Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Informacje o Izbie

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest samorządem – instytucją non – profit, która skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym.  Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie, ochrona interesów naszych członków, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce. Izba powołana została w 1999 roku na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych przez 101 podmiotów związanych z rynkiem kolejowym. Siedzibą Izby jest Bydgoszcz. W chwili obecnej Izba skupia ponad 200 podmiotów . Nasza działalność opiera się na organizowaniu konferencji tematycznych, seminariów, misji gospodarczych, szkoleń, warsztatów oraz działalności wystawienniczej na targach branżowych takich jak:  TRAKO, INNOTRANS, ENERGETAB, EXPOPOWER, TRANSEXPO, ENERGETICS i innych, które dają ogromne możliwości zaprezentowania się dużej liczbie odbiorców działających nie tylko w branży kolejowej.

Prowadzimy również działalność informacyjną i wydawniczą. Nasz dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest uznawanym w branży wydawnictwem, w którym zamieszczamy wywiady, opinie a także sprawozdania z konferencji, spotkań oraz relacje z targów.

Kolejnym naszym wydawnictwem jest Katalog Firm drukowany w ponad 7. tysięcznym nakładzie, kolportowany bezpłatnie do szerokiego grona firm nie tylko związanych z kolejnictwem. Katalog Firm jest wizytówką Izby i jej Członków, jest nośnikiem informacji dla potencjalnych klientów oraz kontrahentów.

Prowadzimy również usługi w zakresie consultingu, doradztwa, badania rynku, poszukiwania i pozyskiwania partnerów handlowych a także promocji w kraju i zagranicą.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przez 18 lat swojej działalności stała się rozpoznawalną marką i silnym graczem na rynku transportu szynowego.

Jesteśmy łącznikiem pomiędzy firmami działającymi w branży kolejowej, instytucjami naukowymi oraz przedstawicielami władz. Na rzecz interesów firm związanych z nami współpracujemy m. in. z  Grupą PKP,  Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Instytutem Kolejnictwa.

AKTUALNOŚCI

Misja gospodarcza przedsiębiorców z obwodu orłowskiego (Rosja)


Szanowni Państwo

Informujemy, iż Przedstawicielstwo Handlowe przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Orłowskim Centrum Wsparcia Eksportu oraz Centrum Współpracy Biznesowej „BGGroupp” w dniach 26–30 listopada br. organizuje w Polsce misję gospodarczą przedsiębiorców z obwodu orłowskiego (Rosja).

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie wydarzenia

 

 

Pierwsze Spotkanie Biznesowe Polska – Salwador


Szanowni Państwo,

Serdecznie sapraszamy do udziału w  „Pierwszym Spotkaniu Biznesowym Polska – Salwador“, które odbędzie się w dniu 22 listopada (środa) , od godz. 14:00 w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie wydarzenia.

 

 

8 Kongres Innowacyjnej Gospodarki: Infinite Inspiration


Wiele wskazuje na to, że znaleźliśmy się w momencie przełomu. Systemy przez dziesięciolecia uznawane przez większość zachodniej opinii publicznej za niezagrożone i niepodważalne – demokracja liberalna, kapitalizm, integracja europejska – są dziś kwestionowane z różnych, często bardzo odmiennych pozycji. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się zwiększające się nierówności społeczne, zmianę sił na rynkach pomiędzy państwami a globalnymi korporacjami czy narastające poczucie braku wpływu obywateli na władzę.

Nasze dotychczasowe systemy i rozwiązania należy przemyśleć na nowo, bezkompromisowo wskazując błędy i problemy. Do tego potrzeba odwagi i otwartości, które następnie można będzie wykorzystać do wykonania kolejnego kroku – znalezienia nowych rozwiązań.

Chcemy, aby #KIG8 był wydarzeniem inspirującym do odważnego definiowania problemów i stawiania pytań o nowe rozwiązania dla świata. Dlatego też hasłem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu jest Infinite Inspiration.

8 Kongres Innowacyjnej Gospodarki odbędzie się 9 listopada 2017 w Pin Up Studio w Warszawie. Wydarzenie jest bezpłatne.

Weź udział w 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania udziału w 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki: Zgłoś swój udział www.kongresig.pl

Po zgłoszeniu udziału prosimy poczekać na mailowe potwierdzenie uczestnictwa, uprawniające do udziału w wydarzeniu.

Jeremy Rifkin gościem specjalnym #KIG8

Epoka kapitalizmu kończy się… to proces nieunikniony, choć nie postępuje szybko. Na tyłach systemu zaczyna pojawiać się nowy paradygmat gospodarczy – wspólnota współpracy i do 2050 roku najprawdopodobniej stanie się głównym czynnikiem określającym życie gospodarcze większości świata (Jeremy Rifkin, „Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych”, 2014).

Jeremy Rifkin, amerykański ekonomista i teoretyk społeczny, autor 20 książkowych bestsellerów poświęconych temu, w jaki sposób zmiany w technologii i nauce wpływają na gospodarkę, siłę roboczą, społeczeństwo i środowisko, będzie gościem specjalnym 8 Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.  Rifkin od 2000 roku jest doradcą europejskich przywódców politycznych. Z jego wsparcia korzystali trzej przewodniczący Komisji Europejskiej: Romano Prodi, Jose Manuel Barroso oraz obecny przewodniczący Jean-Claude Juncker, a także głowy państw, m.in. kanclerz Angela Merkel.

W swojej ostatniej książce „Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych” Rifkin podejmuje temat budowania „wspólnoty współpracy” jako zabezpieczenia dla ludzkości przed potęgą kapitalistycznych gigantów. Podejmuje także tematykę związaną z robotyzacja miejsc pracy i koniecznością znalezienia propozycji dla ludzi, którzy w wyniku tego procesu będą masowo tracić zatrudnienie. Zadaje wreszcie fundamentalne pytania o to, czy biznes może być odpowiedzialny społecznie, realizując jednocześnie swój podstawowy cel, którym jest osiąganie zysków.

#KIG8 będzie okazją, aby wysłuchać wystąpienia Jeremy’ego Rifkina, porozmawiać z nim i zadać mu pytania.

Pełny program 8 Kongresu znajdą Państwo na stronie www.kongresig.pl

 

 

KONKURS – FIRMA KOLEJOWA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE ROZSTRZYGNIĘTY.


Organizatorzy konkursu: ASTE Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego informują, że dnia 12.09.2017 jury wyłoniło laureatów konkursu – Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie.

Nadesłane aplikacje pokazały, że dobre praktyki już wpisały się w strategię działania firm kolejowych.

Jury przyznało trzy równorzędne nagrody w postaci honorowych statuetek, dyplomów oraz sesji consultingu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

LAUREACI KONKURSU

  • DB Cargo Polska SA – za angażowanie pracowników w działania społeczne oraz wzorowy sposób komunikacji;
  • Koleje Dolnośląskie SA – za wielość, różnorodność i jakość działań dla społeczności lokalnej;
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. – za wyjątkową dostępność oferty przewozowej dla osób  z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz znakomitą komunikację społeczną.

Wręczenie statuetek i dyplomów dla laureatów nastąpiło 26.09.2017 podczas uroczystej Gali TRAKO. Zaś 27.09.2017, na stoisku targowym ASTE zostały wręczone okolicznościowe dyplomy wszystkim partnerom konkursu i jego uczestnikom.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczestnikom konkursu oraz patronom honorowym i partnerom za pomoc i popularyzację idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Bardzo cieszy fakt, że dobre praktyki wpisują się w świadomość nie tylko pracodawców ale również pracowników, lokalnej społeczności i organizacji samorządowych. Chcielibyśmy wspólnie rozwijać te działania i za dobrymi przykładami laureatów – zachęcić innych.

    

 

 

INNOVATICA 2017
Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej


Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do nagrody INNOVATICA 2017. Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce przyznawana jest w następujących kategoriach:

    Innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji
    Innowacyjnego rozwiązania – produktu / technologii / usługi
    Osobistości innowacyjnej

Kapituła Nagrody

    Zbigniew Dworzecki, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa
    Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
    Andrzej Arendarski, Prezes KIG
    Patrycja Klarecka, Prezes PARP
    Michał Kleiber, były Prezes PAN

Zasady przyznania nagrody

Ocenę zgłoszonych wniosków dokonuje Kapituła powołana przez Prezesa KIG p. Andrzeja Arendarskiego, ona również decyduje o przyznaniu nagród.

Wnioski o przyznanie nagród mają prawo zgłosić organizacje członkowskie KIG, członkowie Kapituły oraz firmy/uczelnie/organizacje, zaangażowane we wdrażanie innowacyjnych strategii.

Wniosek o przyznanie nagrody dla innowacyjnej Firmy / uczelni

Wniosek o przyznanie nagrody dla osobowości innowacyjnej

Wniosek o przyznanie nagrody dla innowacyjnego rozwiązania

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do:

    na adres mailowy (podpisany skan): estusinska@kig.pl
    lub pocztowo na adres: Trębacka 4, 00-074 Warszawa (z dopiskiem „INNOVATICA”)

Przy ocenie wniosków uwzględnione zostaną następujące kryteria:
- Korzyści ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji     50 pkt
- Poprawa pozycji konkurencyjnej w kraju i na świecie wynikająca z wdrożenia innowacji     20 pkt
- Forma zabezpieczenia własności intelektualnej     20 pkt
- Korzyści dla środowiska wynikające z wdrożenia innowacji     10 pkt

Przy ocenie wniosków z kategorii innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji oceniane będą łącznie wszystkie rozwiązania zarówno o charakterze technicznym i organizacyjnym oraz proinnowacyjne działania zarządu (filozofia rozwoju firmy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań).

Przy ocenie wniosków z kategorii osobowości innowacyjnej oceniane będą zasługi twórców innowacyjnych rozwiązań, szefów firm / uczelni / organizacji wdrażających filozofię rozwoju poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, osób szczególnie zasłużonych dla promowanie rozwoju gospodarczego poprzez innowacje.

Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce ma dwie klasy:

    Nagroda główna – statuetka i dyplom – przyznawana po jednej w każdej kategorii
    Wyróżnienie – dyplom – do trzech w każdej kategorii.

Nagrody wręczone zostaną podczas 8 Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, który odbędzie się 9 listopada 2017 r. w Warszawie.

Zapraszamy!

 

 

Deklaracja w zakresie bezpieczeństwa w Transporcie Szynowym


Z przyjemnością zawiadamiamy że Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przystąpiła do projektu „Deklaracji w zakresie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Pełnomocnikiem Izby ds. bezpieczeństwa została Pani Dorota Markiewicz, Dyrektor Biura Izby.

Projekt deklaracji został ogłoszony 17 marca 2016 r. przez Urząd Transportu Kolejowego. Przez 14 miesięcy aż 170 Sygnatariuszy podpisało deklarację i tym samym obrało sobie za priorytet zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Zdaniem UTK cel ten powinien być wspierany przez działania całego środowiska zarówno przy pomocy organów państwowych, jednostek naukowych, organizacji, stowarzyszeń,  jak i mediów. Kontynuacją deklaracji jest konkurs „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, którego głównym celem jest wyróżnienie osób i przedsiębiorców, propagujących innowacyjne rozwiązania,  przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa w branży kolejowej.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, jako przedstawiciel firm związanych z branżą kolejową, kładzie szczególny nacisk na wspieranie i uczestniczenie  w inicjatywach związanych z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Razem z naszymi firmami członkowskimi i Urzędem Transportu Kolejowego mamy nadzieję budować kolej przyszłości – innowacyjną i bezpieczną.

Wszelkie informację dotyczące projektu „Deklaracji w zakresie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.utk.gov.pl.

 

      

 

 

Forum Biznesu


Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju zaplanował w roku 2017 (II półrocze) przeprowadzenie I posiedzenia Polsko-Turkmeńskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Posiedzeniu komisji będzie towarzyszyć Forum Biznesu.

Firmy zainteresowane współpracą gospodarczą (handel i inwestycje) z rynkiem Republiki Turkmenistanu zostaną zaproszone do udziału w Forum Biznesu.

grupa MTMdesign: