Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.ul. al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
woj. łódzkie


www.lka.lodzkie.pl

tel +48 42 236 17 00
fax +48 42 235 02 05


Spółka „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. powstała 10 maja 2010 roku. Jej powołanie miało na celu zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie łódzkim. 

Zadaniem Spółki jest wykonywanie zadania własnego województwa z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Spółka wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie transportu zbiorowego oraz jego funkcjonowania.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada samorząd województwa łódzkiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniący w Spółce funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Zakres działalności spółki:

1. Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, to jest:

a.    49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski i międzymiastowy;

b.    49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;

c.    49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

d.    52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

e.    53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska.

 

2. Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:

a.    33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;

b.    77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

c.    71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.


grupa MTMdesign: