenia i zintegrowania przewoźników. Perspektywy jakie stoją przed tą spółką przedstawiła w Łodzi Jolanta Dałek, dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych. Obecnie WKD wdraża w życie kilka projektów inwestycyjnych. Wymiana taboru, budowa systemu informacji pasażerskiej i monitoringu czy, w opinii Dałek najtrudniejsze, zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej do 3000V DC ma określone cele. Rezultatem zmian ma być zwiększenie dostępności taboru dla podróżnych, poprawę komfortu i skrócenie czasu podróży a także łatwy i szybki dojazd do centrum Warszawy.

  Kolejny prelegent, Jacek Baldy, doradca zarządu ds. rozwoju w Pixel Sp. z o.o., nakreślił propozycje firmy w kontekście utrzymania ładu informacyjnego. Zaznaczając, że termin ład informacyjny dotyczy porządku w zakresie kształtowania przekazu informacyjnego przedstawił propozycje Pixel na jego utrzymanie. W tym wypadku podstawą mają być dostarczane przez firmę z Osielska systemy. Są to produkty złożone, będące połączeniem elementów, które zostały wyprodukowane w różnych branżach – od mechaniki precyzyjnej po informatykę.

  Kwestia bezpieczeństwa i wygody podróżnych była przedmiotem prelekcji Marcina Owsianki, inżyniera systemów IT w LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Skupił się on na problemach ludzi niedosłyszących. Jako rozwiązanie na stygmatyzację takich osób przedstawił technologię pętli słuchowych (indukcyjnych), których można użyć na dworcach, peronach, w kasach czy punktach obsługi.

  Konferencja była przede wszystkim okazją do oficjalnego podsumowania pierwszego roku działalności przewozowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Prezes Andrzej Wasilewski przedstawił wyniki po 12 miesiącach przewozów. Do czerwca 2015 roku zatem ŁKA pochłonęła blisko 457 milionów złotych, czyli 60 procent dotacji unijnej. Przewoźnik dysponuje dwudziestoma szynobusami oraz kolejnymi piętnastoma zmodernizowanymi pociągami. W maju 2015. liczba pasażerów przekroczyła milion. Wasilewski powołał się nadto na badania przeprowadzone wśród podróżnych które wykazały, że 90 procent ludzi korzystających z ŁKA jest zadowolonych z jakości jej usług. Efekt ten uzyskano także dzięki Flitrom3 a zatem pierwszym w kraju seryjnym pociągom wyposażonym w Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS poziomu 2, który zwiększa bezpieczeństwo podróżowania.

  Ostatnim prelegentem pierwszego panelu był Tomasz Wróblewski z ABB Sp. z o.o., który naświetlił mocne strony swojego pracodawcy na rynku kolejowym. Wychodząc od wymagań takich jak niezawodność czy dostępność oraz energooszczędność Wróblewski zaprezentował portfolio produktów ABB w transporcie szynowym.

  Panel drugi zdominowały prezentacje firm działających i współpracujących z rynkiem samorządowych przewozów kolejowych. Firma MAX HARTER, S.C. K. Piekutowski, G. Dokurno zaprezentowała zatem defibrylator AED, pokazany również na stoisku wielkopolskiego przewoźnika. Po nim Włodzimierz Wilkanowicz, prezes zarządu Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. dokonał wprowadzenia do prelekcji Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy. Marcin Piszcz, Wspólnik Zarządzający i Mariusz Frączyk, Radca Prawny przedstawili sposób finansowania transportu kolejowego w formie rekompensaty. Zwrócili oni uwagę na to jak rozumieć termin rekompensata a także jakie są formy jej przekazania. Następnie głos zabrał prezes Juliusz Grabczyk z PUT GRAW Sp. z o.o., który zaprezentował laserowe stanowisko pomiarów kół taboru dla ŁKA.

  Korzyści w postaci lepszych decyzji, oszczędności czasu i pieniędzy oraz bezpieczny wzrostu – takie efekty i korzyści powinna przynieść platforma Dis-Pro przedstawiona przez prezesa Daniela Sadkowskiego z Basement Systems Poland Sp. z o.o. Przedstawił on także przewagi DisPro, czyli pokrycie wszystkich specyficznych obszary pracy przewoźnika kolejowego, łatwość adaptacji, możliwość wytestowania oraz intuicyjność. Dis-Pro nie było jedynym systemem wspierającym działalność spółek kolejowych zaprezentowanym podczas konferencji. Firma MAX Elektronik – Grupa SYGNITY, w osobach Karoliny Jurkiewicz – Kierownika Zespołu SMB Max Elektronik oraz Dariusza Ciborskiego – prezesa zarządu Value Based Advisors, zapoznała uczestników z systemami, które pozwalają na prowadzenie pełnej księgowości (MAX Finanse), usprawnienie przepływ zasobów materiałowych (MAX Logistyka), ułatwienie procesów zarządzania personelu (MAX Personel) oraz obiegowanie taboru (OTAGO) i działania związane z dotacjami samorządowymi (DonaTor).

  Qumak S.A. przedstawił system IBM Maximo. Zbigniew Cieślak, dyrektor ds. sektora kolejowego, omówił wdrożenie tego systemu w KM Koleje Mazowieckie. Wprowadzenie tego systemu powinno zaprocentować dzięki zwiększeniu gotowości technicznej i niezawodności pojazdów kolejowych, optymalizacji wykorzystania taboru i zwiększeniu możliwości przewozowych oraz ograniczeniu rezerwy taborowej a także skróceniu postojów pojazdów podczas przeglądów i napraw. Koliber GSM-R/VHF czyli optymalne rozwiązanie techniczne dla przewoźników w okresie wdrażania sytemu GSM-R w Polsce pokazał Andrzej Nikoniuk, prezes Radionika Sp. z o.o.

  Po nim zalety zintegrowanych systemów, a zatem otwartość i modułowość budowy, bardzo krótki czas reakcji serwisowej (diagnostyka on-line), łatwość i niskie koszty utrzymania systemu w sprawności, skoncentrowanie odpowiedzialności za sprawność techniczną systemu tylko na jednym dostawcy/integratorze a także zmniejszenie kosztów obsługi i eksploatacji dzięki gromadzenie informacji w jednej nadzorczej aplikacji, zaprezentował Rafał Gwiazda, dyrektor ds. sektora kolejowego w ENTE Sp. z o.o. Po nim Magdalena Bardzińska, dyrektor sprzedaży systemów Rynek Krajowy – Kolej i Metro w Novamedia Sp. z o.o. scharakteryzowała zintegrowane systemy elektroniki pokładowej oraz gamę produktów kaliskiej firmy.

  Pośród prezentacji towarowych pojawiła się także prelekcja dotycząca zagadnień prawnych. Karol Kłosowski, Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych i Nadzoru w Departamencie Praw Pasażerów, reprezentujący Urząd Transportu Kolejowego, zdefiniował obowiązki informacyjne przewoźników regionalnych w oparciu o przepisy rozporządzenia(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

  Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była debata prowadzona przez Bartłomieja Buczka, eksperta Izby a dotykająca projektu kolei samorządowych. (O debacie szerzej piszemy na stronie…- przy. red)
  Podczas konferencji Łódzka Kolej Aglomeracyjna celebrowała pierwszy rok od uruchomienia przewozów. Z tej okazji, w ramach wydarzenia Polska Izba producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała uroczystą galę. W jej trakcie wręczono statuetki i dyplomy dla osób, które przyczyniły się do sukcesu ŁKA. Podczas uroczystości, Marszałek Witold Stępień zwrócił przede wszystkim uwagę na dobrą frekwencję na trasach i zadowolenie mieszkańców z komfortu podróży pociągami FLIRT3. Zapowiedział także rozwój kolei w następnych latach na wschód województwa łódzkiego. Później Stępień wespół z prezesem ŁKA Andrzejem Wasilewskim pogratulowali osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania i rozwoju kolei. Jubileuszowe statuetki przyznane zostały byłemu ministrowi Infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi i dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Teresie Woźniak. Wasilewski statuetkę wręczył także Marszałkowi Stępniowi. Od Izby Kolei, poza pamiątkowymi upominkami, ŁKA otrzymała także efektowny tort.

  Drugi dzień konferencji był podzielony na dwie części. Pierwszą merytoryczną oraz drugą na którą składały się wizyty na Zapleczu Technicznym ŁKA oraz budowie dworca Łódź Fabryczna.
  Panel otworzył Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, dyrektor ds. przewozów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z prezentacją dotyczącą integracji taryfowej w obszarze aglomeracji trójmiasta. Buczek przypomniał zatem, że popularna SKM realizuje swoje zadania jako przewoźnik prawie w 100% wykonując przewozy w ramach obowiązku służby publicznej (kontrakt PSO) na podstawie umów zawartych z organizatorem przewozów – Województwem Pomorskim. Równocześnie nakreślił plany, obecne taryfy oraz spodziewane rezultaty istnienia zintegrowanego systemu taryfowego.

  Atuty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., czyli kompleksowość, bezpieczeństwo oraz innowacyjność były punktem wyjścia dla Łukasza Pliwki, Łukasz Pliwka, Key Account Manager oraz Tomasza Ślifirskiego, Key Account Manager do zaprezentowania propozycji wdrożenia legitymacji służbowej dla pracowników kolei na przykładzie wdrożonych przez PWPW S.A. projektów. Rolę współpracy samorządowych przewoźników w odpowiedzi na zagrożenia płynące z rynku streścił zaś prezes zarządu Koleje Dolnośląskie Sp. z o.o. Piotr Rachwalski. Wniosek jaki płynie z tej prezentacji jest tylko jeden – współpracować, bowiem w efekcie można zyskać zintegrowaną kolej przyjazną dla pasażera a także zintegrowany cykliczny rozkład jazdy oraz zintegrowany system biletów.

  Mariusz Syldatk, dyrektor handlowy Sosnowski Sp. z o.o., Sp.K. wprowadził słuchaczy w tematykę nowoczesnego wyposażenie zaplecza technicznego. Zagadnienie to kontynuował Jerzy Frąckiewicz, prezes zarządu, Clean Concept Spółka z o.o. w organizacji, który omówił kwestie związane z biologicznymi środkami czyszczącymi do myjni kolejowych i samochodowych. Ostatnim prelegentem była Elżbieta Nowak, dyrektor oddziału, Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Oddział Łódzki, z siedzibą w Łodzi, starająca się zdefiniować rolę spółki PR w zmieniającej się rzeczywistości.

  Konferencję zakończyły wizyty na placu budowy dworca Łódź Fabryczna oraz w dzielnicy Widzew, gdzie mieści się Zaplecze Techniczne ŁKA (fotorelacja z wizyty na stronach…- przyp. red.).
  IV konferencja dotykająca problematyki kolejowych przewoźników samorządowych pokazał, że temat nadal jest otwarty i nie wyczerpany. Z roku na rok pojawiają się nowe kwestie a stare nie są do końca zamknięte – IV Pakiet Kolejowy, czy współpraca z samorządami. Wszystko to stanowi podstawę do podtrzymania dyskusji, która toczy się od kilku lat i zapewne będzie toczyła jeszcze na kilku kolejnych konferencjach.

   

  RELACJA 2014


  Koleje samorządowe to rynek ciągłych zmian i dążeń do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania pasażerów na dobre jakościowo przewozy. W podwarszawskich Michałowicach spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, przewoźników oraz firm zainteresowanych tym rynkiem, aby dyskutować nad technicznymi, finansowymi oraz personalnymi problemami przewozów regionalnych i aglomeracyjnych.

  Blisko 130 uczestników konferencji przywitał dyrektor Izby Adam Musiał. Wyjaśnił on cel dwudniowego spotkania, którym było stworzenie platformy do nawiązania oraz rozwoju współpracy pomiędzy uczestnikami rynku kolejowego: przewoźnikami, producentami i samorządami. Następnie dwóch wiceprezesów Izby, Sławomir Jankowski i Adam Nowak wespół z wicedyrektor panią Dorotą Markiewicz wprowadzili do samorządu dwie nowe firmy- Zakłady Wielobranżowe „RENOMA” Sp. z o.o. oraz Małgorzata Nawrocka POSMA.

  Panel I przeznaczono na prelekcję przedstawicieli partnerów konferencji, urzędów samorządowych oraz instytucji decydujących o rynku kolejowym. Konferencję zainaugurował Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Dyl przedstawiając charakterystykę rynku kolei samorządowych w Polsce. Po nim mikrofon przejął Andrzej Massel, zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, który omówił kwestię taboru do przewozów regionalnych i aglomeracyjnych w tym jego aktualne tendencje i uwarunkowania eksploatacyjne. Reprezentant, świętującego swoje dziesięciolecie i najdłużej funkcjonującego na rynku przewoźnika samorządowego, Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o., Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy omówił zagadnienia związane ze współpracą przewoźnika z samorządem terytorialnym i zarządcą infrastruktury. Następnie temat informacji pasażerskiej jako nowego i przyjaznego rozwiązania dla środowiska streścił przedstawiciel Złotego Partnera wydarzenia, Prezes Zarządu Pixel Sp. z o.o., Sławomir Jankowski. Postępy prac Pomorskiej Kolei Metropolitarnej omówił natomiast Tadeusz Heyda, Wiceprezes PKM S. A., który swoją prezentację wsparł filmem obrazującym zmiany jakie następują na największym kolejowym placu budowy w kraju. Tematykę IT na kolei poruszył natomiast Piotr Głaska z Huawei Polska Sp. z o. o.

  Na pytanie o to czy usamorządowienie kolei jest sukcesem czy klęską próbował opowiedzieć Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Po nim pojawiali się przedstawiciele srebrnych partnerów konferencji. Z firmy EDBAK Sp. z o.o., Paweł Jaskowiak, Menadżer ds. Handlowych, przedstawiając innowacyjne systemy montażu monitorów informacji pasażerskiej i digital signage. Natomiast reprezentanci COMP Centrum Innowacji Sp. z o.o., Michał Sławiński, Kierownik ds. Sektora Transportu i Gabriela Tybulczuk, Specjalista ds. Transportu, nakreślili efektywne planowanie transportu pasażerskiego.
  Panel drugi zdominowali przewoźnicy oraz firmy zainteresowane samorządowym rynkiem przewozów kolejowych. Potrzeby podróżnego w ruchu regionalnym były tematyką prezentacji Dariusza Liszewskiego, Członka Zarządu i Dyrektora ds. techniczno- eksploatacyjnych w Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Juliusz Grabczyk, prezes zarządu GRAW Sp. z o.o., omówił natomiast laserowe systemy pomiarowe do pomiarów kół taboru. Reprezentantem Centrum Unijnych Projektów Transportowych był Szymon Grabowski, Dyrektor Departamentu Projektowego, który podjął tematykę wsparcia unijnego jako szansy dla kolei samorządowych. Trudny temat wspólnego biletu oraz platformy do ich sprzedaży omówił Dariusz Depta, Dyrektor Zarządzający Pionem Budowy Produktów w PKP Informatyka spółka z o.o. Natomiast reprezentujący R&G PLUS Sp. z o.o., Andrzej Barszcz, Manager ds. Rynku Kolejowego streścił ofertę swojej firmy w zakresie informacji pasażerskiej. Z Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. pojawił się Jerzy Obrębski, Członek Zarządu, dyrektor przewozów, który przedstawił współpracę organizatora transportu z przewoźnikiem samorządowym za przykład podając miasto stołeczne Warszawa.

  Brązowym partnerem konferencji była firma ATENDE S.A. Z jej ramienia Mirosław Burnejko, Product Manager – Cloud Services scharakteryzował koncept CloudiA jako szansy na nowe technologie dla kolei. Tematykę zminimalizowania kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem majątku kolejowego w oparciu o system IBM Maximo podjął Jakub Rumian, Business Solution Manager z firmy QUMAK S.A. Panel zakończył natomiast Maciej Supernak, Dyrektor ds. Linii Małoobciążonych w Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. przedstawiając rozwiązania swojej firmy na rynek kolejowy.

  Kolejny panel stanowiło forum dyskusyjne prowadzone przez Marka Nitkowskiego, członka zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Zaprosił on do udziału w nim przedstawicieli przewoźników:

  • Macieja Lignowskiego, Prezesa Zarządu, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
  • Jerzego Obrębskiego, Członka Zarządu, Dyrektor Przewozów, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.,
  • Włodzimierza Wilkanowicza, Prezesa Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,
  • Annę Lenarczyk, Dyrektora Handlowego, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.,
  • Jolantę Dałek, Członka Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno Eksploatacyjnych, Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

  oraz przedstawicieli władz samorządowych:

  • Krzysztofa Rodziewicza, zastępcę Dyrektora Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
  • Teresę Woźniak, zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

  Uczestnicy, moderowani przez pana Marka Nitkowskiego, podjęli się określenia roli kolei samorządowych jako niezbędnego operatora kolejowego oraz planów rozwoju, funkcjonalności oraz wizerunku regionu i branży kolejowej w Polsce. Dyskusja była burzliwa a wnioski do jakich doszli uczestnicy, mimo dotykających ich problemów, były pozytywne. Wydaje się, że przyszłość samorządowych kolei w kraju rysuje się w pozytywnych barwach.
  Pierwszy dzień konferencji zakończył pokaz mody firmy MODUS S. A.- Złotego Partnera- zatytułowany „Biznes od podszewki”.

  W drugim dniu miał miejsce jeden panel podczas którego głos zabrali przedstawiciele przewoźników oraz firm działających na rynku kolejowym.
  Rozpoczął przedstawiciel Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., Tomasz Konopacki, kierownik Sekcji Kontaktów Społecznych, Rzecznik Prasowy, który nakreślił temat uspołecznienia inwestycji publicznej na przykładzie PKM. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. reprezentował Piotr Malarski, pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa omawiając doświadczenie Spółki Koleje Wielkopolskie w zakresie prawa pasażera. Srebrnego partnera firmę Admotion Sp. z o.o. reprezentowali Prezes Mateusz Rybakowski oraz Dyrektor Techniczny Piotra Rutka. Tematem prelekcji był pasażer a ideą potencjał reklamy w kolei. Maciej Lignowski, Prezes Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. scharakteryzował zarządzany przez siebie podmiot jako przewoźnika i zarządcę infrastruktury. Najmłodszy przewoźnik na rynku, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., wydelegowała do Michałowic panią Annę Lenarczyk, Dyrektora Handlowego, która podczas prelekcji objaśniła niuanse związane z pierwszym okresem działalności ŁKA. SKYCASH Poland S.A. reprezentowali Adam Krypel, CTO, Członek Zarządu oraz Krzysztof Krajewski, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, którzy objaśnili mobilny system dystrybucji biletów kolejowych SKYCASH. Doradca zarządu IT- Trans Sp. z o. o. Waldemar Rokicki nakreślił zagadnienia związane z optymalizacją platformy biletowej w zakresie nowoczesnych nośników biletów. Ekspertem podczas konferencji był pan Jarosław Kowalski, który streścił kwestie związane z integracją systemów informatycznych w publicznym transporcie zbiorowym. Ostatnim prelegentem natomiast Marcin Polewicz, Członek Zarządu, ARRIVA RP Sp. z o.o., który zakończył konferencję prezentacją zatytułowaną „Kontrakty na zarządzanie spółkami samorządowymi”.
  Organizatorom oraz uczestnikom konferencji udało się zrealizować nakreślony przed spotkaniem cel. Myślą przewodnią konferencji było poszerzenie współpracy między przewoźnikami, zarządcami infrastruktury kolejowej a przedstawicielami przemysłu kolejowego. W rezultacie poruszonych podczas poszczególnych paneli tematów- zakup i utrzymanie taboru, zaplecza techniczne, zintegrowane platformy sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej jak również aspekty prawne prowadzenia ruchu kolejowego- oraz rozmów kuluarowych udało się stworzyć platformę do współpracy.

  Fotorelacja 2017

   

  FOTORELACJA 2016


   

  FOTORELACJA 2015


   

  FOTORELACJA 2014

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Karolina Mazurek-LigowskaPracownik Sekretariatutel.: 571 391 317sekretariat1@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Rafał HincDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 577 337 624r.hinc@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  PARTNER SREBRNY KONFERENCJIPARTNER BRĄZOWY KONFERENCJIPATRONAT MEDIALNY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www