MenuMenu
pl | en
  XVI Konferencja "Telekomunikacja i Informatyka na Kolei"2019-03-13 - 2019-03-15

  W imieniu naszego samorządu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

  XVI konferencji
  „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”,

  która odbędzie się w dniach 13 - 15 marca 2019 r. 

  w  Ośrodku  Szkoleniowo-Konferencyjnym „STOK” w Wiśle.

   

              Telematyka na kolei to nowoczesne, techniczne środowisko nieodzowne dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych. Innowacyjna i bezpieczna kolej to implementowanie do jej systemów najnowszych rozwiązań i technologii z zakresu telekomunikacji i informatyki.  Konferencja organizowana przez Izbę to największa w Polsce, kolejowa platforma wymiany informacji pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem, zarządcą i użytkownikiem.

  Nowa perspektywa finansowa usprawnia  wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dla kolei.  To szansa na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych korelujących
   z rozwojem firm z sektora telematyki.

             Konferencja ma na celu przybliżenie nowości telematycznych dotyczących infrastruktury i taboru, zarządzania zasobami i ochroną przed cyberatakiem oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych rozwiązań.

   

  Zakres tematyczny obejmuje:

  • Systemy biletowe i pokładowe oraz SDIP (dynamiczna informacja pasażerska)
  • Zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej
  • Rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach
  • Łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R
  •  
  • Systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi
  • Inteligentny monitoring dworców i taboru, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania
  • Cyberterroryzm i zarządzanie bezpieczeństwem IT
  • Teledetekcja i śledzenie przesyłek
  • Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym
  • Cloud Computing, Data Center, Business Intelligence, ITSy i ich architekturę
  • Usługi dostępowe (WI-FI) i multimedialne w taborze , budynkach dworcowych i stacjach
  • Systemy zarządzania infrastrukturą oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i jego mieniem
  • IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
  • Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej

   

   Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji w roli PARTNERA, WYSTAWCY oraz słuchacza.

   

   

  Zbigniew Wiśniewski

  Zbigniew Wiśniewski
  tel: 508 500 995
  e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

  Zapraszamy na stronę konferencji

   

  Relacja 2017 


  XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI” okazała się rekordowym wydarzeniem, które przyciągnęło do Wisły 350 osób.

  Konferencja organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei to największa w Polsce, kolejowa platforma wymiany informacji
  i opinii pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem,  instytucją finansującą i użytkownikiem. Obiegowi wiedzy sprzyja nowa perspektywa finansowa, która jest najlepszym czasem dla Polski na wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na kolei. Oznacza to również, że firmy uczestniczące w konferencji zyskują możliwość wpływania na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych.

  Podczas konferencji podjęto szereg tematów zdeterminowanych nową perspektywą finansową. Zagadnienia tematyczne objęły między innymi systemy biletowe i pokładowe oraz dynamiczną informację pasażerską, zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej, rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach, łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R, systemy ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych oraz systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi a także telematykę w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym.

  Pierwszy dzień konferencji poświęcono na część oficjalną a także wystąpienia zaproszonych gości oraz firm partnerskich.

  Otwarcia i wprowadzenia do tematyki dokonali wspólnie Adam Musiał – Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor Biura Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wraz z wiceprezesem Izby Włodzimierzem Wilkanowiczem wprowadzili do Izby sześć nowych firm członkowskich:

  GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. – ATEL ELECTRONICS Radosław Atlas – Vimana Transport Sp. z o.o.

  Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o. – KIERUNKOWSKAZ Fundacja – ANDEL Polska Sp. z o.o.

  Po krótkiej uroczystości rozpoczęła się merytoryczna część konferencji. Pierwszym mówca dnia był Krzysztof Dyl – Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który między innymi zalety e-administracji informując o istnieniu 4300 systemów  informatycznych w administracji państwowej, kilkudziesięciu spraw dostępnych dla obywatela,  96% operacji w ePUAP pomiędzy urzędami oraz 4% operacji w ePUAP obywatele.

  Piotr Combik, Dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, omówił zakres wdrożenia ERTMS w Unii Europejskiej skupiając się na korzyściach z zastosowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy. Combik zaznaczył, że wdrożenie pozwoli na interoperacyjność systemu kolei, wzrost przepustowości na istniejących liniach, większe bezpieczeństwo transportu kolejowego, wyższe prędkości, wspólny rynek dostaw dla zarządców infrastruktury oraz większą niezawodność.

  Partnera Technologicznego konferencji, firmę Huawei Polska Sp. z o.o. reprezentował  Piotr Głaska – Senior Solution Manager, który scharakteryzował bezpieczne sieci teleinformatyczne. Po nim głos zabrał Prezes Zarządu TK Telekom Sp. z o.o., Bogusław Kowalski, który sprecyzował rolę i znaczenie rozwiązań teleinformatycznych w procesie modernizacji systemu kolejowego w Polsce.

  Konferencja miała dwóch Złotych Partnerów. Pierwszym z nich była firma Simple SA. Andrzej Kuś – Pełnomocnik Zarządu w prezentacji „Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem kolejowym poprzez system SIMPLE.ERP (Case Study)”, określił zalety systemu. SIMPLE.ERP jest zatem zintegrowanym systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. SIMPLE.ERP zawiera funkcjonalność umożliwiającą efektywne zarządzanie, usprawnienie i optymalizację wszystkich procesów zachodzących w firmie czy jednostce.

  Podczas prezentacji Hewlett Packard Enterprise, Jarosław Maślanka – Dyrektor Sprzedaży Usług Konsultingowych, Mirosław Polski – Konsultant, określili znaczenie IoT na kolei, czyli koncepcji  według, której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej.

  Jerzy Kacprzak – Naczelnik  z Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA scharakteryzował GSM-R, a 150MHz dziś i jutro. Szczególną uwagę zwrócił na podstawowe założenia współpracy systemów radiołączności przy wdrażaniu GSM-R (m.in. w okresie przejściowym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą eksploatowane dwa systemy radiołączności: GSM-R oraz 150MHz; wzdłuż jednej linii kolejowej (lub jej części) będzie eksploatowany i obowiązujący wyłącznie jeden system radiołączności: GSM-R lub 150MHz.; początek i koniec obowiązywania systemu radiołączności oznaczone będą zgodnie z Instrukcją Ie-1; systemy radiołączności nie będą ze sobą funkcyjnie powiązane: pracuje jeden albo drugi system).

  TELESTE Company, Srebrnego Partnera,  Piotr Jurczyński – Dyrektor, Engineering and Solutions, który zaprezentował największe wdrożenia z zakresu bezpieczeństwa cctv na kolei w Europie oraz integracje z systemami policyjnymi, miejskimi i kierowania ruchem.

  Piotr Pryciński –Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, przedstawił ofertę NCBR w zakresie finansowania prac B+R w obszarze transportu kolejowego”. W tym wypadku słuchacze zwrócili uwagę na wskaźniki. NCBR przeznaczyło na transport do tej pory 3 022 142 754,00 z czego wartość dofinansowania wyniosła 2 166 676 504,00 a wkład własny 855 466 249,00.

  DIMENSION DATA Poland Sp. z o.o., była kolejnym Srebrnym Partnerem konferencji.   Grzegorz Ficowicz – Business Solutions Architect, pokrótce omówił wybrane rozwiązania z obszaru przetwarzania i analizy mowy oraz przedstawił zalety Nuance Vocalizer – najnowsza generacja technologii TTS (uniezależnienie od nagrań – dynamiczne generowanie komunikatów,  centralizacja zarządzania – pełna kontrola nad komunikacją do pasażerów oraz możliwość dostosowania głosów do potrzeb odbiorców (różne języki, barwy głosu, kopia znanego i lubianego głosu, itp.)

  Jednym z Brązowych Partnerów konferencji była firma ARCUS SA. Jej przedstawiciel, Sławomir Rudkowski – konsultant ds. rozwiązań MDS&IT, zdefiniował bezpieczny obieg dokumentów w systemie Arcus Security przy okazji definiując oczekiwania użytkownika (ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, poprawę jakości generowanych dokumentów ( np. dokumenty handlowe, oferty, ulotki, foldery), odciążenie własnych zasobów w procesie administrowania systemem produkcji dokumentów oraz zmniejszenie liczby urządzeń, ograniczenie zużycia energii elektrycznej).

  Drony w służbie kolei były natomiast przedmiotem prezentacji Grzegorza Postka, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w PKP CARGO SA. W prezentacji nakreślił on między innymi takie zagadnienia jak Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w PKP CARGO SA oraz szkolenie operatora (UAVO Unmanned Aerial Vehicle Operator), uprawnienia i regulacje prawne.

  Innowacyjne rozwiązania DATA CENTER dla kolei, w tym szafa jako punkt centralny serwerowni, kwestie chłodzenia czy przykłady zabudowy były tematem rozważań Bogdan Marczak, Product Manager Data Center Rittal Sp. z o.o. (Brązowego Partnera Konferencji). Radosław Rumianowski – Kierownik ds. projektu z C&C Partners Sp. z o.o. , streścił historię oraz najważniejsze wdrożenia firmy.

  Złotym Partnerem Konferencji była firma SIEMENS Sp. z o.o. Piotr Jaskólski, Sales Specialist RUGGEDCOM scharakteryzował rozwiązania komunikacyjne na kolei w oparciu o urządzenia RUGGEDCOM i SCALANCE skupiając się na standardach kolejowych, niezawodności, elastyczności Wysokiej dostępności oraz interoperacyjności systemów. Przedmiotem zainteresowania Roberta Adamskiego, Account Executive z firmy Intel, była natomiast kwestia transformacji technologii do cyfrowej kolei.

  Ostatnią prezentacją pierwszego dnia było wystąpienie Marcina Krogulca, zastępcy Dyrektora w Biurze Infrastruktury Pasażerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Streścił on centralny system dynamicznej informacji pasażerskiej PKP PLK SA omawiając przy tym cele stawiane przed CSDIP a więc:

  • zapewnienie jednolitego, wysokiego standardu prezentacji informacji dla podróżnych na dworcach, stacjach i przystankach osobowych;
  • podniesienie standardu obsługi pasażerów z ograniczeniem słuchu i obcokrajowców;
  • zapewnienie stałego, zdalnego zarządzania i nadzoru nad wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami;
  • uruchomienie narządzi pozwalających na zapis, przechowywanie oraz udostępnianie danych
  • o zdarzeniach (na potrzeby utrzymania, w celach dowodowych itp.);
  • stworzenie narzędzi wspomagających procesy przeciwdziałania przestępstwom, a także reagowania na różnorodne akty terrorystyczne, takie jak zamachy bombowe, akty sabotażu itp. i podejmowania niezwłocznych działań w przypadku sytuacji zagrożenia;
  • zapewnienie komunikacji głosowej pomiędzy pasażerami a służbami odpowiedzialnymi za ład, porządek i niesienie pomocy;
  • ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją.

  W drugim dniu uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z rozwiązaniami zastosowanymi na Litwie i Japonii. Koleje Litewskie SA reprezentował Darius Pranka, Dyrektor Technologii Informatycznych – Dyrekcja Transportu Towarowego, który opowiedział o wdrożeniach technologii elektronicznego listu przewozowego dla klientów JSC Koleje Litewskie. Natomiast z ramienia East Japan Rail Company  – pan Masumi Nakamura – Principal Chief Researcher, streścił zagadnienie tworzenia nowych rozwiązań dla ICT na kolei. Andreas Russwurm, Sales Manager Transportation Piotr Makowski, Kierownik ds. sprzedaży, Automatyka Kolejowa z Siemens Convergence Creators GmbH  zaprezentowali rozwiązania telekomunikacyjne dla przemysłu kolejowego.

  Resort Infrastruktury i Budownictwa reprezentował Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa zaprezentował projekty komunikacyjno-informatyczne ujęte w Krajowym Programie Kolejowym bowiem w ramach perspektywy 2014-2020 obok typowych projektów obejmujących modernizację linii kolejowych przewidziano także zadania z zakresu sterowania i zarządzania ruchem kolejowym oraz informatyzacji systemu informacji pasażerskiej. Buczyński przedstawił zatem projekty dotyczące systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP), jak i systemów sterowania ruchem (ETCS/GSM-R).

  Dwoje prowadzących miała wspólna prezentacji Robert Bosch Sp. z o.o. i Neurosoft Sp. z o.o. Adam Zajkowski, SBV Manager oraz Magdalena Bardzińska, Project Manager zdefiniowali Rozwiązania Bosch Security Systems oraz wsparcie Neurosoft dla Inteligentnych Systemów Transportowych oraz  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  Kolejnym prelegentem był Karol Gruszka, Ekspert Biura Automatyki i Telekomunikacji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który omówił ERTMS/ETCS Poziom 1 Limited Supervision czyli interoperacyjne rozwiązanie techniczne na linie o małym natężeniu ruchu kolejowego. Gruszka przedstawił między innymi założenia projektu PKP PLK SA w tym:

  • Możliwość spełnienia wymagań interoperacyjności zgodnie z Decyzją Komisji 2012/88/UE (TSI CCS)
  • Niski koszt wdrożenia interoperacyjnego rozwiązania,
  • koszty inwestycji (formuła projektuj i buduj) mniejsze/równe 50% kosztów systemu ETCS L1,
  • Minimalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania,
  • Funkcjonalność systemu rozszerzona w porównaniu z shp,
  • Zgodność z Baseline3,
  • Uproszczona i uniwersalna architektura,
  • Minimalizacja czynności eksploatacyjnych i utrzymaniowych.

  Kolejne rozwiązania dla obszaru kolejowego zaprezentowała Anna Mazur, Key Account Manager z Panasonic Marketing Europe GmbH, która streściła kluczowe elementy Panasonic Toughbook&Toughpad. Agata Bogucka , z-ca Kierownika Działu Technicznego  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Warszawa skupiła się natomiast na celach wprowadzenia nowego systemu  informatycznego wspomagającego zarządzanie utrzymaniem taboru a więc usprawnieniu i optymalizacji procesów utrzymaniowych wewnątrz firmy. W tym przypadku kluczowe dla przedsięwzięcia było:

  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji czynności wykonywanych przy pojazdach kolejowych,
  • planowanie przebiegów utrzymaniowych,
  • utworzenie bazy danych o stosowanych w procesie utrzymania materiałach i częściach,
  • wymiana danych o utrzymaniu i usterkach w systemie on-line.

  Brązowy partner firma  INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. przygotowała przykłady europejskich wdrożeń systemów związanych z zarządzaniem infrastrukturą  dla systemu Hexagon. Bartosz Szczekutek , Dyrektor Sprzedaży tej firmy pokazał zatem wdrożenia między innymi dla londyńskiego metra czy niemieckich kolei Deutsche Bahn.

  Rodzime rozwiązania na przykładzie linii kolejowej 250 pokazały PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa przekazał, że zadanie inwestycyjne przewiduje doposażenie wszystkich stacji i przystanków linii kolejowej nr 250 w instalacje oraz urządzenia najważniejszych systemów związanych z działaniem informacji pasażerskiej i bezpieczeństwa dla obiektów zarządzanych przez SKM, które zostaną zintegrowane i zsynchronizowane w nowym, specjalnie dedykowanemu temu Centrum Monitoringu. Tym samym przewiduje się rozbudowę systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemem Kontroli Dostępu; zintegrowanego  system informacji pasażerskiej; systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) oraz sterowania oświetleniem peronów (SO); systemu diagnostyki urządzeń (SNMP); systemu sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych oraz monitoringu wizyjnego CCTV.

  LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. (Brązowy Partner) reprezentował Arkadiusz Stecko, Dyrektor Działu Technicznego, który zademonstrował pomiary sygnału GSM/LTE operatorów telefonii komórkowej w odniesieniu do stacji BTS na trasach kolejowych.  Po nim głos zabrał Paweł Kirchner,  Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., zademonstrował w jaki sposób ogólnie rozumiana teleinformatyka może być pomocna dla pasażera i przewoźnika.

  Druga prezentacja firmy  C&C Partners Sp. z o.o. skupiła się na dwóch zagadnieniach . Mateusz Sadowski, Kierownik ds. projektu scharakteryzował bezpieczeństwo podróżnych w oparciu o niezawodną komunikację SOS/INFO oraz przedstawił holding TKH Group.

  Panel czwarty otworzył Anatol Kupryciuk, Dyrektor Biura Kierowania Przewozami  PKP CARGO SA, który zwrócił uwagę na symulatory pojazdów kolejowych do szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów. Kupryciuk zaznaczył, że celem zastosowania symulatora jest ogólna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz redukcja skutków zaistniałych zdarzeń w ruchu kolejowym, jak również poprawa parametrów ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem systemu kolejowego.

  Mirosław Pawelec, Account Manager Bentley Systems Polska Sp. z o.o. nakreślił  znaczenie modeli 3D w infrastrukturze liniowej koncentrując się na planowaniu, projektowaniu, projektowaniu infrastruktury oraz na eksploatacji i obsłudze a także zarządzaniu zagregowanymi  danymi.

  W imieniu Kolei Dolnośląskich SA, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań sprzedażowych i obsługi klienta u tego przewoźnika zaprezentował Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu. Po nim tematykę zintegrowanej i dynamicznej informacja pasażera  zademonstrował  Łukasz Jankowski- Dyrektor Sprzedaży w NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. Zarządzanie siecią VPN w modelu opartym o PaloAlto Networks w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. – PolRegio uściślił Wojciech Małecki, Naczelnik z Biura Informatyki. Optymalizacja kosztów budowy i utrzymania sieci telekomunikacyjnych na pojazdach szynowych była natomiast przedmiotem rozważań Łukasza Kruszyńskiego, Szefa Rozwoju Projektów i Usług firmy TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.

  Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu,  Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. omówił integrację informacji z obsługą sprzedaży przy czym skupił się także na oczekiwaniach pasażerów dotyczących informacji aktualnych, łatwo dostępnych, wizualnych, zintegrowanych (szukam, znajduję, kupuję) i zawsze dostępnych.

  Problemy przy projektowaniu sieci monitoringu wizyjnego, utrzymanie odpowiedniej jakości obrazu w trudnych warunkach środowiskowych, małe opóźnienia w przypadku ograniczonej przepustowości, precyzyjne kalkulacje czy redundancja to niektóre zagadnienia podniesione przez Michał Łęcki, Key Account Manager z ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o.

  W przypadku Kolei Mazowieckich  – KM Sp. z o.o., Tomasz Jędrysa ,Kierownik Wydziału Teleinformatyki, omawiając  systemy IT w Kolejach Mazowieckich zwrócił uwagę na zagadnienie ich integracji z systemem utrzymania taboru, wnioskami zakupowymi, elektronicznym obiegiem dokumentów, danymi ze sprzedaży czy obszarem windykacji przejazdów bezbiletowych. Alicja Strzemieczna, Sales Manager Eastern Europe z Advantech Poland Sp. z o.o., przedstawiła firmę oraz jej osiągnięcia jak również wyróżniki na tle konkurencji.

  Obszar zdalnego zarządzania obiektami i nadzór pracy grup roboczych przy wykorzystaniu kodów QR dla kolejnictwa było ostatnią prezentacją dnia. Przedmiotem tył zajęła się Anna Wentland, Dyrektor Sprzedaży BLUNOVATION Sp. z o.o.

  Relacja z XIII Konferencji 2016


  151 firm, ponad 300 gości, w tym z Niemiec, Czech i Szwecji, 20 stoisk, 37 prezentacji. Tak w liczbach przedstawia się XIII edycja konferencji „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”, której organizatorem była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Przy wsparciu patronatów i partnerów, organizatorom udało się na trzy dni skupić w jednym miejscu najważniejszych reprezentantów i graczy na rynku kolejowym z obszaru informatyki.

  Wprowadzenia do wydarzenia dokonali Zbigniew Cieślak, Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP oraz Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W krótkich słowach nakreślili oni istotę wydarzenia zaznaczając przy tym, że najważniejsze jest poszukiwanie i wdrażanie unikalnych w skali Polski technologii a tym samym szansa na poprawę jakości świadczonych usług i efektywność Spółek kolejowych korelujący z rozwojem firm sektora telematyki. Część oficjalną zakończyła uroczystość wręczenia certyfikatów przystąpienia w poczet firm członkowskich Izby Kolei firmom:

  • SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o.,
  • BKT ELEKTRONIK Sp. z o.o.,
  • ALMA S.A.,
  • ACTE Sp. z o.o,
  • SSK Rail Sp. z o.o.,
  • COMBEENUT Sp. z o.o.,
  • C&C Partners Sp. z o.o.,
  • FIBRAIN Sp. z o.o.,
  • Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.,
  • TECHNITEL Polska S.A.,
  • AGAT IT S.A,
  • DP SYSTEM Sp. z o.o.,
  • MACRO-SYSTEM Mieszko Ciepliński,
  • SIX PAYMENT SERVICES S.A.

  Część pierwszą konferencji przeznaczono na prezentacje patronów wydarzenia. W tym panelu wprowadzenia do prezentacji dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Marzeny Śliż, dokonał nowy wiceprezes Krzysztof Dyl. Śliż omówiła rolę prezesa UKE w programie Operacyjna Polska Cyfrowa. Jej zakres obejmuje między innymi działanie 1.1- Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach a także opracowanie wymagań dla sieci NGA, dokonanie oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji na podstawie modelu kosztowo – popytowego, analizę bazy adresów budynków w Polsce oraz symulacji w rozbiciu na powiaty i określenie 23 tys. obszarów inwestycyjnych koszty budowy brakującej sieci klasy NGA w różnych typach technologii dostępowych.

  Prezentacja Instytutu Kolejnictwa także dotyczyła rozwoju systemu teleinformatycznego w Polsce. W tym wypadku jednak prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Sekretarz Naukowy IK skupił się na obszarze polskich kolei. Skomentował on tendencje oraz rozwiązania techniczne stosowane na świecie. W transporcie kolejowym zwrócił uwagę na fakt, że europejskie zarządy kolejowe już od ponad 10 lat stosują GSM-R, który pomimo tego, że wykorzystuje schyłkową już technologię GSM nadal zaspokaja potrzeby kolei.

  Panel pierwszy, którego moderatorem był Zbigniew Cieślak, zdominowały prezentacje partnerów konferencji. Rozpoczął Jakub Prusik, członek zarządu PKP INFORMATYKA Sp. z o.o., który nakreślił kierunki rozwoju spółki. W przypadku przewozów pasażerskich mają to być działania w obszarze sprzedaży i rezerwacji biletów, budowania oferty czy kontroli biletów; przewozów towarowych natomiast operacyjne zarządzanie przewozami; natomiast w przypadku zarządzania przedsiębiorstwem systemy typu workflow. Prusik zaznaczył ponadto, że PKP Informatyka kreuje także rozwiązania IT dla administracji publicznej (e-usług, big data, data center, monitoring).

  Lepiej połączona kolej- była hasłem przewodnim prezentacji Piotr Głaski, Senior Product Manager z HUAWEI Polska Sp. z o.o. Zaprezentował on sieci teleinformatyczne dla kolei w tym publiczną sieć 3G/LTE (zalety to niskie koszty, brak konieczności posiadania własnej oraz szeroka dostępność), własną sieć WLAN (zalety: wysoka przepustowość rzędu 300 – 1000 Mb/s, możliwość zagwarantowania jakości dla różnych usług (np. CBTC, PIS, CCTV, Internet), własną sieć LTE (relatywnie wysoka i stabilna przepustowość rzędu 8 – 40 Mb/, możliwość zagwarantowania jakości dla różnych usług (np. CBTC, PIS, CCTV, Internet), prywatne pasmo radiowe, mobilność do 430 km/h) oraz jedną sieć szkieletową IP/MPLS.

  Kompleksowość oferty była przedmiotem prelekcji firmy BKT ELEKTRONIK Sp. z o.o. Mirosław Daszkowski, Zastępca Dyrektora, streścił kwestie pasywnych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby budowy systemu bezpieczeństwa na dworcach Warszawskiego Węzła Kolejowego. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że w ramach prac rozbudowany i zmodernizowany został System Monitoringu Wizyjnego (CCTV), powstał system kontroli dostępu (SKD), system sygnalizacji włamania (SSiW), system pomiaru promieniowania, w tym, instalacja urządzeń pomiarów radioaktywności na wskazanych dworcach Warszawskiego Węzła Kolejowego. Dodatkowo zintegrowane zostały systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dworców w oparciu o platformę PSIM (System Zarządzania Informacją Bezpieczeństwa Fizycznego) w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych.

  Krzysztof Bąk, Key Account Manager SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o. zadał w swoim wystąpieniu pytanie – Dlaczego Samsung? Odpowiedzią było podkreślenie, że firma ta bazuje na niesłabnącej innowacji oraz przytoczenie liczb. Samsung zatem to ósma najbardziej rozpoznawalna marka świata, druga na świecie pod względem posiadanych patentów z sześcioma produktami najlepiej sprzedającymi się na świecie.

  Pierwszym prelegentem z sektora kolejowego był Rafał Zbiróg, Dyrektor Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który w prezentacji „Technologie informacyjne dźwignią poprawy konkurencyjności transportu kolejowego” skupił się na korzyściach płynących z Digital Transformation. Zastosowanie tej technologii pozwoli PKP PLK oferować lepsze, bardziej dopasowane i atrakcyjne cenowo usługi, efektywniej zorganizować spółkę i lepiej zarządzać podstawowymi procesami (inwestycje, zarządzanie ruchem kolejowym), optymalizować koszty działania, zwiększać całościowo konkurencyjność transportu kolejowego, jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo całego obszaru kolejowego i optymalnie wykorzystywać środki trwałe (infrastrukturę) oraz fundusze jakimi dysponuje Spółka.

  Manfred Bock, Global Industry Leader Rail z T-Systems Polska Sp. z o.o. opowiedział o przewidywaniu awarii jeszcze przed ich powstaniem. Predictive Maintenance polega na budowaniu wniosków w oparciu o analizę danych, prognozowanie konserwacji oraz wykorzystanie narzędzi prognostycznych. Takie myślenie przynosi szereg korzyści spośród, których na pierwszy plan wybija się oszczędność, optymalizacja procesów oraz wzrost zadowolenia klientów.

  Wymiana danych, innowacje w technologii a także doświadczenia przewoźników były zagadnieniami, które poruszono w drugim panelu moderowanym przez Jakuba Prusika. Rozpoczął Robert Adamski, Business Development Manager w firmie Intel Technology Poland Sp. z o.o., który przedstawił INTEL 3D-XPOINT czyli nowość w centrach danych oraz produkt 1000 razy szybszy niż NAND i tyle samo razy wytrzymalszy.

  IT Governance czyli ład organizacyjny w zarządzaniu IT był przedmiotem analizy Jarosława Jędrzejowskiego, Dyrektora Zarządzającego ds. Teleinformatyki PKP CARGO S.A. Przedstawił on cele wdrożenia tego ładu w spółce (stworzenie ram decyzyjnych dla dostarczania wartości biznesowej przez obszar IT w spółkach Grupy PKP CARGO obejmujących: koordynację procesu zmian i synchronizację działań IT z kierunkami rozwoju Grupy; szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji w obszarze IT Grupy; zapewnienie transparentności podejmowanych decyzji w zakresie obszaru IT; koordynację działań jednostek IT funkcjonujących w ramach Grupy dla zapewnienia skutecznego wdrażania i utrzymania zintegrowanych rozwiązań; racjonalne wykorzystywanie zasobów IT w Grupie; współpracę w zakresie IT z innymi spółkami Grupy PKP) oraz zakres (czyli główne typy podejmowanych decyzji, po to by precyzyjnie zdefiniować zakres kompetencji Biura Teleinformatyki, kto (funkcja lub stanowisko) realizuje rolę w Grupie PKP CARGO odpowiedzialną odpowiednio za wnioskowanie, dostarczanie informacji, opiniowanie, podjęcie decyzji oraz jej wdrożenie.)

  Przedstawiciel Srebrnego partnera frmy PIXEL Sp. z o.o., Jacek Baldy, Doradca Zarządu, nakreślił elementy innowacyjnej komunikacji w transporcie. Po nim zagadnienie jakości w systemach zasilania gwarantowanego do systemów łączność GSM-R omówił Jarosław Leski, Specjalista z ELTEK Polska Sp. z o.o. Podczas prezentacji zaznaczył, że istnieje lepsze, niezawodne, tańsze i oszczędne urządzenie czyli Rectiverter łączący funkcje prostownika i falownika oraz eliminujący potrzebę stosowania przełącznika STS. Grzegorz Pindur, Prezes Zarządu ALMA S.A. scharakteryzował osiągnięcia firmy oraz świadczone usługi związane z kompleksową informatyzacją podmiotów gospodarczych i instytucji w zakresie integracji systemów informatycznych, teleinformatycznych i automatyki. Problematyka wymiany danych była przedmiotem wystąpienia Tomasza Jędrysy, Naczelnik Biura Teleinformatyki w Kolejach Mazowieckich – KM Sp. z o.o. Natomiast Jarosław Maślanka – HP Enterprise z Hewlett Packard Enterprise Polska streścił system SAP HANA w PKP PLK S.A. skupiając się na celu projektu czyli podniesieniu wersji środowiska informatycznego SAP ERP oraz migracji na platformę SAP HANA (podniesienie wersji środowiska informatycznego SAP ERP 6.0 do wersji 6.0 EHP7 oraz migracje na platformę SAP HANA obecnie funkcjonującego rozwiązania SAP, zgodnie z najlepszymi metodykami oraz praktykami SAP. Doświadczenia Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. Warszawa w zakresie posiadanych systemów zaprezentowała Agata Bogucka, Zastępca Kierownika Działu Technicznego. Skupiła się na korzyściach płynących z systemów w tym usprawnieniu procesu sprzedaży biletów czy ciągłej ich dostępności a także udogodnień dla pasażerów wynikających z funkcjonowania systemu SMS. 40- lat dla Kolei było fundamentem prezentacji firmy TELZAS Sp. z o.o. Jarosław Piotrowski, Inżynier Sprzedaży tej firmy scharakteryzował zaawansowane systemy zasilania dla SRK, zasilanie gwarantowane pod potrzeby systemów wizyjnych (CCTV) i informacji podróżnych (infokioski i nagłośnienie peronowe).

  Drugi dzień konferencji rozpoczął się forum dyskusyjnym podczas, którego przedstawiciele spółek z Grupy odpowiadali na pytania uczestników. Natomiast panel trzeci, moderowany przez Rafała Zbiróga, Dyrektora IT w PKP PLK S.A, obejmował swym zakresem szeroki wachlarz tematyczny. Rozpoczął Krzysztof Piotrowski z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., który przedstawił systemy informatyczne wspomagające obsługę pasażerów w posiadaniu tego przewoźnika. Teleinformatyka w ŁKA obejmuje zatem systemy zapowiedzi i rozmównice awaryjne, systemy informacji dla pasażerów, monitoring video, systemy liczenia pasażerów, automaty biletowe i kasowniki, wzmacniacze sygnału GSM, punkty dostępowe – WiFi dla pasażerów, nowoczesne pulpity maszynisty ARJ oraz systemy wyświetlaczy dla reklamy.

  Cel wprowadzenia systemu bezprzewodowej platformy Icomera, czyli zwiększenie konkurencyjności i sprzedaży biletów, poprawienie komfortu podróży, optymalizacja zarządzania flotą, obniżenie kosztów i zdalny monitoring oraz dostęp do serwisowy do systemów a także związane z tym realizacje były tematem prezentacji Zuzanny Wieczorek z TEKNISKA POLSKA Sp. z o.o. Bezpieczeństwo aplikacji krytycznych i infrastruktury IT na kolei zidentyfikował Tomasz Zawicki, Specjalista z PASSUS S.A. Doświadczenia z SIP i WiFi w PKP Intercity S.A. omówili Iwona Dziopak, kierownik Projektu oraz Maciej Jędrak z Biura Usług Dodanych. Poszukali oni odpowiedzi na pytanie dlaczego Intercity potrzebuje WiFi oraz przedstawili fazy wdrażania tego systemu w składach Flirt i Dart.

  „Każdy zasługuje by wychodzić z pracy, będąc równie bezpiecznym, jak w chwili przyjścia (…) Nie powinieneś się bać, że zapewnienie bytu Twojej rodzinie może Cię zabić”. Ten cytat Paula O’Neilla był punktem wyjścia do omówienia przez Adriana Berę, Business Development Manager z SSK Rail Sp. z o.o. technologii VoD Rail i jej wpływu na bezpieczeństwo kolei. W opinii Bery System VoD Rail załatwia następujące potrzeby przewoźników kolejowych- pomaga wdrażać procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa, pomaga w ustaleniu przyczyn zdarzenia, nie zakłóca planowanej pracy pojazdów kolejowych i umożliwia wygenerowanie oszczędności. O rozwiązaniach informatycznych, które wpływają na optymalizacje obsługi procesu przewozowego opowiedział Paweł Kirchner, Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki z Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

  System NeuroCar Railway Crossing przeznaczony do rejestracji wykroczeń i do identyfikacji pojazdów na bazie strumienia wideo z kamer pomiarowych i poglądowych zamontowanych w pasie drogowym przejazdu kolejowego przedstawili Adam Zajkowski, Business Development Managerz ROBERT BOSCH Sp. z o.o., Radosław Borcon, Menedżer ds. rozwoju Neurosoft Sp. z o.o. Jerzy Kacprzak – Naczelnik z Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zdefiniował nowe rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych strzeżonych lokalnie. Firma Intergraph Polska Sp. z o.o. w osobie Dyrektora Bartosza Szczekutka, zaprezentowała – Hexagon Safety&Infrastructure na kolei, czyli produkty które mogą zastąpić tradycyjne książki E1758, w których opisywane i rejestrowane są zdarzenia związane z utrzymaniem urządzeń srk. Produktem, który może zastąpić E1758 jest jej elektroniczny odpowiednik.

  Energooszczędność, niezawodność i bezpieczeństwo to wyróżniki Emerson Network Power Sp. z o.o. Adam Ważyński, Kierownik Regionalny Działu Sprzedaży Produktów tej firmy scharakteryzował nowoczesne DATA CENTER oraz najważniejsze elementy.

  Panel kolejny, również moderowany przez Rafała Zbiróga, zaczął Marcin Kowalski, Prokurent, Dyrektor IT firmy P.U.T. GRAW Sp. z o.o. omówił nowoczesne systemy zarządzania informacją w diagnostyce kolejowej w tym przede wszystkim zalety platformy pomiarowej w warszawskim metrze.

  Geneza pojawienia się Google w Przewozach Regionalnych (problemy z pocztą email, kalendarzem, optymalizacja kosztów licencyjnych) były punktem wyjścia prezentacji Dariusza Kapelko z Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Kapelko ocenił dwa lata współpracy z Google jako owocne jednakże nakreśli także obszary, które wymagają poprawy- koegzystencja Google i Microsoft, zmiana kultury pracy/ szkolenia, bezpieczeństwo danych, potencjał innowacyjny. Jacek Kołaczek, Dyrektor z DPK SYSTEM Sp. z o.o. streścił nowości systemu DPK RAILWAYS. Zaznaczył przy tym, że system pozwala na przygotowanie systemu dla każdego klienta „pod klucz” oraz uwzględnianie w systemie polskich wymagań. Jerzy Rygier, Menedżer ds. Kluczowych Klientów WASKO S.A. scharakteryzował reprezentowaną firm, która specjalizuje się w kompleksowej budowie sieci szerokopasmowych.

  Rozwiązania dla inteligentnego systemu zarządzania bezpieczeństwem na kolei (monitoring wizyjny, komunikacja interkomowa, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu) przedstawił Damian Dopiera, Dyrektor Działu Rozwiązań Budynkowych z C&C Partners Sp. z o.o. Model wsparcia w projekcie SAP rollout w PKP CARGO jako element realizacji omawianego w prezentacji Jarosława Jędrzejowskiego IT Governance przedstawili Agnieszka Myszkiewicz-Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki oraz Michał Krupa, Naczelnik Wydziału Biura Realizacji Projektów. O obecności firmy FIBRAIN Sp. z o.o. na świecie oraz jej obecności w inwestycjach kolejowych opowiedział Rafał Machnacki, Dyrektor Operacyjny. Natomiast Jarosław Kuik z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. zaprezentował multimonitoring w Centrum Utrzymania i Diagnostyki PKM jako przykład nowatorskiego podejścia do zarządzania utrzymaniem infrastruktury kolejowej.

  Ostatnią prezentacją, która zamknęła część merytoryczną, było scharakteryzowanie Integracji systemów informatycznych w procesie oceny znaczenia zmiany przez dr inż. Andrzej Kochan, dyrektora Ośrodka Certyfikacji Transportu Politechniki Warszawskiej.

  W dniach 9 do 11 marca Wisła stała się centrum wymiany myśli, idei i innowacji. Konferencja była miejscem wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantami, producentami, inwestorami, instytucjami finansującą oraz użytkownikami. Meritum wydarzenia było stworzenie platformy, która pozwoliła na przybliżenie nowości telematycznych oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych rozwiązań.

  Relacja z XII Konferencji 2015


  Ponad 300 uczestników ze 140 firm z czego ponad 30, które pojawiły się po raz pierwszy, blisko 50 prezentacji, 17 stoisk i co najważniejsze 21 partnerów konferencji oraz 48 osób reprezentujących sektor kolejowy. Liczby jakie pozostały po konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei” w Wiśle potwierdzają, że obszar IT w sektorze kolejowym jest obecnie jednym z najważniejszych i najszybciej rozwijających.

  Istotą spotkania zorganizowanego przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei było stworzenie platformy wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantami, producentami, inwestorami oraz instytucją decydującą o wydatkowaniu pieniędzy a w końcowym rozrachunku użytkownikiem. Możliwości jakie Izba Kolei otworzyła dla rynku IT spowodowały, że konferencja stała się największym spotkanie branżowym w kraju. Do Wisły przybyli eksperci, przedstawiciele nauki i biznesu oraz osoby decydujące o obliczu omawianego sektora w kolejnictwie.

  Pierwszy z trzech dni konferencji zdominowały wystąpienia zaproszonych gości oraz przedstawicieli oficjalnych Partnerów wydarzenia. Otwarcia imprezy dokonał dyrektor Izby Adam Musiał zaś wicedyrektor Dorota Markiewicz wespół z wiceprezesem Izby Sławomirem Jankowskim wręczyli certyfikaty członkostwa w samorządzie przedstawicielom następujących firm:

  • PKP Utrzymanie Sp. z o.o.
  • GMT Sp. z o.o.
  • Huawei Polska Sp. z o.o.
  • IP Connect Sp. z o.o.
  • LedaTel Sp. z o.o.
  • Produs S.A.
  • ASEC S.A.
  • ZETO Katowice Sp. z o.o.
  • PKP Budownictwo Sp. z o.o.

  Merytorycznego wprowadzenia do tematyki konferencji dokonali Krzysztof Dyl, Prezes UTK, Krzysztof Biniek, Prezes PKP Informatyka Sp. z o. o. oraz Adam Filutowski, Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP S. A. Dyrektor UTK zaznaczył, że telekomunikacja oraz informatyka znajdują obecnie zastosowanie we wsparciu praktycznie wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych, a tym samym rozwiązania telekomunikacyjne oraz informatyczne podnoszą jakość podróżowania, a także obniżają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych. Krzysztof Biniek natomiast nakreślił pokrótce cele i kierunki rozwoju kierowanej przez siebie Spółki, krok po kroku opisując kwestie związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, stworzeniem centrum monitoring oraz jego utrzymaniem i eksploatacją. Tematem prezentacji Adama Filutowskiego były natomiast inwestycje IT oraz zadania w tym zakresie spoczywające na całej Grupie PKP S. A.

  Pierwszy panel otworzyła Marzena Śliż, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Kontroli Elektronicznej, która omówiła pokrycie Polski infrastrukturą telekomunikacyjną. Powołując się na słowa Marka Fischera, który stwierdził, że „(…) Najlepszy czas na działanie jest teraz(…)” określiła podstawy prawne oraz trendy, obszary inwestycji i programy pomocowe. Następnie o problematyce eksploatacji systemów VHF i GSM-R w okresie migracji mówił dr. Inż. Stanisław Gago reprezentujący Instytut Kolejnictwa oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Zauważył on, że w okresie migracji w dalszym ciągu będą dostępne systemy analogowe na liniach wyposażonych w system GSM-R.

  Natomiast przyjęta koncepcja migracji z systemu analogowego VHF do cyfrowego GSM-R nakłada na eksploatację dodatkowe obowiązki w stosunku do istniejących. Istotne w tym wypadku jest to, że systemy te muszą ze sobą współpracować w zakresie wymiany sygnałów „Radiostop” i „REC”. Kolejna prezentacja- Mariana Ślimaka, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych PKP S.A. dotyczyła wymagań współczesnych systemów monitorowania bezpieczeństwa obszaru obsługi pasażerów na podstawie systemu WWK, którego celem ma być przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom i uniemożliwienie wyrządzenia szkód, w tym poszkodowania osób, spowodowania strat materialnych czy zakłócenia funkcjonowania obiektu.

  Jacek Baldy, Doradca Zarządu ds. rozwoju Pixel Sp. z o.o., Złotego Partnera konferencji, omówił szereg rozwiązań firmy w obszarze projektowania i wytwarzania oprogramowania, bezpieczeństwa technologii oraz przykładowych rozwiązań mobilnej informacji pasażerskiej. Jednym z dwóch Partnerów Technologicznych był MICROSOFT Sp. z o. o., którego przedstawiciele: Hubert Łękawski – Dyrektor Sektora Kolejowego, Dariusz Piotrowski – Dyrektor Działu Enterprise, Adam Dzwonkowski – Dyrektor Działu Projekty Strategiczne, Marcin Fryzik – Expert Technologiczny, Eugeniusz Licznarowski – Expert Technologiczny, podjęli się omówienia kwestii Cloud Computing na kolei. Piotrowski swoją prezentację rozpoczął od zadania pytania- Czy przewoźnik kolejowy może być jak Real Madryt? Czyli czy może być numerem jeden tak w świecie kolei jak i biznesu, posiadać sprofilowanych licznych miłośników oraz kłaść nacisk na trendy, które zmieniają rzeczywistość. Odpowiedzią na to pytanie jest zaangażowanie się przewoźników w nowoczesnej trendy związane z rozwiązaniami mobilnymi co powinno przynieść szereg korzyści w takich obszarach jak zarządzanie, infrastruktura i bezpieczeństwo. Modele chmury oraz czynniki wpływające na jej wybór omówił natomiast Marcin Fryzik. Azure, czyli chmura biznesowa jest odpowiedzią firmy MICROSOFT na zapotrzebowania współczesnego klienta i rynku. Na koniec natomiast scenariusze wykorzystania rozwiązań mobilnych streścił Eugeniusz Licznarowski.

  Codziennie „wchłaniamy” ok. 100 500 słów co odpowiada ok. 34 GB informacji…. Stwierdzenie to było jednym z pierwszych jakie pojawiły się podczas prezentacji drugiego z Partnerów Technologicznych wydarzenia, firmy KONICA MINOLTA BS Polska Sp. z o. o.. Szymon Szczur Office Product Manager tej firmy nakreślił kwestie związane z przetwarzaniem treści i obiegiem dokumentów w oparciu o systemy KONICA-MINOLTA. Zaznaczył, że jeśli ilość i rozmieszczenie urządzeń wielofunkcyjnych oraz ich funkcje są dostosowane do biznesowych potrzeb, koszty związane z wydrukami są pod stałą kontrolą a obsługa i zarządzanie infrastrukturą urządzeń jest na najwyższym poziomie to najwyższy czas na identyfikację krytycznych obszarów w procesach przetwarzania dokumentów oraz ich optymalizację. Równocześnie Szymon Szczur uzasadnił korzyści płynące z wdrożenia elektronicznego systemu obiegu informacji.

  Partnerzy dla kolei czyli itWORKS S. A. i SER Solutions (Srebrny Partner) w osobach Prezesa Zarządu Tomasza Laudy oraz Dyrektora Marcina Somli przedstawili zarządzanie treścią w Deutsche Bahn (BCM Bahn Content Management, aktualnie strategiczna platforma kosnolidująca ECM dla całej grupy DB, 2 centra danych o wysokiej dostępności (HA) z globalnym magazynem danych i węzłami cache oraz skanowanie dokumentów oraz OCR wysokiej wydajności) a także propozycje dla polskich kolei.

  Monitoring i optymalizacja przejazdów kolejowych z wykorzystaniem metod BigData były tematem prelekcji Marka Szali, wiceprezesa Zarządu ZETO Katowice Sp. z o. o. Firma ta mająca na konferencji status Brązowego Partnera przedstawiła platformę zLOCO, która zawiera najważniejsze elementy potrzebne do optymalizacji przejazdów kolejowych- eco driving, usługę w chmurze, „oczyszczanie danych” wejściowych, zintegrowaną informację o przejazdach oraz prezentację wizualną przejazdów. Określenie celów i korzyści wdrożenia systemu SANKO w PKP CARGO było przedmiotem analizy przedstawionej przez Pawła Białka zastępcy Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP Cargo S. A. Przeszedł on od omówienia najistotniejszego celu czyli podniesienia efektywności zarządzania majątkiem po cele pośrednie czyli ewidencję w zakresie: pojazdy kolejowe; zespoły, podzespoły, części i materiały, maszyny, urządzenia, prawidłową dekompozycję z uwzględnieniem modelu oraz dokumentacja techniczna, obsługę obszarów pomocniczych takich jak magazyny, firmy serwisowe, obiekty zaplecza a także rejestrację i dokumentację procesów utrzymaniowych. Brązowym Partnerem była także firma GMV INNOVATING SOLUTIONS Sp. z o.o., którą reprezentował Bolesław Hilarecki, Dyrektor ds. Technicznych, a który zrelacjonował rozwiązania teleinformatycznej tej firmy przeznaczone dla kolei w tym systemy zarządzania taborem, system monitoringu wizyjnego, systemy ostrzegawcze i interkomy oraz systemy informacji multimedialnej i pasażerskiej. Infrastrukturę IT dla kolei firmy HUAWEI Polska Sp. z o. o. przedstawił Senior Product Menager Piotr Głaska. Złoty Partner tak w teorii jak i praktyce pokazał zatem w Wiśle infrastrukturę dla centrów danych oraz mobilne rozwiązania dostępu do internetu w pojazdach szynowych. Po przedstawicielu chińskiej firmy organizację łączności teleinformatycznej dla obiektów energetycznych w PKP Energetyka S.A. zademonstrował Piotr Niciejewski – Naczelnik Wydziału Administracji Sieci i Łączności, który określił charakterystykę sieci teleinformatycznych, organizację sieci IP w PKP Energetyka S.A. jak również wymagania systemu telesterowania. Następnymi prelegentami byli Aleksander Popończyk- Dyrektor i Piotr Hernik – Senior Manager z IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o., którzy zanalizowali narzędzia IT wspierające planowanie w obszarze przewozów kolejowych tej firmy. Rozwiązaniem przedstawionym przez tą firmę jest technologia Quintiq oparta na 3- warstwowej architekturze składającej się z modelu klienta, rozwiązań branżowych oraz oprogramowania. Rozwiązania otwarte na integrację a zatem kompleksowe systemy biletowe, kompleksowe systemy informacji pasażerskiej oraz kompleksowe rozwiązania ITS były obiektem wystąpienia Piotr Dambecki, Dyrektora z Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o.

  Karol Gruszka, Dyrektor Projektu wdrażania ETCS oraz Wojciech Wydrzyński z Biura Automatyki i Telekomunikacji z PKP PLK S. A. byli jednymi z wielu przedstawicieli sektora kolejowego, którzy pojawili się podczas konferencji. Gruszka omówił zagadnienia związane z wdrażaniem ERTMS w Polsce w tym założenia projektu ETCS na CMK oraz skalę wyzwań stojącą przed narodowym zarządcą infrastruktury w kontekście projektu ETCS. Wydrzyński natomiast streścił doświadczenia w eksploatacji systemu GSM-R w tym strukturę sieci GSM-R w Polsce, Centrum Zarządzania Siecią GSM-R (CZS) oraz kwestie dotyczące monitorowania parametrami sieci. Po wspomnianej dwójce głos zabrał Arkadiusz Stecko, Kierownik Działu Technicznego Srebrnego Partnera wydarzenia, LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, który omówił system HotSpot- internet dla pasażerów w tym oprogramowanie, funkcjonalność, topologię oraz posiadane urządzenia. Pierwszy dzień konferencji zamknęło wystąpienie Marcina Kowalskiego, Dyrektora Biura Administracji – Kierownika Projektu usług dostępu do Internetu oraz usług dostępu do treści multimedialnych w pociągach PKP Intercity, który przedstawił zagadnienia związane z internetem i rozrywką pokładową na kolei, na przykładzie rozwiązania w PKP Intercity S.A.

  Ilość zgłoszonych prezentacji spowodowało, ze drugiego dnia zaprezentowało się aż 24 uczestników. Rozpoczęła prezentacja firmy RFcell Technologies Sp. z o.o. /COMMSCOPE dotycząca zapewnienia zasięgu operatorom sieci komórkowych w pociągu. Reprezentujący firmę Krystian Cieślik zwrócił uwagę na fakt, że w sytuacji ciągłego rozwoju, ilości urządzeń mobilnych oraz rosnących potrzeby biznesu zasięg telefonii komórkowej w wagonach staje się istotnym czynnikiem. W jego opinii rozwiązaniem problemu powinno być zwiększenie ilości stacji bazowych oraz repeatery pozwalające na uniknięcie utraty sygnału. Po Srebrnym Partnerze głos zabrał Marcin Rydel, Główny Specjalista ds. Telematyki w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. Położył on nacisk na przedstawienie wymagań związanych z tymi elementami, które mają największy wpływ na tworzenie specyfikacji. Podczas przygotowań powinno się zatem, w opinii Rydla, skupić na słownictwie czy przygotowaniu kadry a samą realizację prowadzić aktywnie, konsekwentnie i elastycznie. Korzyści związane z monitoringiem wydajności kluczowych aplikacji na kolei przedstawił Grzegorz Mańturzyk, Technical Manager reprezentujący Passus S. A. W efekcie ich wdrożenia przewoźnik kolejowy może zyskać szybszą diagnostykę wydajności aplikacji dzięki precyzyjnemu wskazaniu źródła problemu, lepszą współpracę administratorów i programistów jak również wczesne ostrzeganie przed zbliżającym się problemem. Określenie tego czym jest SAP oraz rozwiązania HUAWEI a zatem SAP Hana, przedstawił Artur Pająk, Senior Solution Architect.

  Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele PKP PLK S. A. Wprowadzenia do tej części dokonał Rafał Zbiróg, Dyrektor Biura Informatyki. Natomiast Adam Smyrczyński i Bernadetta Woroch zaprezentowali odpowiednio: RINF- Rejestr Infrastruktury Kolejowej- jego podstawy prawne, elementarne części rejestru oraz koncepcję przyjęta w PLK oraz SIDP czyli centralny system zarządzania i administracji elementami prezentacji obejmujący wszystkie systemy dynamicznej informacji pasażerskiej administrowane przez PKP PLK S.A.

  Platformę Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. – Intel Technology Poland dla kolei zaprezentował natomiast dyrektor Igor Pakieła. Wśród przedstawionych znalazły się rozwiązania dotyczące usług pasażerskich, usług cargo oraz system do zarządzania majątkiem na kolei.

  Tematykę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla kolei poruszył zaś Michał Borzucki – Business Development firmy Robert Bosch Sp. z o. o. Omówił on elementy dotyczące zakresu rozwiązań posiadanych przez firmę, realnych zagrożeń z jakimi się można spotkać oraz kluczowe aspekty efektywności monitoringu.

  Przedstawiciele Atende S. A. podczas konferencji, dyrektorzy Andrzej Maciejak oraz Paweł Pętlicki opowiedzieli o funkcjonalności systemu monitorowania taboru kolejowego wdrożonego przez firmę będącą jednym z największych integratorów IT w naszym kraju. Z kolei Jacek Kołaczek, prezes zarządu DPK System Consulting, zrecenzował system obsługujący pracę przewozową podczas całego procesu przygotowania i realizacji a zatem trasowania pociągu, tworzenia zadania przewozowego, planowania realizacji zadań przewozowych, bieżącej, zmianowej dyspozycji pracy, rozliczenia pracy we wszystkich działach oraz przekazania wyników do systemu płacowego i księgowego. Następnym mówcą był Bartłomiej Wszołek, Dyrektor Rozwoju w Ente Sp. z o. o, który omówił praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym. Aspekty dotyczące rozwiązań informatycznych optymalizujących obsługę procesu przewozowego poruszył Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki Kolei Wielkopolskich Sp. z o. o. Paweł Kirchner. Przedstawił on rozwiązanie przewoźnika o nazwie KWdroid a będące reakcją na tendencje rynkowe. Systemy komplementarne i oparte o możliwość indywidualnego dostosowania rozwiązań dotyczące zabezpieczeń linii i obiektów kolejowych zaprezentował Damian Dopiera, Dyrektor Działu Rozwiązań Budynkowych C&C Partners. Wspomniał on między innymi o monitoringu wizyjnym wspomaganym inteligentną analizą obrazu, nadawaniu komunikatów zbiorowych z podziałem na poszczególne hale oraz zdalnym zarządzaniu obiektami. System sprzedaży biletów kolejowych w automatach oraz elektroniczny bilet kolejowy były zaś przedmiotem prezentacji Dyrektora Handlowego Tomasza Boryczko z ASEC S. A. Omówiony system oparto między innymi na bezpieczeństwie oraz integracji biletów różnych przewoźników czy współpracy z Kartami Miejskimi.

  Charakterystykę oraz planowane i realizowane projekty budowy Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu w Warszawskiej Kolei Dojazdowej streściła Jolanta Dałek, Członek Zarządu przewoźnika.
  Kontekst wydajnego planowania pracy drużyn trakcyjnych i konduktorskich, rozkładu jazdy i wykorzystania taboru kolejowego zrecenzował w swojej prezentacji Piotr Tarakowski z Sygnity S. A. Pociągowe i przenośne radiotelefony GSM-R oraz systemy informacji pasażerskiej streścił Adam Lipiński, Dyrektor ds. rynku kolejowego IP Connect Sp. z o.o.

  Z kolei Mirosław Daszkowski, Product Manager BTK Elektronik zaprezentował infrastrukturę na potrzeby SIP case study w oparciu o przykład Dworca Głównego w Bydgoszczy. Daszkowski zaznaczył zatem, że potrzeby oznaczają zarazem konieczność rozwiązań którym sprostać można w oparciu o kompleksowe dostawy, komfortowe prowadzenie projektu, optymalizację kosztów i zaangażowania kapitału ludzkiego względem rozdrobnionych poddostawców danych zakresów materiałowych oraz dobór techniczny materiałów. Tematyką przetwarzani informacji diagnostycznej taboru i infrastruktury kolejowej zajął się dr inż. Marcin Kowalski – Dyrektor IT GRAW PUT Sp. z o.o. omawiając zagadnienia bezpieczeństwa oraz kontroli stanu infrastruktury i taboru. Zuzanna Wieczorek – V-ce Prezes Zarządu TEKN

  Fotorelacja 2017


  IMG_00471277 IMG_00481278 IMG_00501279 IMG_00541280 IMG_00591281 IMG_00611282 IMG_00661283 IMG_00821284 IMG_00871285 IMG_00941286 IMG_01121287 IMG_01221288 IMG_01371289 IMG_01501290 IMG_01561291 IMG_01911292 IMG_01931293 IMG_01991294 IMG_02041295 IMG_02051296 IMG_02101297 IMG_02121298 IMG_02991299 IMG_03021300 IMG_03041301 IMG_03171302 IMG_74551303 IMG_74721304 IMG_74761305 IMG_74781306 IMG_74831307 IMG_74881308 IMG_74901309 IMG_75481310 IMG_75541311 IMG_75581312 IMG_75711313 IMG_75831314 IMG_76001315 IMG_76081316 IMG_76111317 IMG_76121318 IMG_76291319 IMG_75391321 IMG_75351322 IMG_75231323 IMG_75151324 IMG_75121325 IMG_75101326 IMG_75031327 IMG_74991328 IMG_74701329 IMG_01811330 IMG_01771331 IMG_01751332 IMG_01731333 IMG_01581334 IMG_01481335 IMG_01451336 IMG_01291337 IMG_01261338

  FOTORELACJA 2016

  DSC02130 DSC02131 DSC02132 DSC02134 DSC02145 DSC02152 DSC02158 DSC02159 DSC02162 DSC02176 DSC02176 DSC02187 DSC02195 DSC02205 DSC02223 DSC02230 DSC02241 DSC02253 DSC02258 DSC02261 DSC02286 DSC02294 DSC02302 DSC02309 DSC02311 DSC02313 DSC02318 DSC02319 DSC02323 DSC02327 DSC02341 DSC02346 DSC02362 DSC02368 DSC02371 DSC02376 DSC02377 DSC02383 DSC02384 DSC02385 DSC02386 DSC02387 DSC02390 DSC02391 DSC02396 DSC02404 DSC02414 DSC02419 DSC02423 DSC02424 DSC02429 DSC02435 DSC02437 DSC02437 DSC02442 DSC02087 DSC02088 DSC02091 DSC02092 DSC02094 DSC02103 DSC02099 DSC02100 DSC02108 DSC02109 DSC02110 DSC02116 DSC02117 DSC02118 DSC02121 DSC02123 DSC02124 DSC02125 DSC02127 DSC02128

  FOTORELACJA 2015


   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnegotel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Lidia WysockaSpecjalista ds. Promocjitel.: +48 570 406 410l.wysocka@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Karolina Karólczak-MorawskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 508 501 012k.karolczak@izbakolei.pl
  Rafał HincDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 577 337 624r.hinc@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEMPARTNER TECHNOLOGICZNY KONFERENCJIPARTNER ZŁOTY KONFERENCJIPARTNER SREBRNY KONFERENCJIPARTNER BRĄZOWY KONFERENCJIWYSTAWCY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www