Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój
woj. Śląskie

jsk@jsk.pl
www.jsk.pl

tel +48 32 476 43 12
fax +48 32 475 95 87


Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. jest właścicielem przekazanych aportem przez JSW S.A. budynków, budowli i urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego oraz gruntów, na których te obiekty są zlokalizowane. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest 100% właścicielem 166 011 udziałów o łącznej wartości 83 005 500,00 zł. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 14.02.2011r. wynosi 83 005 500,00 zł z czego wkłady niepieniężne (aport) wynoszą 82 905 492,00 zł.

Prowadzone działania w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej doprowadziły do uzyskania w dniu 24.07.1998r. koncesji wydanej na okres 50 lat (wraz z późniejszymi zmianami – Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2001r. w sprawie zmian koncesji) na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi.
W 2003r. Ustawa o transporcie kolejowym koncesję zastąpiła świadectwem bezpieczeństwa wydawanym na okres 5 lat. Spółka pierwsze świadectwo bezpieczeństwa Nr 019/ZI/04 otrzymała 01.04.2004r., które straciło ważność 22 grudnia 2006r. Kolejne świadectwo Nr 098/ZI/06 wydane zostało 22 grudnia 2006r.

Obszar zarządzany obejmuje tory stacyjne kopalń: Borynia, Budryk, Jas-Mos, Zofiówka, Pniówek i Krupiński wraz z przyległymi torami szlakowymi oraz stację zdawczo-odbiorczą Pawłowice Górnicze. Całkowita długość torów (stacyjnych i szlakowych) pod zarządem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. : wynosi około 167 km.

JSK jako pełnoprawny Zarząd Kolei prowadzi działalność w zakresie:

·         Udostępnienia linii kolejowych w oparciu o zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego cennik usług korzystania z wyżej wymienionych linii będących własnością, Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.

·         Utrzymania budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej,

·         Budowy i remontów układów torowych oraz obiektów kolejowych,

·         Wykonywania usług projektowych i ekspertyz,

·         Świadczenia usług spedycyjnych,

·         Transportu samochodowego,

·         Usuwania skutków szkód górniczych,

·         Prowadzenia działalności szkoleniowej, promocyjnej i innowacyjnej.

 

Zarządca Infrastruktury kolejowej ma obowiązek zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających:

·         bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;

·         bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;

·         ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. sukcesywnie podnosi jakość infrastruktury kolejowej poprzez wykonywanie remontów, modernizację i inwestycje oraz poprzez właściwe jej bieżące utrzymanie. Stan posiadanej infrastruktury jest dla spółki jednym z najważniejszych mierników jakości świadczonych przewoźnikom usług, ponieważ od jakości infrastruktury zależy bezpieczeństwo i prawidłowa organizacja prowadzonego ruchu kolejowego.

Spółka prowadzi współpracę w zakresie udostępnienia linii kolejowych z wieloma Przewoźnikami oraz innymi Zarządami Kolei.

W ramach realizacji swojego zakresu usług Spółka:

·         Prowadzi szkolenia dla pracowników służb kolejowych,

·         Organizuje egzaminy, kursy, egzaminy kontrolne i specjalistyczne.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. posiada własną Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Transportu Kolejowego do przeprowadzania specjalistycznych egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych oraz kontrolnych dla stanowisk związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych tj. manewrowego, ustawiacza i zwrotniczego.


grupa MTMdesign: